تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Digital Reserve Currency از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

0.84%
$0.000187
۱۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۵۴ تومان
معاملات روزانه $318
ارزش بازار $187,200
سکه در گردش 1,000,000,000 DRC
ارزش بازار رقیق شده $187,200
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000181
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000187
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000212
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۸۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000210
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۸۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000209
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000219
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۵۵ ت
Jun 17, 2024
$0.000230
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۱۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000239
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۶۳ ت
Jun 09, 2024
$0.000247
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۹۵ ت
Jun 05, 2024
$0.000273
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۵۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000280
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۷۶ ت
May 28, 2024
$0.000290
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۴۲ ت
May 24, 2024
$0.000282
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۷۸ ت
May 20, 2024
$0.000248
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۵۹ ت
May 16, 2024
$0.000248
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۳۵ ت
May 12, 2024
$0.000235
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۷۰ ت
May 08, 2024
$0.000239
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۴۴ ت
May 04, 2024
$0.000250
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۳۰ ت
Apr 30, 2024
$0.000248
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000258
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۹۱ ت
Apr 22, 2024
$0.000259
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۷۳ ت
Apr 18, 2024
$0.000249
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۸۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000256
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۸۱ ت
Apr 10, 2024
$0.000274
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۰۴ ت
Apr 06, 2024
$0.000262
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۶۳ ت
Apr 02, 2024
$0.000327
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۸۸ ت
Mar 29, 2024
$0.000321
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۳۰ ت
Mar 25, 2024
$0.000296
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۹۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000292
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۱۱ ت
Mar 17, 2024
$0.000336
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۹۱ ت
Mar 13, 2024
$0.000367
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۱۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000337
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۰۲ ت
Mar 05, 2024
$0.000348
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۹۱ ت
Mar 01, 2024
$0.000319
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۴۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000269
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۸۰ ت
Feb 22, 2024
$0.000294
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۰۱ ت
Feb 18, 2024
$0.000286
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۰۱ ت
Feb 14, 2024
$0.000290
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۰۴ ت
Feb 10, 2024
$0.000292
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۳۷ ت
Feb 06, 2024
$0.000277
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۴۸ ت
Feb 02, 2024
$0.000282
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۵۳ ت
Jan 29, 2024
$0.000290
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۷۶ ت
Jan 25, 2024
$0.000283
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۸۵ ت
Jan 21, 2024
$0.000313
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۷.۷۶ ت
Jan 17, 2024
$0.000332
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۸.۲۸ ت
Jan 13, 2024
$0.000348
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۶.۵۷ ت
Jan 09, 2024
$0.000322
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۶.۳۲ ت
Jan 05, 2024
$0.000316
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۵.۲۷ ت
Jan 01, 2024
$0.000298
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۰.۹۳ ت
Dec 28, 2023
$0.000413