تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Don-key از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.004254
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴۴.۸۳ ت
Jul 10, 2024
$0.004152
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.004251
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸۵.۴۹ ت
Jul 04, 2024
$0.004623
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰۰.۶۴ ت
Jul 01, 2024
$0.004850
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۶.۷۷ ت
Jun 28, 2024
$0.004819
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸۳.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$0.004630
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸۶.۸۹ ت
Jun 22, 2024
$0.004834
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۰.۷۷ ت
Jun 19, 2024
$0.004909
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۲۸.۰۷ ت
Jun 16, 2024
$0.005595
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۵.۴۰ ت
Jun 13, 2024
$0.005687
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۵.۲۵ ت
Jun 10, 2024
$0.005846
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۲.۱۸ ت
Jun 07, 2024
$0.006166
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۲۵.۸۹ ت
Jun 04, 2024
$0.005522
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۴.۰۸ ت
Jun 01, 2024
$0.005333
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۳.۱۱ ت
May 29, 2024
$0.005362
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۲۰.۴۸ ت
May 26, 2024
$0.005599
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۸.۵۱ ت
May 23, 2024
$0.006064
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۶.۳۶ ت
May 20, 2024
$0.005326
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۷.۸۴ ت
May 17, 2024
$0.005259
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۵.۴۹ ت
May 14, 2024
$0.005495
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۵.۴۶ ت
May 11, 2024
$0.005474
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۰.۷۶ ت
May 08, 2024
$0.005377
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۲.۶۸ ت
May 05, 2024
$0.005935
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۹.۰۸ ت
May 02, 2024
$0.005326
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۲.۷۹ ت
Apr 29, 2024
$0.005960
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۴.۷۰ ت
Apr 26, 2024
$0.006037
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۹.۶۱ ت
Apr 23, 2024
$0.006420
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۵.۸۱ ت
Apr 20, 2024
$0.006401
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۲.۲۴ ت
Apr 17, 2024
$0.005742
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۴۲.۳۹ ت
Apr 14, 2024
$0.006361
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۵۰.۷۴ ت
Apr 11, 2024
$0.006935
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۱.۷۳ ت
Apr 08, 2024
$0.007696
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۵.۸۵ ت
Apr 05, 2024
$0.008726
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۲.۰۰ ت
Apr 02, 2024
$0.007960
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۲.۴۷ ت
Mar 30, 2024
$0.008585
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۸.۶۳ ت
Mar 27, 2024
$0.008100
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۲.۶۰ ت
Mar 24, 2024
$0.007943
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۰.۹۹ ت
Mar 21, 2024
$0.008335
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۲.۸۷ ت
Mar 18, 2024
$0.009992
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۲۲.۸۹ ت
Mar 15, 2024
$0.010369
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۶۰.۹۷ ت
Mar 12, 2024
$0.009406
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۸.۰۰ ت
Mar 09, 2024
$0.008667
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۲.۰۳ ت
Mar 06, 2024
$0.006238
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۲.۹۷ ت
Mar 03, 2024
$0.006966
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۵.۸۲ ت
Feb 29, 2024
$0.006775
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۱.۶۱ ت
Feb 26, 2024
$0.006305
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۵.۳۷ ت
Feb 23, 2024
$0.006369
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۴.۴۰ ت
Feb 20, 2024
$0.005937
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۵۱.۷۸ ت
Feb 17, 2024
$0.006313