تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Enegra (EGX) از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۸۸,۲۹۵.۶۶ ت
Jul 19, 2024
$200.30
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۲۹,۳۱۹.۵۴ ت
Jul 16, 2024
$200.65
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۳۷,۴۳۲.۹۹ ت
Jul 13, 2024
$200.75
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۱۷,۴۵۸.۸۳ ت
Jul 10, 2024
$200.41
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۷۰,۱۴۰.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$200.80
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۶۵,۵۴۶.۷۶ ت
Jul 04, 2024
$200.26
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۰۵,۷۱۷.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$200.13
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۲۱,۴۱۷.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$200.11
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۶۴,۸۱۹.۲۹ ت
Jun 25, 2024
$200.19
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۶,۲۴۸.۱۲ ت
Jun 22, 2024
$200.61
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۸۷۳,۶۱۸.۷۹ ت
Jun 19, 2024
$200.49
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۷۵۷,۰۵۴.۸۷ ت
Jun 16, 2024
$200.50
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۸۱۸,۸۰۰.۱۷ ت
Jun 13, 2024
$200.40
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۸۳۱,۷۳۹.۰۳ ت
Jun 10, 2024
$200.35
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۷۷۶,۸۲۳.۲۲ ت
Jun 07, 2024
$200.52
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۸۲۷,۲۷۵.۶۰ ت
Jun 04, 2024
$200.42
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۷۹۵,۷۶۰.۰۶ ت
Jun 01, 2024
$200.30
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۶۸۲,۰۹۰.۷۷ ت
May 29, 2024
$200.08
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۴۹۴,۴۶۴.۶۲ ت
May 26, 2024
$200.84
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۵۰۰,۵۷۶.۲۳ ت
May 23, 2024
$200.12
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۲,۳۶۲.۳۱ ت
May 20, 2024
$200.38
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۷۱۵,۵۷۶.۹۶ ت
May 17, 2024
$200.17
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۸۶۲,۳۰۱.۹۱ ت
May 14, 2024
$200.27
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۲۶۴,۹۴۴.۸۲ ت
May 11, 2024
$200.15
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۳۰۹,۰۴۴.۶۲ ت
May 08, 2024
$200.10
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۲۳۲,۳۴۰.۴۷ ت
May 05, 2024
$200.19
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۳۸۱,۲۹۹.۷۵ ت
May 02, 2024
$200.39
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۲۲۵,۳۲۴.۴۹ ت
Apr 29, 2024
$200.86
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۷۸۱,۷۶۸.۱۶ ت
Apr 26, 2024
$200.60
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۱۰۱,۶۳۲.۰۹ ت
Apr 23, 2024
$200.45
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۳۳۳,۶۶۶.۳۰ ت
Apr 20, 2024
$200.44
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۳۵۱,۹۰۵.۰۷ ت
Apr 17, 2024
$200.59
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۹۴۲,۸۸۸.۳۸ ت
Apr 14, 2024
$200.49
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۰۳۸,۸۸۳.۷۲ ت
Apr 11, 2024
$200.62
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۸۱۱,۰۸۰.۸۶ ت
Apr 08, 2024
$200.52
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۹۹۷,۲۴۰.۶۳ ت
Apr 05, 2024
$200.43
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۶۲۵,۹۴۸.۲۷ ت
Apr 02, 2024
$200.22
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۴۲۴,۶۶۵.۳۸ ت
Mar 30, 2024
$200.33
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۳۲۷,۰۳۵.۰۹ ت
Mar 27, 2024
$200.26
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۴۲۶,۳۵۳.۰۱ ت
Mar 24, 2024
$200.37
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۳۰۵,۱۰۲.۶۳ ت
Mar 21, 2024
$200.73
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۰۸۶,۵۳۱.۰۰ ت
Mar 18, 2024
$200.34
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۰۳۵,۰۷۱.۲۲ ت
Mar 15, 2024
$200.36
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۹۴۷,۷۹۲.۵۰ ت
Mar 12, 2024
$200.33
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۰۲۴,۸۴۰.۲۱ ت
Mar 09, 2024
$201.19
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۹۶۹,۸۶۵.۷۷ ت
Mar 06, 2024
$200.70
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۸۹۰,۱۷۷.۰۳ ت
Mar 03, 2024
$200.57
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۷۴۱,۳۲۸.۳۹ ت
Feb 29, 2024
$200.98
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۵۱۵,۰۴۴.۳۴ ت
Feb 26, 2024
$200.79
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۴۸۲,۲۴۸.۱۳ ت
Feb 23, 2024
$200.18