تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DOGE-1 از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000101
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000100
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000100
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000111
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000115
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000098
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000127
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000154
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000146
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000146
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000145
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000148
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000142
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000148
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000154
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000133
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000178
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000203
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000206
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000203
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000212
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000229
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۱۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000261
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000270
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۹۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000256
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000172
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000225
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۳۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000246
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۷۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000238
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000234
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000199
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000200
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000310
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000271
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۰۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000280
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۹ ت
Jun 26, 2024
$0.000287
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۴ ت
Jun 26, 2024
$0.000285
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000199
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000158
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000157
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000157
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000168
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000169
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000170
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000167
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000162
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000163
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۹.۴۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000159
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۹.۶۳ ت
Jun 20, 2024
$0.000163
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹.۶۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000162