تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CoinZoom از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۲۰.۶۷ ت
Jul 19, 2024
$0.009000
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹۶.۹۸ ت
Jul 15, 2024
$0.008500
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵۸.۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.007800
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۲۰.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.008600
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۶۱.۰۵ ت
Jul 03, 2024
$0.009099
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۲۶.۸۳ ت
Jun 29, 2024
$0.008599
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵۱.۳۴ ت
Jun 25, 2024
$0.009000
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۵۸.۶۹ ت
Jun 21, 2024
$0.009399
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۰.۳۴ ت
Jun 17, 2024
$0.010400
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۳.۰۷ ت
Jun 13, 2024
$0.008700
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۷.۱۸ ت
Jun 09, 2024
$0.007398
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۳.۰۲ ت
Jun 05, 2024
$0.005876
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۱.۵۵ ت
Jun 01, 2024
$0.005800
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۱.۳۴ ت
May 28, 2024
$0.006086
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۲.۵۹ ت
May 24, 2024
$0.006400
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۸.۴۲ ت
May 20, 2024
$0.006371
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۴.۸۶ ت
May 16, 2024
$0.005700
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۲.۷۴ ت
May 12, 2024
$0.005800
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۶.۷۷ ت
May 08, 2024
$0.005800
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۴.۴۰ ت
May 04, 2024
$0.006392
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۶.۹۸ ت
Apr 30, 2024
$0.005799
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۲.۳۷ ت
Apr 26, 2024
$0.006001
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۸.۸۷ ت
Apr 22, 2024
$0.005804
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۴.۷۶ ت
Apr 18, 2024
$0.004841
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۶.۳۵ ت
Apr 14, 2024
$0.008000
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۴.۸۹ ت
Apr 10, 2024
$0.006543
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۸.۲۶ ت
Apr 06, 2024
$0.006600
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۸.۷۹ ت
Apr 02, 2024
$0.006800
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۲.۵۸ ت
Mar 29, 2024
$0.006999
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۲.۱۳ ت
Mar 25, 2024
$0.007000
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۴۱.۳۶ ت
Mar 21, 2024
$0.007199
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۲.۰۸ ت
Mar 17, 2024
$0.007227
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۰.۵۱ ت
Mar 13, 2024
$0.007881
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۹۰.۰۹ ت
Mar 09, 2024
$0.008199
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۰.۸۰ ت
Mar 05, 2024
$0.007805
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۶۷.۶۸ ت
Mar 01, 2024
$0.007900
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۶.۷۸ ت
Feb 26, 2024
$0.008488
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۲.۹۸ ت
Feb 22, 2024
$0.007600
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۵۳.۵۸ ت
Feb 18, 2024
$0.008100
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۵۲.۳۸ ت
Feb 14, 2024
$0.008202
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۸.۲۳ ت
Feb 10, 2024
$0.007987
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۰۳.۰۳ ت
Feb 06, 2024
$0.009089
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۱۲.۸۸ ت
Feb 02, 2024
$0.008805
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۱۲.۱۴ ت
Jan 29, 2024
$0.009000
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۳۳.۰۱ ت
Jan 25, 2024
$0.009600
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۱۶.۵۶ ت
Jan 21, 2024
$0.009599
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۳۴ ت
Jan 17, 2024
$0.010000
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۹۸.۴۴ ت
Jan 13, 2024
$0.009499
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۹۳.۹۰ ت
Jan 09, 2024
$0.009600
۱۵ دی ۱۴۰۲
۵۷۷.۵۰ ت
Jan 05, 2024
$0.011200