تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت دائو میکر از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۷,۵۳۵.۲۵ ت
Jul 23, 2024
$0.474377
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۲۴۲.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$0.470892
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۰۰۲.۷۲ ت
Jul 15, 2024
$0.461585
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۷۷۷.۵۸ ت
Jul 11, 2024
$0.455784
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۸۷۸.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.460005
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۲۷۳.۶۲ ت
Jul 03, 2024
$0.539683
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۱۸۹.۵۵ ت
Jun 29, 2024
$0.525453
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۴۶۹.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$0.529988
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۶۳۱.۸۳ ت
Jun 21, 2024
$0.549024
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۹۷۲.۸۴ ت
Jun 17, 2024
$0.595926
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۵,۸۲۹.۲۲ ت
Jun 13, 2024
$0.607532
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۷,۵۸۵.۵۶ ت
Jun 09, 2024
$0.636056
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۵۰۱.۸۴ ت
Jun 05, 2024
$0.728101
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۹۹۱.۳۷ ت
Jun 01, 2024
$0.747021
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۸۵۳.۸۸ ت
May 28, 2024
$0.759690
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۳۴۳.۵۸ ت
May 24, 2024
$0.761688
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۹۰۲.۷۳ ت
May 20, 2024
$0.772825
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۶۶۳.۰۰ ت
May 16, 2024
$0.811319
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۱۵۰.۰۹ ت
May 12, 2024
$0.808150
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳,۷۲۷.۴۲ ت
May 08, 2024
$0.873424
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶,۵۲۸.۰۸ ت
May 04, 2024
$0.916131
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷,۸۱۷.۹۹ ت
Apr 30, 2024
$0.939381
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵,۰۱۲.۴۵ ت
Apr 26, 2024
$1.02
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱,۱۷۶.۸۰ ت
Apr 22, 2024
$1.09
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۱,۱۲۳.۴۰ ت
Apr 18, 2024
$1.06
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۵,۴۸۵.۳۷ ت
Apr 14, 2024
$1.08
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۸,۰۰۵.۵۲ ت
Apr 10, 2024
$1.50
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۸,۹۱۲.۶۷ ت
Apr 06, 2024
$1.52
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۶,۹۷۴.۸۶ ت
Apr 02, 2024
$1.69
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۳,۰۲۰.۹۳ ت
Mar 29, 2024
$1.83
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۷,۹۰۵.۶۷ ت
Mar 25, 2024
$1.90
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۴,۷۸۹.۱۶ ت
Mar 21, 2024
$1.70
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۸,۶۶۵.۵۲ ت
Mar 17, 2024
$1.65
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۹,۸۲۵.۵۵ ت
Mar 13, 2024
$1.50
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۵,۷۹۸.۲۸ ت
Mar 09, 2024
$1.26
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۹,۷۷۸.۶۱ ت
Mar 05, 2024
$1.15
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۸,۳۷۲.۵۵ ت
Mar 01, 2024
$0.986022
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۴,۰۹۹.۸۹ ت
Feb 26, 2024
$0.943369
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۲,۱۹۲.۹۸ ت
Feb 22, 2024
$0.916116
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۱,۸۷۴.۲۲ ت
Feb 18, 2024
$0.926358
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۴۳۲.۴۰ ت
Feb 14, 2024
$1.00
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۲,۰۳۲.۸۵ ت
Feb 10, 2024
$0.948388
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۹,۲۴۵.۶۹ ت
Feb 06, 2024
$0.889867
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۳,۰۳۸.۴۰ ت
Feb 02, 2024
$0.910577
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۴,۵۷۰.۲۱ ت
Jan 29, 2024
$0.958962
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۴,۸۳۱.۲۷ ت
Jan 25, 2024
$0.987550
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۸,۰۱۰.۱۸ ت
Jan 21, 2024
$1.07
۲۷ دی ۱۴۰۲
۶۰,۸۲۳.۲۶ ت
Jan 17, 2024
$1.13
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۸,۲۴۶.۹۴ ت
Jan 13, 2024
$1.11
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵۵,۵۴۳.۴۵ ت
Jan 09, 2024
$1.07

افزودن تراکنش

DAO Maker

DAO

  • DAO
  • IRT
  • USD