تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Channels از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000296
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000303
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000288
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000309
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000304
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000305
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۱ ت
Jun 21, 2024
$0.000313
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۱۴ ت
Jun 17, 2024
$0.000326
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۵۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000331
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۲۵ ت
Jun 09, 2024
$0.000359
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۹۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000530
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۰۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000476
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷.۸۰ ت
May 28, 2024
$0.000481
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۸۴ ت
May 24, 2024
$0.000512
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹.۷۵ ت
May 20, 2024
$0.000501
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۳۴ ت
May 16, 2024
$0.000533
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۵۴ ت
May 12, 2024
$0.000551
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۱۲ ت
May 08, 2024
$0.000538
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۸۶ ت
May 04, 2024
$0.000548
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۶۲ ت
Apr 30, 2024
$0.000546
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۰۵ ت
Apr 26, 2024
$0.000550
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۴۱ ت
Apr 22, 2024
$0.000527
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۶۹ ت
Apr 18, 2024
$0.000532
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۲۹ ت
Apr 14, 2024
$0.000521
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۱۰ ت
Apr 10, 2024
$0.000525
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۹۸ ت
Apr 06, 2024
$0.000338
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۱۶ ت
Apr 02, 2024
$0.000351
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۵۳ ت
Mar 29, 2024
$0.000348
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۴۶ ت
Mar 25, 2024
$0.000315
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۲۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000313
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۴۹ ت
Mar 17, 2024
$0.000326
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۸۶ ت
Mar 13, 2024
$0.000332
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۲۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000305
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۴.۲۵ ت
Mar 05, 2024
$0.000236
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۸۹ ت
Mar 01, 2024
$0.000217
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۴۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000216
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۸۸ ت
Feb 22, 2024
$0.000208
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۱.۲۶ ت
Feb 18, 2024
$0.000201
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۰.۴۰ ت
Feb 14, 2024
$0.000188
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۰.۲۵ ت
Feb 10, 2024
$0.000186
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۹.۸۰ ت
Feb 06, 2024
$0.000177
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۱.۲۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000192
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰.۵۳ ت
Jan 29, 2024
$0.000185
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۹.۹۰ ت
Jan 25, 2024
$0.000178
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۰.۲۴ ت
Jan 21, 2024
$0.000190
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۰.۲۰ ت
Jan 17, 2024
$0.000191
۲۳ دی ۱۴۰۲
۹.۳۲ ت
Jan 13, 2024
$0.000177
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۰.۴۹ ت
Jan 09, 2024
$0.000204
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۰.۸۲ ت
Jan 05, 2024
$0.000209
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۰.۴۱ ت
Jan 01, 2024
$0.000203