تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت بیت کوین هوبی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱,۲۲۴,۳۳۲,۳۶۵.۱۸ ت
Jul 23, 2024
$21,092.81
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۷۲,۵۳۰,۴۴۶.۰۲ ت
Jul 19, 2024
$23,724.65
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۴,۴۵۰,۰۴۷.۳۶ ت
Jul 15, 2024
$30,845.29
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۸,۸۶۴,۷۷۷.۳۵ ت
Jul 11, 2024
$30,631.48
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۸۶,۷۵۶,۷۷۵.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$31,131.77
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۰,۶۱۵,۲۷۱.۷۲ ت
Jul 03, 2024
$34,071.02
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۷,۰۷۱,۷۸۴.۲۲ ت
Jun 29, 2024
$34,395.27
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۴,۲۴۹,۵۹۰.۶۲ ت
Jun 25, 2024
$35,162.81
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۰۹,۵۸۱,۸۱۶.۱۲ ت
Jun 21, 2024
$33,810.85
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۰۵,۴۶۳,۱۳۳.۸۵ ت
Jun 17, 2024
$32,468.50
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۶۵,۲۸۸,۲۳۸.۳۴ ت
Jun 13, 2024
$28,237.18
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۱۱,۲۲۸,۸۲۷.۴۰ ت
Jun 09, 2024
$25,574.38
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۲۹,۴۵۱,۲۸۶.۴۸ ت
Jun 05, 2024
$24,488.01
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۰۲,۴۳۶,۱۳۷.۵۷ ت
Jun 01, 2024
$23,814.90
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۸,۴۸۷,۸۹۳.۷۸ ت
May 28, 2024
$23,533.37
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۲۸,۱۱۱,۸۸۷.۰۹ ت
May 24, 2024
$24,530.62
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۵۰,۰۰۰,۱۳۷.۹۹ ت
May 20, 2024
$22,728.80
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۰۲,۹۵۷,۵۱۷.۳۵ ت
May 16, 2024
$22,178.94
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۰۳,۳۷۲,۴۰۵.۰۲ ت
May 12, 2024
$21,430.70
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۲۴,۸۷۱,۰۰۹.۵۸ ت
May 08, 2024
$23,163.54
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۱۵,۱۹۶,۷۱۴.۹۰ ت
May 04, 2024
$24,556.28
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۲۶,۲۱۳,۳۱۲.۱۷ ت
Apr 30, 2024
$21,547.27
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۲۴,۷۲۹,۵۷۲.۰۱ ت
Apr 26, 2024
$30,207.47
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۵۵,۸۷۴,۷۹۵.۰۵ ت
Apr 22, 2024
$25,367.86
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۳۲,۳۵۸,۸۶۲.۴۴ ت
Apr 18, 2024
$24,333.96
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۵۵,۱۲۴,۷۱۰.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$25,237.61
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۷۷,۱۶۹,۹۸۸.۶۳ ت
Apr 10, 2024
$27,368.23
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۰۰,۵۴۶,۷۵۲.۸۴ ت
Apr 06, 2024
$23,125.00
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۱۴,۷۲۵,۹۲۰.۷۹ ت
Apr 02, 2024
$39,879.56
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۳۴,۶۴۳,۹۸۶.۴۳ ت
Mar 29, 2024
$36,184.75
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۸۱,۳۳۸,۵۰۳.۶۲ ت
Mar 25, 2024
$23,995.89
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۸۱,۴۰۱,۴۵۱.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$24,166.02
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۹,۰۱۳,۰۱۷.۸۳ ت
Mar 17, 2024
$17,045.76
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۹۹,۲۶۵,۹۰۳.۱۴ ت
Mar 13, 2024
$21,764.70
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۸۵,۴۵۱,۵۵۳.۹۶ ت
Mar 09, 2024
$23,180.68
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۶۴,۵۴۶,۲۷۴.۶۲ ت
Mar 05, 2024
$19,306.29
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۰۵,۱۶۲,۹۳۷.۰۵ ت
Mar 01, 2024
$16,979.10
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۲۵,۶۸۳,۰۷۲.۷۷ ت
Feb 26, 2024
$21,372.91
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۲۴,۴۵۹,۶۰۳.۶۰ ت
Feb 22, 2024
$21,492.30
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۳۵,۸۳۶,۳۲۴.۷۰ ت
Feb 18, 2024
$22,069.29
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۳۷,۳۴۶,۵۶۹.۴۴ ت
Feb 14, 2024
$20,621.10
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۵۳۷,۸۰۹,۰۶۲.۰۸ ت
Feb 10, 2024
$28,029.21
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۵۱,۰۸۷,۰۱۴.۹۴ ت
Feb 06, 2024
$33,449.04
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۲۳۷,۹۹۵,۳۱۵.۰۲ ت
Feb 02, 2024
$38,422.49
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۳۹,۵۹۷,۲۸۴.۴۰ ت
Jan 29, 2024
$41,113.72
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۵۵,۲۰۶,۱۴۵.۲۹ ت
Jan 25, 2024
$42,418.94
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۳۳,۳۱۹,۶۸۰.۱۰ ت
Jan 21, 2024
$45,221.00
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۴۹۳,۶۷۵,۲۶۸.۵۸ ت
Jan 17, 2024
$46,698.03
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۵۵۷,۲۷۹,۴۳۶.۸۲ ت
Jan 13, 2024
$48,739.79
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۵۶۵,۶۳۳,۵۶۷.۱۴ ت
Jan 09, 2024
$49,867.99

افزودن تراکنش

Huobi BTC

HBTC

  • HBTC
  • IRT
  • USD