تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت دونات از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۳۸.۲۷ ت
Jul 19, 2024
$0.009304
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۰۲.۹۳ ت
Jul 15, 2024
$0.008597
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰۴.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.006885
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۰۶.۷۲ ت
Jul 07, 2024
$0.006710
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵۶.۰۵ ت
Jul 03, 2024
$0.007397
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۵۵.۰۷ ت
Jun 29, 2024
$0.007428
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۷۴.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.009378
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶۶.۶۵ ت
Jun 21, 2024
$0.009533
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۵.۵۹ ت
Jun 17, 2024
$0.010830
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۶.۱۹ ت
Jun 13, 2024
$0.010617
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۷.۰۳ ت
Jun 09, 2024
$0.011288
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۵.۴۶ ت
Jun 05, 2024
$0.012085
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۹.۷۹ ت
Jun 01, 2024
$0.012562
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۶.۰۲ ت
May 28, 2024
$0.014829
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۴۳.۷۴ ت
May 24, 2024
$0.014493
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵۰.۷۶ ت
May 20, 2024
$0.010956
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷۱.۷۵ ت
May 16, 2024
$0.011434
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۵.۹۸ ت
May 12, 2024
$0.011937
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۷.۰۴ ت
May 08, 2024
$0.012469
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۲.۳۹ ت
May 04, 2024
$0.012679
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹۳.۲۲ ت
Apr 30, 2024
$0.012887
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲۰.۷۳ ت
Apr 26, 2024
$0.012880
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳۲.۲۷ ت
Apr 22, 2024
$0.014282
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۵۵.۱۷ ت
Apr 18, 2024
$0.012748
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۶۶.۶۷ ت
Apr 14, 2024
$0.012462
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۰۹.۹۲ ت
Apr 10, 2024
$0.018632
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۹۱.۳۴ ت
Apr 06, 2024
$0.019901
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۴۴.۷۰ ت
Apr 02, 2024
$0.022910
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۱۴.۸۹ ت
Mar 29, 2024
$0.022910
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۶۴.۳۵ ت
Mar 25, 2024
$0.022100
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۵۴.۱۵ ت
Mar 21, 2024
$0.025352
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۱۹.۱۶ ت
Mar 17, 2024
$0.033776
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۱۸.۸۲ ت
Mar 13, 2024
$0.035493
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۱.۱۰ ت
Mar 09, 2024
$0.013403
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۲۳.۷۲ ت
Mar 05, 2024
$0.021945
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۰۸.۳۶ ت
Mar 01, 2024
$0.018722
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۴۲.۲۷ ت
Feb 26, 2024
$0.016430
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۶۰.۲۰ ت
Feb 22, 2024
$0.009833
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۹۷.۸۰ ت
Feb 18, 2024
$0.010675
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۵۸.۸۴ ت
Feb 14, 2024
$0.011945
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۱۱.۱۲ ت
Feb 10, 2024
$0.011138
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۳۶.۵۳ ت
Feb 06, 2024
$0.011502
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷۶۶.۷۵ ت
Feb 02, 2024
$0.013163
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۱.۰۸ ت
Jan 29, 2024
$0.008278
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۳۶.۰۶ ت
Jan 25, 2024
$0.006052
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۵۸.۷۸ ت
Jan 21, 2024
$0.006667
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۹۱.۲۶ ت
Jan 17, 2024
$0.007327
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۸۴.۴۳ ت
Jan 13, 2024
$0.007327
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۶۸.۵۵ ت
Jan 09, 2024
$0.005219
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۷۵.۴۶ ت
Jan 05, 2024
$0.005342

افزودن تراکنش

Donut

DONUT

  • DONUT
  • IRT
  • USD