تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CryptoBlades Kingdoms از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

1.3%
$0.000358
۲۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۰۴ تومان
معاملات روزانه $10
ارزش بازار $358,455
عرضه کل 1,000,000,000 KING
ارزش بازار رقیق شده $358,455
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000356
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۶۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000384
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000409
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۹۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000372
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000390
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000394
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000347
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000359
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۲۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000359
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۱۴ ت
Jun 16, 2024
$0.000377
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۹۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000388
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۷۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000402
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷.۳۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000464
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۴۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000363
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۲۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000343
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۴۰ ت
May 29, 2024
$0.000349
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۷۶ ت
May 26, 2024
$0.000345
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۳۹ ت
May 23, 2024
$0.000354
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۱۱ ت
May 20, 2024
$0.000338
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۵۸ ت
May 17, 2024
$0.000334
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۶۰ ت
May 14, 2024
$0.000364
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۰۵ ت
May 11, 2024
$0.000359
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۰۲ ت
May 08, 2024
$0.000358
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۷۱ ت
May 05, 2024
$0.000388
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶.۳۸ ت
May 02, 2024
$0.000426
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹.۲۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000481
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۷۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000483
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶.۵۷ ت
Apr 23, 2024
$0.000406
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵.۱۴ ت
Apr 20, 2024
$0.000378
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۴۳ ت
Apr 17, 2024
$0.000337
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۰۹ ت
Apr 14, 2024
$0.000346
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۲۶ ت
Apr 11, 2024
$0.000404
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸.۹۵ ت
Apr 08, 2024
$0.000453
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۸۳ ت
Apr 05, 2024
$0.000383
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۵۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000627
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۶۵ ت
Mar 30, 2024
$0.000639
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۱۷ ت
Mar 27, 2024
$0.000620
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۳.۹۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000708
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۹.۴۷ ت
Mar 21, 2024
$0.000807
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۲.۷۷ ت
Mar 18, 2024
$0.000874
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۰۸ ت
Mar 15, 2024
$0.000684
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۴.۹۵ ت
Mar 12, 2024
$0.000586
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۲.۶۳ ت
Mar 09, 2024
$0.000546
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۷۳ ت
Mar 06, 2024
$0.000364
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۰۳ ت
Mar 03, 2024
$0.000321
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۴۷ ت
Feb 29, 2024
$0.000316
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۸۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000276
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۹۸ ت
Feb 23, 2024
$0.000278
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۴.۷۹ ت
Feb 20, 2024
$0.000262
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۴.۸۱ ت
Feb 17, 2024
$0.000265