تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت HotKeySwap از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۱۵.۷۱ ت
Jul 14, 2024
$0.103535
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۷۷.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.097718
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۱۳.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.097723
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۷۴.۳۳ ت
Jul 12, 2024
$0.093066
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۳۸.۴۰ ت
Jul 12, 2024
$0.078888
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۰۴.۶۷ ت
Jul 11, 2024
$0.078548
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۶۲.۶۴ ت
Jul 11, 2024
$0.077693
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۵۲.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.082114
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۳۸.۱۹ ت
Jul 10, 2024
$0.082053
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۱۶.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.082988
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۲۰.۲۲ ت
Jul 09, 2024
$0.080910
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۲۳.۸۳ ت
Jul 08, 2024
$0.082450
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۴۰.۷۶ ت
Jul 08, 2024
$0.082581
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۹۶.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.084795
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۳۵.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.084795
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۶۲.۶۵ ت
Jul 06, 2024
$0.083419
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۸۴.۱۸ ت
Jul 06, 2024
$0.083522
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۰۵.۵۴ ت
Jul 05, 2024
$0.082431
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۷۴.۳۵ ت
Jul 05, 2024
$0.086832
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۰۷.۸۹ ت
Jul 04, 2024
$0.092434
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۲۱.۶۸ ت
Jul 04, 2024
$0.092664
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۷۹.۶۰ ت
Jul 03, 2024
$0.093770
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۰۲.۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.100596
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۴۳.۳۱ ت
Jul 02, 2024
$0.102499
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۷۲.۲۲ ت
Jul 02, 2024
$0.104299
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۱۵.۲۵ ت
Jul 01, 2024
$0.106799
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۲۵.۵۶ ت
Jul 01, 2024
$0.105275
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۲۹.۹۸ ت
Jun 30, 2024
$0.104902
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۱۰.۸۳ ت
Jun 30, 2024
$0.105332
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۸۴.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.107161
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۲۲.۶۰ ت
Jun 29, 2024
$0.104840
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۷۸.۰۶ ت
Jun 28, 2024
$0.108551
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۵۹.۳۹ ت
Jun 28, 2024
$0.109781
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۰۴.۰۶ ت
Jun 27, 2024
$0.107232
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۲۳.۳۴ ت
Jun 27, 2024
$0.105438
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۷۲.۵۴ ت
Jun 26, 2024
$0.107091
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۳۶.۳۱ ت
Jun 26, 2024
$0.106701
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۴۲.۴۸ ت
Jun 25, 2024
$0.102450
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۱۰.۸۸ ت
Jun 25, 2024
$0.099745
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۹۳.۸۳ ت
Jun 24, 2024
$0.094843
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۵۱.۷۶ ت
Jun 24, 2024
$0.105032
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۲۶.۳۹ ت
Jun 23, 2024
$0.099319
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۹۲.۲۴ ت
Jun 23, 2024
$0.097785
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۲۲.۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.103157
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۳۶.۲۶ ت
Jun 22, 2024
$0.100024
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۷۵.۹۲ ت
Jun 21, 2024
$0.102247
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۲۶.۰۲ ت
Jun 21, 2024
$0.106434
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۷۵.۴۶ ت
Jun 20, 2024
$0.106234
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۴۹.۲۸ ت
Jun 20, 2024
$0.105825
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۱۲۷.۱۱ ت
Jun 19, 2024
$0.103533