تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت فرالند از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۸۷۰.۱۰ ت
Jul 22, 2024
$0.015142
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۴۲.۲۴ ت
Jul 19, 2024
$0.014558
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۶۶.۹۱ ت
Jul 16, 2024
$0.014957
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۱۷.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.013983
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۲۳.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.013969
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۷۲.۱۹ ت
Jul 07, 2024
$0.014401
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۷۱.۴۷ ت
Jul 04, 2024
$0.015733
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۸.۵۳ ت
Jul 01, 2024
$0.016754
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۸.۴۷ ت
Jun 28, 2024
$0.016866
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۹.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$0.016470
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۷.۵۳ ت
Jun 22, 2024
$0.017313
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۱۳.۳۳ ت
Jun 19, 2024
$0.017110
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۷۸.۸۷ ت
Jun 16, 2024
$0.018399
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۰۹.۰۳ ت
Jun 13, 2024
$0.018805
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۱۴.۵۸ ت
Jun 10, 2024
$0.020567
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۳۲.۱۵ ت
Jun 07, 2024
$0.022680
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۹.۹۹ ت
Jun 04, 2024
$0.019996
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۹۴.۸۶ ت
Jun 01, 2024
$0.018592
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۱۴.۰۶ ت
May 29, 2024
$0.019081
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۸۱.۴۹ ت
May 26, 2024
$0.018897
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۳۵.۵۷ ت
May 23, 2024
$0.019760
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۲۱.۷۴ ت
May 20, 2024
$0.018885
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۸۹.۹۰ ت
May 17, 2024
$0.018622
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۷۰.۱۹ ت
May 14, 2024
$0.019756
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۳۶.۸۰ ت
May 11, 2024
$0.021815
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۴۵.۵۸ ت
May 08, 2024
$0.021874
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۴۱.۳۷ ت
May 05, 2024
$0.021953
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۰۴.۳۳ ت
May 02, 2024
$0.021111
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۰۸.۴۶ ت
Apr 29, 2024
$0.024784
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۵۳.۷۲ ت
Apr 26, 2024
$0.025954
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۸۳.۱۸ ت
Apr 23, 2024
$0.025752
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۶۳.۲۷ ت
Apr 20, 2024
$0.023500
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۵۵.۴۵ ت
Apr 17, 2024
$0.023368
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۱۴.۸۷ ت
Apr 14, 2024
$0.024658
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۴۵.۰۱ ت
Apr 11, 2024
$0.028388
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۳۴.۸۳ ت
Apr 08, 2024
$0.028719
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۱۴.۶۸ ت
Apr 05, 2024
$0.029527
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۷۴.۵۸ ت
Apr 02, 2024
$0.031313
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۸۸.۶۲ ت
Mar 30, 2024
$0.033676
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۴۲.۱۱ ت
Mar 27, 2024
$0.033176
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۶۱.۲۳ ت
Mar 24, 2024
$0.031625
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۴۲.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.031684
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۹۲.۶۱ ت
Mar 18, 2024
$0.034686
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۴۷.۳۴ ت
Mar 15, 2024
$0.037413
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۸۴.۹۱ ت
Mar 12, 2024
$0.033282
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۴۹.۵۷ ت
Mar 09, 2024
$0.032619
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۸۷.۰۳ ت
Mar 06, 2024
$0.029964
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۹۱.۷۸ ت
Mar 03, 2024
$0.031913
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۳۶.۷۴ ت
Feb 29, 2024
$0.031441
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۹۷.۲۴ ت
Feb 26, 2024
$0.031339

افزودن تراکنش

FaraLand

FARA

  • FARA
  • IRT
  • USD