تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cook Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000143
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000144
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000142
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000160
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000159
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000175
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۱ ت
Jun 21, 2024
$0.000205
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۹۰ ت
Jun 17, 2024
$0.000219
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000214
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۲۰ ت
Jun 09, 2024
$0.000223
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۷۴ ت
Jun 05, 2024
$0.000235
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۹۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000253
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۴۰ ت
May 28, 2024
$0.000266
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۹۹ ت
May 24, 2024
$0.000291
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۵۶ ت
May 20, 2024
$0.000245
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۰۲ ت
May 16, 2024
$0.000238
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۸۷ ت
May 12, 2024
$0.000244
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۲۱ ت
May 08, 2024
$0.000247
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۰۸ ت
May 04, 2024
$0.000260
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۵۵ ت
Apr 30, 2024
$0.000285
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۵۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000276
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۸۰ ت
Apr 22, 2024
$0.000303
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۶۸ ت
Apr 18, 2024
$0.000293
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۷۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000284
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۷۴ ت
Apr 10, 2024
$0.000350
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۶۹ ت
Apr 06, 2024
$0.000334
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۴۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000387
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۴۵ ت
Mar 29, 2024
$0.000347
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۹۶ ت
Mar 25, 2024
$0.000339
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۷۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000436
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۷۴ ت
Mar 17, 2024
$0.000380
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۵۸ ت
Mar 13, 2024
$0.000344
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۲۱ ت
Mar 09, 2024
$0.000355
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۵۷ ت
Mar 05, 2024
$0.000357
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۱۷ ت
Mar 01, 2024
$0.000290
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۴۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000269
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۷۲ ت
Feb 22, 2024
$0.000276
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۳۵ ت
Feb 18, 2024
$0.000274
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳.۶۲ ت
Feb 14, 2024
$0.000247
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۲.۸۵ ت
Feb 10, 2024
$0.000234
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۰۷ ت
Feb 06, 2024
$0.000272
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۲۵ ت
Feb 02, 2024
$0.000313
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۱۲ ت
Jan 29, 2024
$0.000283
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۲۰ ت
Jan 25, 2024
$0.000273
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۳۳ ت
Jan 21, 2024
$0.000340
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۰.۲۸ ت
Jan 17, 2024
$0.000379
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۹.۹۲ ت
Jan 13, 2024
$0.000379
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۱.۱۳ ت
Jan 09, 2024
$0.000410
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۲.۹۰ ت
Jan 05, 2024
$0.000444
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۳.۶۲ ت
Jan 01, 2024
$0.000461