تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Hegic از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۶.۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.020195
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۷.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.019593
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۱.۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.021595
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۴.۴۰ ت
Jun 29, 2024
$0.021129
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۷۷.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$0.022478
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۹.۳۳ ت
Jun 21, 2024
$0.022870
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۳.۸۳ ت
Jun 17, 2024
$0.022557
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۸۵.۰۱ ت
Jun 13, 2024
$0.023485
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۲۲.۲۲ ت
Jun 09, 2024
$0.024068
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۸۶.۹۵ ت
Jun 05, 2024
$0.025473
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۷۱.۱۰ ت
Jun 01, 2024
$0.024980
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۵۲.۶۷ ت
May 28, 2024
$0.026897
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۱۴.۱۱ ت
May 24, 2024
$0.026007
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۸۴.۸۴ ت
May 20, 2024
$0.023315
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۰۱.۲۷ ت
May 16, 2024
$0.022150
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۸۵.۶۰ ت
May 12, 2024
$0.021138
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۳.۰۴ ت
May 08, 2024
$0.020045
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۰۴.۶۱ ت
May 04, 2024
$0.019522
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۹۲.۷۱ ت
Apr 30, 2024
$0.019378
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۵۳.۳۴ ت
Apr 26, 2024
$0.019670
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۷۳.۵۶ ت
Apr 22, 2024
$0.019510
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۶۰.۲۹ ت
Apr 18, 2024
$0.018787
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۱۸.۹۸ ت
Apr 14, 2024
$0.018966
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۲۱.۰۲ ت
Apr 10, 2024
$0.021883
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۳۹.۱۵ ت
Apr 06, 2024
$0.020637
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۴۷.۶۷ ت
Apr 02, 2024
$0.021371
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۹۴.۶۸ ت
Mar 29, 2024
$0.022568
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۲۴.۲۸ ت
Mar 25, 2024
$0.023071
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۱۰.۷۸ ت
Mar 21, 2024
$0.024645
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۷۰.۰۴ ت
Mar 17, 2024
$0.024590
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۹۱.۸۶ ت
Mar 13, 2024
$0.026666
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۹۳.۷۷ ت
Mar 09, 2024
$0.026666
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۷۸.۵۵ ت
Mar 05, 2024
$0.026169
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۹۸.۶۰ ت
Mar 01, 2024
$0.027003
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۸۷.۸۱ ت
Feb 26, 2024
$0.024200
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۷۰.۳۴ ت
Feb 22, 2024
$0.024052
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۸۸.۲۹ ت
Feb 18, 2024
$0.024791
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۱۲.۲۵ ت
Feb 14, 2024
$0.025605
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۸۷.۱۴ ت
Feb 10, 2024
$0.027105
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۳۴.۳۰ ت
Feb 06, 2024
$0.025917
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۷۸.۳۸ ت
Feb 02, 2024
$0.025381
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۷۱.۸۶ ت
Jan 29, 2024
$0.025865
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۶۰.۷۵ ت
Jan 25, 2024
$0.026314
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۳۴.۴۳ ت
Jan 21, 2024
$0.030374
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۶۱۲.۶۷ ت
Jan 17, 2024
$0.030199
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۵۷۵.۱۹ ت
Jan 13, 2024
$0.030021
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۵۱۴.۶۵ ت
Jan 09, 2024
$0.029440
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۴۳۹.۱۲ ت
Jan 05, 2024
$0.027910
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱,۴۸۷.۴۰ ت
Jan 01, 2024
$0.029055
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱,۴۵۸.۸۵ ت
Dec 28, 2023
$0.028832