تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cetus Protocol از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۹۶.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.061519
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۹۹.۲۷ ت
Jul 11, 2024
$0.061263
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۸۰.۹۱ ت
Jul 09, 2024
$0.058429
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۱۸.۳۰ ت
Jul 07, 2024
$0.059702
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۰۰.۵۹ ت
Jul 05, 2024
$0.058177
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۲۲.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.070109
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۴۲.۰۹ ت
Jul 01, 2024
$0.070050
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۳۳.۹۷ ت
Jun 29, 2024
$0.069114
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۳۸.۴۰ ت
Jun 27, 2024
$0.069573
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۰۱.۱۱ ت
Jun 25, 2024
$0.071837
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۸۱.۲۴ ت
Jun 23, 2024
$0.073964
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۳۵.۲۰ ت
Jun 21, 2024
$0.077986
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۱۹۷.۹۰ ت
Jun 19, 2024
$0.070884
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۱۷۲.۸۴ ت
Jun 17, 2024
$0.088143
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۹۹۰.۲۸ ت
Jun 15, 2024
$0.084327
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۵۱۳.۵۳ ت
Jun 13, 2024
$0.093489
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۷۷۵.۳۰ ت
Jun 11, 2024
$0.097347
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۳۲۱.۹۳ ت
Jun 09, 2024
$0.106985
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۵۱۹.۷۱ ت
Jun 07, 2024
$0.111002
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵,۷۸۳.۴۸ ت
Jun 05, 2024
$0.099077
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۰۹.۴۳ ت
Jun 03, 2024
$0.094831
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۹۰.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$0.100020
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۳۱.۳۴ ت
May 30, 2024
$0.099608
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۳۵.۲۰ ت
May 28, 2024
$0.111478
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۵۷.۹۸ ت
May 26, 2024
$0.109349
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۱۳.۶۶ ت
May 24, 2024
$0.110167
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۱۲۵.۴۸ ت
May 22, 2024
$0.107390
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۲۳.۵۸ ت
May 20, 2024
$0.094679
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۳۳.۶۶ ت
May 18, 2024
$0.100215
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۴۳۳.۵۴ ت
May 16, 2024
$0.092489
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۳۲۹.۱۹ ت
May 14, 2024
$0.089973
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۷۰.۷۵ ت
May 12, 2024
$0.093241
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۸۶.۵۰ ت
May 10, 2024
$0.099459
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۳۷۲.۶۶ ت
May 08, 2024
$0.103597
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۴۵۶.۴۹ ت
May 06, 2024
$0.106158
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۴۴۱.۳۶ ت
May 04, 2024
$0.104393
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۱۴۱.۷۴ ت
May 02, 2024
$0.099406
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۳۳۶.۵۷ ت
Apr 30, 2024
$0.102951
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۸۵۱.۹۷ ت
Apr 28, 2024
$0.111374
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۳۹۴.۵۲ ت
Apr 26, 2024
$0.116052
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۱۹۳.۲۱ ت
Apr 24, 2024
$0.126264
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۴۱۴.۰۵ ت
Apr 22, 2024
$0.128902
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۶۶۷.۹۴ ت
Apr 20, 2024
$0.115271
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷,۶۵۱.۰۲ ت
Apr 18, 2024
$0.114055
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۷,۸۸۱.۴۹ ت
Apr 16, 2024
$0.116665
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۵۲۵.۹۷ ت
Apr 14, 2024
$0.108218
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۹,۹۹۱.۱۲ ت
Apr 12, 2024
$0.152884
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۳۴۰.۲۵ ت
Apr 10, 2024
$0.159238
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۱۱۹.۸۰ ت
Apr 08, 2024
$0.158397
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹,۹۷۴.۸۶ ت
Apr 06, 2024
$0.153723