تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت el gato از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۵.۱۸ ت
Jul 25, 2024
$0.000088
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۵.۴۹ ت
Jul 24, 2024
$0.000094
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۵.۰۲ ت
Jul 24, 2024
$0.000086
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۵.۰۷ ت
Jul 23, 2024
$0.000086
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴.۹۲ ت
Jul 23, 2024
$0.000084
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶.۸۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000118
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶.۸۰ ت
Jul 22, 2024
$0.000118
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000140
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000124
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۰ ت
Jul 20, 2024
$0.000068
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000072
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000069
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000074
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000054
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۲ ت
Jul 18, 2024
$0.000047
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000044
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000036
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000036
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000036
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000035
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000034
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000035
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000033
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000033
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000034
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000035
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000035
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000035
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000035
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000036
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000035
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000035
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000035
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000036
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000035
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000037
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000040
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000041
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000041
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000043
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000039
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000040
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000042
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000053
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000061
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000058
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000051
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000047
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000047
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000046

افزودن تراکنش

el gato

ELGATO

  • ELGATO
  • IRT
  • USD