تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت EXIT Designer Token از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱,۱۰۲.۷۷ ت
Jul 18, 2024
$3.30
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱,۸۷۹.۱۴ ت
Jul 17, 2024
$3.31
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۲,۴۹۳.۴۴ ت
Jul 17, 2024
$3.31
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱,۶۸۳.۲۶ ت
Jul 16, 2024
$3.30
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹۳,۸۶۵.۱۱ ت
Jul 16, 2024
$3.34
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱,۳۲۶.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$3.28
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸,۸۳۳.۴۲ ت
Jul 15, 2024
$3.22
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷,۴۸۶.۰۰ ت
Jul 14, 2024
$3.21
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶,۱۸۰.۸۵ ت
Jul 14, 2024
$3.20
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶,۲۰۳.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$3.20
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶,۸۹۱.۹۴ ت
Jul 13, 2024
$3.19
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵,۸۸۷.۷۳ ت
Jul 12, 2024
$3.16
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶,۰۸۹.۶۴ ت
Jul 12, 2024
$3.16
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷,۶۲۳.۵۹ ت
Jul 11, 2024
$3.20
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶,۵۱۱.۳۶ ت
Jul 11, 2024
$3.17
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷,۶۵۲.۰۳ ت
Jul 10, 2024
$3.17
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵,۴۰۰.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$3.14
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵,۹۸۰.۰۹ ت
Jul 09, 2024
$3.13
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶,۲۰۲.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$3.12
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷,۲۳۷.۷۸ ت
Jul 08, 2024
$3.13
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۲۲۰.۵۲ ت
Jul 08, 2024
$3.06
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷,۵۸۴.۷۴ ت
Jul 07, 2024
$3.12
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۲,۵۳۹.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$3.17
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹,۶۱۹.۸۵ ت
Jul 06, 2024
$3.12
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴,۰۲۹.۶۰ ت
Jul 06, 2024
$3.08
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸,۸۳۳.۶۲ ت
Jul 05, 2024
$3.04
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹۳,۴۸۳.۵۸ ت
Jul 05, 2024
$3.12
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹۵,۰۳۸.۲۳ ت
Jul 04, 2024
$3.15
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱,۲۵۰.۳۲ ت
Jul 04, 2024
$3.25
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰,۹۱۸.۵۵ ت
Jul 03, 2024
$3.25
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴,۵۸۴.۱۸ ت
Jul 03, 2024
$3.31
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶,۲۰۱.۹۲ ت
Jul 02, 2024
$3.33
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵,۹۵۳.۱۳ ت
Jul 02, 2024
$3.31
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶,۲۵۷.۰۵ ت
Jul 01, 2024
$3.32
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶,۹۰۵.۷۵ ت
Jul 01, 2024
$3.33
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶,۳۹۷.۵۶ ت
Jun 30, 2024
$3.31
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰۳,۸۷۷.۳۴ ت
Jun 30, 2024
$3.29
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰۲,۶۰۴.۱۷ ت
Jun 29, 2024
$3.29
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱,۳۷۹.۹۷ ت
Jun 29, 2024
$3.28
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴,۲۴۴.۳۶ ت
Jun 28, 2024
$3.31
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵,۱۷۱.۴۵ ت
Jun 28, 2024
$3.33
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۳,۳۷۴.۹۷ ت
Jun 27, 2024
$3.30
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱,۶۷۷.۸۶ ت
Jun 27, 2024
$3.31
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰,۲۸۲.۰۲ ت
Jun 26, 2024
$3.31
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰,۴۴۳.۶۲ ت
Jun 26, 2024
$3.32
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰,۹۲۳.۳۰ ت
Jun 25, 2024
$3.29
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱,۰۶۷.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$3.28
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱,۳۰۹.۵۷ ت
Jun 24, 2024
$3.29
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰,۸۵۵.۰۷ ت
Jun 24, 2024
$3.32
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰,۴۶۰.۳۶ ت
Jun 23, 2024
$3.35