تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت دیفای پالس ایندکس از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۵,۷۴۱,۱۹۱.۲۸ ت
Jul 23, 2024
$98.90
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۵۲,۱۰۱.۹۸ ت
Jul 19, 2024
$94.24
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۴۲,۹۰۷.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$89.62
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۳۸,۰۱۴.۳۶ ت
Jul 11, 2024
$87.49
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۲۸,۷۴۱.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$92.87
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۲۸,۵۴۴.۲۶ ت
Jul 03, 2024
$94.53
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۴۵,۶۲۹.۲۶ ت
Jun 29, 2024
$98.68
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۵۷,۱۰۷.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$98.86
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۱۷,۵۲۴.۴۴ ت
Jun 21, 2024
$109.65
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۵۰,۱۰۳.۹۲ ت
Jun 17, 2024
$113.31
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۲۵,۹۷۹.۶۸ ت
Jun 13, 2024
$105.57
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۴۳,۷۱۵.۲۰ ت
Jun 09, 2024
$105.66
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۷۸۶,۸۸۴.۱۹ ت
Jun 05, 2024
$116.26
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۵۵,۴۸۴.۳۵ ت
Jun 01, 2024
$116.41
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۲۷۱,۸۱۸.۲۴ ت
May 28, 2024
$125.97
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۸۳,۰۰۴.۲۸ ت
May 24, 2024
$101.05
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۳۱,۰۷۹.۳۹ ت
May 20, 2024
$101.54
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۴۱۳,۸۹۲.۷۲ ت
May 16, 2024
$92.15
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۹۵۹,۹۲۰.۳۶ ت
May 12, 2024
$97.99
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۴۴۹,۲۷۵.۸۸ ت
May 08, 2024
$104.84
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۱۷۷,۰۰۶.۱۷ ت
May 04, 2024
$100.10
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۴۲,۴۴۹.۱۰ ت
Apr 30, 2024
$101.42
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۷۶۱,۶۹۶.۴۳ ت
Apr 26, 2024
$106.12
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۸۵۹,۲۶۹.۶۸ ت
Apr 22, 2024
$105.08
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۶۵۵,۶۸۰.۱۵ ت
Apr 18, 2024
$99.21
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۳۶,۶۱۳.۴۹ ت
Apr 14, 2024
$93.99
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۸,۵۲۲,۵۴۷.۹۳ ت
Apr 10, 2024
$131.24
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۸,۶۵۴,۹۹۴.۸۲ ت
Apr 06, 2024
$133.38
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹,۱۶۶,۲۶۲.۵۴ ت
Apr 02, 2024
$145.36
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹,۰۶۶,۶۳۱.۳۳ ت
Mar 29, 2024
$146.71
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۸,۵۲۷,۳۶۷.۳۹ ت
Mar 25, 2024
$138.13
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸,۲۱۶,۴۷۹.۸۴ ت
Mar 21, 2024
$134.03
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۸۷۲,۰۳۹.۰۳ ت
Mar 17, 2024
$131.68
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹,۰۱۸,۱۹۸.۶۳ ت
Mar 13, 2024
$151.06
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸,۷۳۱,۲۴۱.۱۱ ت
Mar 09, 2024
$146.08
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷,۸۲۵,۴۱۲.۸۲ ت
Mar 05, 2024
$129.73
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۷,۶۰۳,۶۴۲.۱۷ ت
Mar 01, 2024
$128.43
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۱۲۷,۶۹۵.۲۶ ت
Feb 26, 2024
$124.28
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵,۸۸۷,۴۱۰.۶۴ ت
Feb 22, 2024
$103.33
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵,۶۶۸,۴۶۸.۱۲ ت
Feb 18, 2024
$101.22
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵,۴۶۳,۳۳۵.۵۳ ت
Feb 14, 2024
$99.05
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵,۶۵۶,۳۶۲.۴۷ ت
Feb 10, 2024
$103.09
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵,۲۹۰,۲۹۱.۴۵ ت
Feb 06, 2024
$95.59
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵,۱۶۱,۲۳۳.۷۸ ت
Feb 02, 2024
$88.60
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵,۲۷۰,۴۰۲.۳۰ ت
Jan 29, 2024
$92.61
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵,۰۲۵,۷۱۱.۰۴ ت
Jan 25, 2024
$90.51
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵,۱۰۴,۰۴۲.۶۴ ت
Jan 21, 2024
$94.85
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵,۴۸۹,۲۵۳.۶۱ ت
Jan 17, 2024
$102.79
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵,۶۶۴,۸۶۸.۴۵ ت
Jan 13, 2024
$107.96
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵,۱۱۶,۷۴۸.۶۸ ت
Jan 09, 2024
$99.45

افزودن تراکنش

DeFi Pulse Index

DPI

  • DPI
  • IRT
  • USD