تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DOLA Borrowing Right از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۵۲.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.070046
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۱۰.۴۳ ت
Jul 17, 2024
$0.070835
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۲۴.۶۶ ت
Jul 15, 2024
$0.075635
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۳۱.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.062121
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۳۶.۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.061889
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۶۴.۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.058159
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۴۳.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.056811
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۰۵.۹۴ ت
Jul 05, 2024
$0.058264
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۴۱.۶۶ ت
Jul 03, 2024
$0.062310
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۹۵.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.064458
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۷۶.۴۲ ت
Jun 29, 2024
$0.066542
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۲۶.۶۰ ت
Jun 27, 2024
$0.071021
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۸۲.۹۹ ت
Jun 25, 2024
$0.074806
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۸۰.۱۵ ت
Jun 23, 2024
$0.077322
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۹۳.۴۸ ت
Jun 21, 2024
$0.077284
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۱۰.۸۶ ت
Jun 19, 2024
$0.077857
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۸۳۵.۰۴ ت
Jun 17, 2024
$0.082387
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۷۴۵.۱۷ ت
Jun 15, 2024
$0.080185
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۵۵.۷۵ ت
Jun 13, 2024
$0.100987
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۳۷۰.۳۹ ت
Jun 11, 2024
$0.107378
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۳۴۶.۶۸ ت
Jun 09, 2024
$0.107404
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۲۷۷.۲۴ ت
Jun 07, 2024
$0.089811
۱۵ مهر ۱۴۰۲
۴,۵۰۸.۳۴ ت
Oct 07, 2023
$0.089749
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۴,۵۱۳.۵۰ ت
Oct 05, 2023
$0.089749
۱۱ مهر ۱۴۰۲
۴,۴۵۴.۹۸ ت
Oct 03, 2023
$0.089749
۰۹ مهر ۱۴۰۲
۴,۳۷۰.۵۴ ت
Oct 01, 2023
$0.088211
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۴,۲۹۳.۰۴ ت
Sep 29, 2023
$0.086661
۰۵ مهر ۱۴۰۲
۴,۳۸۶.۸۰ ت
Sep 27, 2023
$0.089088
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۴,۳۲۰.۲۴ ت
Sep 25, 2023
$0.086241
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۴,۵۶۹.۳۵ ت
Sep 23, 2023
$0.091213
۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۴,۴۳۵.۹۳ ت
Sep 21, 2023
$0.088550
۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۴,۴۳۵.۴۹ ت
Sep 19, 2023
$0.088541
۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۴,۳۳۱.۰۵ ت
Sep 17, 2023
$0.086456
۲۴ شهریور ۱۴۰۲
۴,۲۹۵.۰۲ ت
Sep 15, 2023
$0.085737
۲۲ شهریور ۱۴۰۲
۳,۹۶۶.۵۷ ت
Sep 13, 2023
$0.079441
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۳,۹۳۲.۹۰ ت
Sep 11, 2023
$0.079332
۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۳,۸۴۹.۷۵ ت
Sep 09, 2023
$0.077329
۱۶ شهریور ۱۴۰۲
۴,۰۱۹.۲۵ ت
Sep 07, 2023
$0.081048
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
۳,۹۹۵.۹۹ ت
Sep 05, 2023
$0.080557
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
۴,۰۴۶.۰۸ ت
Sep 03, 2023
$0.081465
۱۰ شهریور ۱۴۰۲
۴,۱۰۶.۷۳ ت
Sep 01, 2023
$0.083776
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
۴,۰۷۸.۰۴ ت
Aug 30, 2023
$0.083054
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۳,۴۳۹.۶۰ ت
Aug 28, 2023
$0.070208
۰۴ شهریور ۱۴۰۲
۳,۴۷۳.۵۸ ت
Aug 26, 2023
$0.071011
۰۲ شهریور ۱۴۰۲
۳,۵۴۴.۹۸ ت
Aug 24, 2023
$0.070765
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
۳,۵۵۸.۸۹ ت
Aug 22, 2023
$0.071042
۲۹ مرداد ۱۴۰۲
۳,۶۹۷.۸۰ ت
Aug 20, 2023
$0.073815
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
۳,۶۴۶.۱۵ ت
Aug 18, 2023
$0.074627
۲۵ مرداد ۱۴۰۲
۳,۳۶۴.۱۹ ت
Aug 16, 2023
$0.068735
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۳,۳۲۷.۸۴ ت
Aug 14, 2023
$0.067507