تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Hedget از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۹۸۶.۰۷ ت
Jul 23, 2024
$0.068672
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۸۷.۱۲ ت
Jul 19, 2024
$0.068918
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۵۱.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.069260
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۹۶.۱۲ ت
Jul 11, 2024
$0.081669
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۲۸.۱۲ ت
Jul 07, 2024
$0.074714
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۹۱.۵۰ ت
Jul 03, 2024
$0.080959
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۱۷.۳۱ ت
Jun 29, 2024
$0.077004
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۹۲.۹۰ ت
Jun 25, 2024
$0.076600
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۷۶.۹۰ ت
Jun 21, 2024
$0.077005
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۹۹۵.۳۷ ت
Jun 17, 2024
$0.085119
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۰۴۶.۹۶ ت
Jun 13, 2024
$0.085578
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵,۰۵۶.۷۲ ت
Jun 09, 2024
$0.085574
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵,۰۱۶.۳۶ ت
Jun 05, 2024
$0.085935
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۱۶۳.۴۰ ت
Jun 01, 2024
$0.087680
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۸۰۰.۵۹ ت
May 28, 2024
$0.083161
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۰۶۴.۸۸ ت
May 24, 2024
$0.086999
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۱۸۷.۲۶ ت
May 20, 2024
$0.087333
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۷۶۹.۸۸ ت
May 16, 2024
$0.081193
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۲۶.۲۶ ت
May 12, 2024
$0.081000
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۹۶.۷۰ ت
May 08, 2024
$0.081229
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۲۱.۹۹ ت
May 04, 2024
$0.078149
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۰۳.۷۰ ت
Apr 30, 2024
$0.078046
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۲۰۹.۰۴ ت
Apr 26, 2024
$0.081752
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۴۲۱.۸۰ ت
Apr 22, 2024
$0.098381
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۱۴۸.۳۶ ت
Apr 18, 2024
$0.091655
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۱۴۴.۹۵ ت
Apr 14, 2024
$0.102740
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۷۰۱.۳۸ ت
Apr 10, 2024
$0.118600
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹,۰۲۳.۵۳ ت
Apr 06, 2024
$0.139062
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۰۶۵.۸۳ ت
Apr 02, 2024
$0.159628
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۵۲۴.۲۱ ت
Mar 29, 2024
$0.186480
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۶۹۳.۴۸ ت
Mar 25, 2024
$0.189420
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۱۳۱.۱۳ ت
Mar 21, 2024
$0.197894
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۸۰۹.۵۶ ت
Mar 17, 2024
$0.197547
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۲۹۴.۹۶ ت
Mar 13, 2024
$0.189207
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۱۳۷.۴۷ ت
Mar 09, 2024
$0.203078
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۶۳۹.۶۵ ت
Mar 05, 2024
$0.292436
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۰,۲۳۴.۸۳ ت
Mar 01, 2024
$0.341804
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۷۱۸.۵۶ ت
Feb 26, 2024
$0.239218
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۹۹۵.۴۲ ت
Feb 22, 2024
$0.245654
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۴,۶۵۲.۵۴ ت
Feb 18, 2024
$0.261661
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۶۹۹.۰۹ ت
Feb 14, 2024
$0.248376
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۳۳۶.۲۶ ت
Feb 10, 2024
$0.243076
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۶۱۲.۲۵ ت
Feb 06, 2024
$0.245972
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۵,۰۰۰.۴۷ ت
Feb 02, 2024
$0.257532
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۴,۲۲۶.۵۲ ت
Jan 29, 2024
$0.250002
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۷۴۹.۰۰ ت
Jan 25, 2024
$0.247629
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۲۶۹.۵۶ ت
Jan 21, 2024
$0.246602
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۱,۳۸۲.۳۶ ت
Jan 17, 2024
$0.213152
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۱,۴۰۲.۸۵ ت
Jan 13, 2024
$0.217329
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۱,۳۱۴.۶۷ ت
Jan 09, 2024
$0.219922

افزودن تراکنش

Hedget

HGET

  • HGET
  • IRT
  • USD