تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Crust Shadow از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

2.26%
$0.007427
۴۳۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۸۶ تومان
معاملات روزانه $4,979
ارزش بازار $742,708
سکه در گردش 100,000,000 CSM
ارزش بازار رقیق شده $1,485,416
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴۰.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.007531
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳۷.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.007425
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳۷.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$0.007228
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۶۰.۸۴ ت
Jul 04, 2024
$0.007463
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۳۲.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.008588
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۲۲.۵۱ ت
Jun 28, 2024
$0.008486
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳۲.۲۹ ت
Jun 25, 2024
$0.007056
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۷.۱۱ ت
Jun 22, 2024
$0.006691
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۹.۷۱ ت
Jun 19, 2024
$0.006918
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۶۳.۵۹ ت
Jun 16, 2024
$0.009611
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۳.۹۸ ت
Jun 13, 2024
$0.010411
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۸.۱۴ ت
Jun 10, 2024
$0.010298
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۹.۷۶ ت
Jun 07, 2024
$0.011063
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۳.۱۸ ت
Jun 04, 2024
$0.011238
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۲.۳۲ ت
Jun 01, 2024
$0.011247
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۱.۸۲ ت
May 29, 2024
$0.012362
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۵.۲۱ ت
May 26, 2024
$0.011973
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۶.۰۶ ت
May 23, 2024
$0.012112
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰۷.۳۹ ت
May 20, 2024
$0.011909
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۲.۸۰ ت
May 17, 2024
$0.012520
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۵.۰۴ ت
May 14, 2024
$0.012241
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۱.۰۲ ت
May 11, 2024
$0.012256
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۴.۸۵ ت
May 08, 2024
$0.012759
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹۶.۸۷ ت
May 05, 2024
$0.013041
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱۳.۳۱ ت
May 02, 2024
$0.013163
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱۴.۳۲ ت
Apr 29, 2024
$0.013379
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۶.۹۵ ت
Apr 26, 2024
$0.014391
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۴.۶۸ ت
Apr 23, 2024
$0.015983
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸۵.۳۸ ت
Apr 20, 2024
$0.013309
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۹۰۹.۷۲ ت
Apr 17, 2024
$0.013667
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۸۶.۳۹ ت
Apr 14, 2024
$0.014183
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۲۲.۰۵ ت
Apr 11, 2024
$0.017264
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۶.۱۹ ت
Apr 08, 2024
$0.017001
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۹۵.۶۵ ت
Apr 05, 2024
$0.016896
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۱۲.۰۶ ت
Apr 02, 2024
$0.017635
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۲۱.۲۹ ت
Mar 30, 2024
$0.019691
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۰۴.۰۹ ت
Mar 27, 2024
$0.022811
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۵۹.۸۶ ت
Mar 24, 2024
$0.021928
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۸۵.۲۹ ت
Mar 21, 2024
$0.019335
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۰۵.۳۹ ت
Mar 18, 2024
$0.019980
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۲.۱۲ ت
Mar 15, 2024
$0.023842
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۸۷.۸۴ ت
Mar 12, 2024
$0.026624
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۹۵.۷۱ ت
Mar 09, 2024
$0.030044
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۲۵.۷۷ ت
Mar 06, 2024
$0.010492
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۲.۰۶ ت
Mar 03, 2024
$0.010156
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۳.۹۸ ت
Feb 29, 2024
$0.010339
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۳.۹۱ ت
Feb 26, 2024
$0.010705
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۷.۸۰ ت
Feb 23, 2024
$0.010770
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۶۸.۸۱ ت
Feb 20, 2024
$0.010099
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۵۶۶.۰۲ ت
Feb 17, 2024
$0.010157