تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Hege از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹۵۶.۱۷ ت
Jul 21, 2024
$0.016665
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹۵۱.۱۴ ت
Jul 21, 2024
$0.016581
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۸۲۰.۹۲ ت
Jul 20, 2024
$0.014292
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۷۱.۳۰ ت
Jul 20, 2024
$0.013443
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۷۵.۹۰ ت
Jul 20, 2024
$0.013570
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۳۱.۶۸ ت
Jul 20, 2024
$0.012797
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۱۳.۷۸ ت
Jul 19, 2024
$0.014145
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۳۳.۴۱ ت
Jul 19, 2024
$0.014398
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۴۵.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.014623
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۴۰.۸۱ ت
Jul 19, 2024
$0.014533
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹۰۷.۴۹ ت
Jul 18, 2024
$0.015705
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹۳۹.۶۲ ت
Jul 18, 2024
$0.016258
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹۵۶.۹۶ ت
Jul 18, 2024
$0.016526
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹۳۰.۵۸ ت
Jul 18, 2024
$0.016079
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹۳۹.۵۸ ت
Jul 17, 2024
$0.016234
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹۶۸.۹۱ ت
Jul 17, 2024
$0.016748
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۳.۶۶ ت
Jul 17, 2024
$0.017326
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۲.۵۸ ت
Jul 17, 2024
$0.017794
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۴.۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.018344
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۰.۱۶ ت
Jul 16, 2024
$0.019478
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۲.۳۳ ت
Jul 16, 2024
$0.017689
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۹.۵۳ ت
Jul 16, 2024
$0.017935
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۷.۷۷ ت
Jul 15, 2024
$0.018367
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۶.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$0.017955
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۱.۲۴ ت
Jul 15, 2024
$0.019259
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۶.۶۹ ت
Jul 15, 2024
$0.017208
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۶۶.۸۳ ت
Jul 14, 2024
$0.016464
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۴۰.۶۸ ت
Jul 14, 2024
$0.016108
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۲.۱۴ ت
Jul 14, 2024
$0.017453
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۱.۶۴ ت
Jul 14, 2024
$0.017927
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۰.۵۰ ت
Jul 13, 2024
$0.018572
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۷.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.018718
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۰.۱۵ ت
Jul 13, 2024
$0.018720
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۳.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.019214
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۲.۲۵ ت
Jul 12, 2024
$0.019183
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۰.۱۲ ت
Jul 12, 2024
$0.018022
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۸.۹۹ ت
Jul 12, 2024
$0.017847
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۲.۰۴ ت
Jul 12, 2024
$0.018062
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۹.۷۲ ت
Jul 11, 2024
$0.018255
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۸.۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.020440
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۸.۴۸ ت
Jul 11, 2024
$0.019339
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۴.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.019643
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۷.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.021735
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۱.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.020160
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۰.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.022147
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۰۲.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.023781
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۵.۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.021550
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۵.۷۱ ت
Jul 09, 2024
$0.020688
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۷.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.021201
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۱.۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.020007