تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت گیت کوین از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۷۰۳.۸۳ ت
Jul 19, 2024
$0.859147
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۷۹۵.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.893669
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۳۹۵.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.810669
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۲۳۲.۸۳ ت
Jul 10, 2024
$0.818004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۳۵۲.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.814327
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۰۸۳.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.908290
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۱۷۰.۷۸ ت
Jul 01, 2024
$1.01
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۰۳۸.۸۹ ت
Jun 28, 2024
$1.00
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۶۴۷.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.973602
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۶۶۳.۹۹ ت
Jun 22, 2024
$0.988474
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۶,۹۸۷.۳۱ ت
Jun 19, 2024
$0.962265
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۷,۳۵۵.۴۳ ت
Jun 16, 2024
$1.14
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۵,۹۹۹.۷۹ ت
Jun 13, 2024
$1.28
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۰,۱۹۳.۷۶ ت
Jun 10, 2024
$1.35
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۶,۲۵۵.۶۵ ت
Jun 07, 2024
$1.63
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹۸,۲۸۲.۰۸ ت
Jun 04, 2024
$1.66
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۲,۱۰۴.۴۱ ت
Jun 01, 2024
$1.39
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۵,۵۰۸.۹۰ ت
May 29, 2024
$1.29
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۶,۹۳۳.۴۹ ت
May 26, 2024
$1.34
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۳,۶۳۹.۳۴ ت
May 23, 2024
$1.28
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷,۶۰۵.۳۷ ت
May 20, 2024
$1.13
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸,۱۵۳.۴۰ ت
May 17, 2024
$1.16
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹,۱۶۴.۹۶ ت
May 14, 2024
$1.16
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵,۱۵۶.۰۰ ت
May 11, 2024
$1.22
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲,۱۸۳.۶۳ ت
May 08, 2024
$1.17
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱,۴۰۴.۲۵ ت
May 05, 2024
$1.16
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷,۹۸۵.۲۴ ت
May 02, 2024
$1.10
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲,۴۳۱.۲۰ ت
Apr 29, 2024
$1.19
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸,۳۶۷.۲۱ ت
Apr 26, 2024
$1.22
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴,۵۶۶.۹۴ ت
Apr 23, 2024
$1.29
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸,۴۴۸.۳۴ ت
Apr 20, 2024
$1.17
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۸,۸۳۴.۶۴ ت
Apr 17, 2024
$1.18
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۸,۵۵۶.۵۴ ت
Apr 14, 2024
$1.12
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۸,۰۵۳.۲۸ ت
Apr 11, 2024
$1.81
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۷,۶۳۵.۶۴ ت
Apr 08, 2024
$1.84
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۸,۷۳۷.۰۳ ت
Apr 05, 2024
$1.83
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴,۲۳۷.۱۵ ت
Apr 02, 2024
$1.97
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۷,۷۰۵.۱۰ ت
Mar 30, 2024
$2.22
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴,۳۳۵.۳۰ ت
Mar 27, 2024
$2.01
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۲,۶۲۸.۳۲ ت
Mar 24, 2024
$1.81
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵,۱۱۳.۱۳ ت
Mar 21, 2024
$1.87
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹,۷۱۱.۹۷ ت
Mar 18, 2024
$1.98
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۲,۷۴۹.۷۹ ت
Mar 15, 2024
$2.21
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۰,۹۸۴.۳۸ ت
Mar 12, 2024
$2.36
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۶,۱۴۴.۶۷ ت
Mar 09, 2024
$2.27
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹,۶۶۹.۰۹ ت
Mar 06, 2024
$2.00
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۰,۴۲۱.۹۰ ت
Mar 03, 2024
$2.03
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹۵,۷۶۴.۰۴ ت
Feb 29, 2024
$1.63
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۷,۶۳۸.۵۴ ت
Feb 26, 2024
$1.52
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸۴,۲۴۵.۰۷ ت
Feb 23, 2024
$1.46