تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ETNA Network از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000036
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000034
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000026
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000022
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000038
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000043
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000032
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000047
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۱۴ ت
Jun 17, 2024
$0.000019
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۲۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000021
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000030
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jun 05, 2024
$0.000025
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000026
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
May 28, 2024
$0.000025
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۷۷۵۶۲ ت
May 24, 2024
$0.000016
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
May 20, 2024
$0.000017
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۲۱ ت
May 16, 2024
$0.000020
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۵۳ ت
May 12, 2024
$0.000041
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۸۶ ت
May 08, 2024
$0.000095
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۱۴ ت
May 04, 2024
$0.000083
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۰۴ ت
Apr 30, 2024
$0.000049
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۰۷ ت
Apr 26, 2024
$0.000095
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۸۲ ت
Apr 22, 2024
$0.000119
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۱۳ ت
Apr 18, 2024
$0.000270
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۵۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000151
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۷۴ ت
Apr 10, 2024
$0.000319
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۸۸ ت
Apr 06, 2024
$0.000352
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۰.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.000806
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۹۰ ت
Mar 29, 2024
$0.000597
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۷.۶۲ ت
Mar 25, 2024
$0.000933
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱.۳۱ ت
Mar 21, 2024
$0.001000
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۲.۱۷ ت
Mar 17, 2024
$0.000872
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۲.۰۸ ت
Mar 13, 2024
$0.001207
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۴۹ ت
Mar 09, 2024
$0.001028
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۷.۴۹ ت
Mar 05, 2024
$0.001947
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۴۱ ت
Mar 01, 2024
$0.000648
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶.۲۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000457
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰.۹۴ ت
Feb 22, 2024
$0.000192
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۵.۷۸ ت
Feb 18, 2024
$0.000817
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۰.۰۲ ت
Feb 14, 2024
$0.000544
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۸.۹۲ ت
Feb 10, 2024
$0.000709
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۲۲ ت
Feb 06, 2024
$0.000636
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۰.۶۳ ت
Feb 02, 2024
$0.000526
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۷.۳۱ ت
Jan 29, 2024
$0.000655
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۳۵ ت
Jan 25, 2024
$0.000636
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۸.۵۲ ت
Jan 21, 2024
$0.000530
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۱.۶۰ ت
Jan 17, 2024
$0.000404
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۳.۹۰ ت
Jan 13, 2024
$0.000455
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۹.۱۷ ت
Jan 09, 2024
$0.000567
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۵.۶۶ ت
Jan 05, 2024
$0.000691