تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FREN از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۷۴۸۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۵۳۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۴۷۳۳۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000007
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۱۱۵۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۱۰۱۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۳۸۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۴۸۲۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۷۴۰۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۴۹۳۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۶۷۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۱۲۶۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۴۵۸۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000006
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۴۹۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000006
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۱۷۶۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۱۲۷۱۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000006
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۴۷۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۴۴۳۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۱۴۰۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۱۸۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۱۴۳۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000006
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۱۶۵۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000006
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۲۴۴۸۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000006
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۲۷۵۴۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000006
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۴۶۹۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000007
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۴۱۹۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000007
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۹۵۴۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000006
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۶۵۵۷۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000005
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۰۵۲۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000005
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۲۰۳۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۲۳۹۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000006
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۰۵۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000005
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۵۴۶۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000005
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۴۲۴۱۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000005
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۲۴۷۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000006
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۶۴۸۷۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۸۷۳۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000006
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۰۹۵۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000006
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۸۵۶۲ ت
Jun 27, 2024
$0.000006
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۸۵۱۵۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000006
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۹۵۷۹ ت
Jun 26, 2024
$0.000006
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۶۷۶۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000006
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۱۳۹۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000007
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۳۳۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000007
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۲۳۸۱۸ ت
Jun 24, 2024
$0.000006
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۰۸۷۶ ت
Jun 24, 2024
$0.000007
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۶۰۶۰ ت
Jun 23, 2024
$0.000006
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۳۲۹۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000006
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۳۷۶۴۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000005
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۳۳۴۴۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000005
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۳۷۰۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000005