تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Groyper از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۰.۶۰ ت
Jul 20, 2024
$0.055805
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۸۷.۵۷ ت
Jul 20, 2024
$0.060995
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۵۳.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.060037
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۳۶.۵۴ ت
Jul 19, 2024
$0.050734
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۳.۲۹ ت
Jul 19, 2024
$0.055030
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۸۳.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$0.053296
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۰۷.۴۵ ت
Jul 18, 2024
$0.041662
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۸۹.۳۷ ت
Jul 18, 2024
$0.051726
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۷.۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.046405
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۶۶.۵۰ ت
Jul 18, 2024
$0.051258
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۱۱.۱۳ ت
Jul 17, 2024
$0.052027
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۱۷.۴۱ ت
Jul 17, 2024
$0.053887
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۸۸.۲۵ ت
Jul 17, 2024
$0.063670
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۸۲.۳۰ ت
Jul 17, 2024
$0.063457
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۰۷.۹۳ ت
Jul 16, 2024
$0.069098
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۱۶.۸۱ ت
Jul 16, 2024
$0.048548
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۵۸.۶۱ ت
Jul 16, 2024
$0.051193
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۷۴.۲۹ ت
Jul 16, 2024
$0.056494
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۴۳.۲۹ ت
Jul 15, 2024
$0.048908
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۲.۶۰ ت
Jul 15, 2024
$0.047724
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۳۴.۲۴ ت
Jul 15, 2024
$0.048683
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۳.۲۵ ت
Jul 15, 2024
$0.045867
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۰۹.۱۱ ت
Jul 14, 2024
$0.039323
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۲.۱۳ ت
Jul 14, 2024
$0.042848
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۶۵.۶۶ ت
Jul 14, 2024
$0.047692
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۶۵.۳۶ ت
Jul 14, 2024
$0.045873
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۶۶.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.047559
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۲۲.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.045136
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۶۸.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.044102
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۰۶.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.041168
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۱۵.۴۹ ت
Jul 12, 2024
$0.042998
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۳۴.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.041395
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۳.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$0.041238
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۸.۵۷ ت
Jul 12, 2024
$0.042154
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۲۴.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.051614
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۴۴.۶۹ ت
Jul 11, 2024
$0.046820
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۳.۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.042526
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۷۲.۶۹ ت
Jul 11, 2024
$0.047214
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۵۲.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.045130
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۸۶.۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.043763
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۴۷.۴۹ ت
Jul 10, 2024
$0.041676
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۹.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.041205
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۳۴.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.044516
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۰۹.۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.047416
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۹۲.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.046716
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۳۷.۶۰ ت
Jul 09, 2024
$0.047631
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۰۵.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.047068
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۰۴.۷۳ ت
Jul 08, 2024
$0.046965
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۰۸.۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.045120
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۵۷.۷۳ ت
Jul 08, 2024
$0.044422