تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت دریفت از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۱,۳۵۸.۹۹ ت
Jul 23, 2024
$0.367972
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۳,۲۱۴.۵۸ ت
Jul 22, 2024
$0.401771
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۳,۱۴۴.۰۹ ت
Jul 22, 2024
$0.399339
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۲,۷۸۹.۵۰ ت
Jul 22, 2024
$0.393105
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۳,۶۶۶.۳۹ ت
Jul 22, 2024
$0.411868
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۹۷۳.۳۷ ت
Jul 21, 2024
$0.416240
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۲۱۷.۵۲ ت
Jul 21, 2024
$0.420998
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۸۹۰.۴۲ ت
Jul 21, 2024
$0.416390
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۰۱۱.۶۹ ت
Jul 21, 2024
$0.436043
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۲۰۵.۷۰ ت
Jul 20, 2024
$0.438852
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۴۸۷.۸۶ ت
Jul 20, 2024
$0.426799
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۲۶۵.۸۷ ت
Jul 20, 2024
$0.441911
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۰۵۹.۱۵ ت
Jul 20, 2024
$0.438281
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۴۳۵.۵۴ ت
Jul 19, 2024
$0.442134
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۸۳۳.۱۲ ت
Jul 19, 2024
$0.411764
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۵۷۳.۲۵ ت
Jul 19, 2024
$0.424812
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۷۰۶.۸۹ ت
Jul 19, 2024
$0.427066
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۱۲۷.۴۷ ت
Jul 18, 2024
$0.417545
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۷۷۷.۵۰ ت
Jul 18, 2024
$0.428735
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۷۸۹.۷۸ ت
Jul 18, 2024
$0.445384
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۸۳۵.۲۹ ت
Jul 18, 2024
$0.446413
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۹۲۲.۵۶ ت
Jul 17, 2024
$0.430620
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۱۴۱.۹۳ ت
Jul 17, 2024
$0.434605
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۹۳۵.۴۷ ت
Jul 17, 2024
$0.447726
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۹۳۳.۸۹ ت
Jul 17, 2024
$0.446920
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۹۹۱.۳۹ ت
Jul 16, 2024
$0.448100
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۷۳۲.۶۲ ت
Jul 16, 2024
$0.409035
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۲۸۲.۹۱ ت
Jul 16, 2024
$0.437477
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۸۴۴.۸۴ ت
Jul 16, 2024
$0.445923
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۱۳۴.۰۶ ت
Jul 15, 2024
$0.415141
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۶۰۹.۲۵ ت
Jul 15, 2024
$0.422070
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۸۰۳.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$0.443232
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۷۶۷.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$0.440467
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۳۰۶.۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.430966
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۶۷۴.۰۸ ت
Jul 14, 2024
$0.439662
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۸۷۶.۳۰ ت
Jul 14, 2024
$0.446224
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۹۵۲.۹۳ ت
Jul 14, 2024
$0.446671
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۷۹۰.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.426117
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۳۶۱.۸۰ ت
Jul 13, 2024
$0.419340
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۵۴۷.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.421533
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۹۲۶.۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.443445
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۸۶۶.۶۴ ت
Jul 12, 2024
$0.442089
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۶۷۹.۷۷ ت
Jul 12, 2024
$0.436567
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۱۳۵.۵۰ ت
Jul 12, 2024
$0.444666
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۲۰۰.۰۸ ت
Jul 12, 2024
$0.445602
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۷۳۷.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.456283
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۷۳۳.۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.490146
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۸۵۵.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$0.490170
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۸۶۸.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.491380
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۵۵۲.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.502878

افزودن تراکنش

Drift

DRIFT

  • DRIFT
  • IRT
  • USD