همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$1.00۵۷,۶۹۰تومان $114.1B ۶.۵۹۲ هزار همت $44.81B ۲.۵۸۸ هزار همت 0.01%0.01%tether-chart
2$597.46۳۴,۴۴۶,۳۱۱تومان $88.18B ۵.۰۹۳ هزار همت $1.690B ۹۷.۶۴ همت 0.27%11.30%bnb-chart
3$0.131017۷,۵۵۳تومان $19.03B ۱.۰۹۹ هزار همت $785.6M ۴۵.۳۸ همت 2.24%16.29%dogecoin-chart
4$0.134258۷,۷۴۰تومان $11.69B ۶۷۵.۴ همت $202.4M ۱۱.۶۹ همت 0.1%-2.33%tron-chart
5$388.58۲۲,۴۰۳,۶۴۹تومان $7.669B ۴۴۳.۰ همت $221.0M ۱۲.۷۶ همت 2.01%5.31%bitcoin-cash-chart
6$5.72۳۲۹,۸۰۳تومان $5.297B ۳۰۶.۰ همت $9.437M ۵۴۵.۱ میلیارد ت 0.24%-1.34%unus-sed-leo-chart
7$0.072337۴,۱۷۰تومان $2.589B ۱۴۹.۶ همت $36.85M ۲.۱۲۹ همت 3.23%1.94%hedera-chart
8$0.094785۵,۴۶۴تومان $2.519B ۱۴۵.۵ همت $6.400M ۳۶۹.۷ میلیارد ت 0.23%2.26%cronos-chart
9$35.65۲,۰۵۵,۷۵۳تومان $970.3M ۵۶.۰۵ همت $19.77M ۱.۱۴۲ همت 2.07%1.16%multiversx-egld-chart
10$0.166720۹,۶۱۲تومان $706.2M ۴۰.۸۰ همت $32.57M ۱.۸۸۱ همت 4.26%7.75%conflux-network-chart
11$1.26۷۲,۷۵۴تومان $706.7M ۴۰.۸۲ همت $3.420M ۱۹۷.۵ میلیارد ت 0.7%9.15%nexo-chart
12$0.352713۲۰,۳۳۵تومان $673.1M ۳۸.۸۸ همت $37.93M ۲.۱۹۱ همت 2.04%6.30%decentraland-chart
13$0.073655۴,۲۴۶تومان $656.9M ۳۷.۹۵ همت $60.17M ۳.۴۷۶ همت 0.36%9.16%chiliz-chart
14$0.000089۵تومان $485.5M ۲۸.۰۴ همت $15.44M ۸۹۱.۷ میلیارد ت 1.68%21.84%terra-luna-chart
15$0.072840۴,۱۹۹تومان $482.3M ۲۷.۸۶ همت $5.927M ۳۴۲.۴ میلیارد ت 2.67%6.51%theta-fuel-chart
16$26.18۱,۵۰۹,۳۸۵تومان $458.5M ۲۶.۴۹ همت $12.91M ۷۴۵.۵ میلیارد ت 2.94%5.69%bitcoin-gold-chart
17$0.351359۲۰,۲۵۷تومان $351.4M ۲۰.۳۰ همت $20.58M ۱.۱۸۹ همت 0.22%11.24%golem-network-tokens-chart
18$0.017699۱,۰۲۰تومان $331.1M ۱۹.۱۲ همت $14.82M ۸۵۵.۹ میلیارد ت 1.26%9.23%zilliqa-chart
19$0.591967۳۴,۱۲۹تومان $321.1M ۱۸.۵۵ همت $13.22M ۷۶۳.۸ میلیارد ت 2.22%10.55%celo-chart
20$0.200813۱۱,۵۷۷تومان $300.2M ۱۷.۳۴ همت $23.98M ۱.۳۸۵ همت 0.37%8.21%basic-attention-token-chart
21$3.91۲۲۵,۹۰۵تومان $254.7M ۱۴.۷۱ همت $31.77M ۱.۸۳۵ همت 0.48%3.74%gas-chart
22$0.263534۱۵,۱۹۳تومان $161.1M ۹.۳۰۳ همت $6.566M ۳۷۹.۳ میلیارد ت 0.55%10.62%sxp-chart
23$0.015766۹۰۸تومان $141.9M ۸.۱۹۷ همت $17.03M ۹۸۳.۸ میلیارد ت 2.79%16.04%nem-chart
24$2.02۱۱۷,۰۱۶تومان $146.9M ۸.۴۸۶ همت $5.887M ۳۴۰.۰ میلیارد ت 0.57%10.43%rlc-chart
25$0.008259۴۷۶تومان $141.6M ۸.۱۷۹ همت $5.922M ۳۴۲.۱ میلیارد ت 0.95%14.91%digibyte-chart
26$0.042618۲,۴۵۷تومان $147.0M ۸.۴۹۳ همت $23.21M ۱.۳۴۱ همت 1.58%14.19%wax-chart
27$0.966565۵۵,۷۲۶تومان $128.8M ۷.۴۴۰ همت $2.046M ۱۱۸.۲ میلیارد ت 3.26%11.85%nano-chart
28$0.113070۶,۵۱۸تومان $113.0M ۶.۵۲۹ همت $1.165M ۶۷.۲۸ میلیارد ت 2.52%7.23%request-chart
29$15.23۸۷۸,۱۴۲تومان $111.4M ۶.۴۳۲ همت $6.946M ۴۰۱.۲ میلیارد ت 0.68%15.23%numeraire-chart
30$0.0000001۰.۰۱تومان $105.1M ۶.۰۷۳ همت $2.022M ۱۱۶.۸ میلیارد ت 1.74%21.50%dogelon-chart
31$0.092073۵,۳۰۸تومان $92.07M ۵.۳۱۹ همت $1.787M ۱۰۳.۲ میلیارد ت 0.92%15.04%rsk-infrastructure-framework-chart
32$0.047318۲,۷۲۸تومان $91.91M ۵.۳۰۹ همت $5.680M ۳۲۸.۱ میلیارد ت 0.54%7.57%standard-tokenization-protocol-chart
33$0.030310۱,۷۴۷تومان $87.10M ۵.۰۳۱ همت $3.105M ۱۷۹.۴ میلیارد ت 3.73%4.00%constellation-chart
34$0.567858۳۲,۷۳۹تومان $92.13M ۵.۳۲۲ همت $280.4K ۱۶.۲۰ میلیارد ت 9.51%20.28%htx-token-chart
35$0.634552۳۶,۵۸۴تومان $79.74M ۴.۶۰۶ همت $6.758M ۳۹۰.۴ میلیارد ت 1.79%9.40%bancor-chart
36$0.295338۱۷,۰۲۷تومان $73.83M ۴.۲۶۵ همت $8.565M ۴۹۴.۸ میلیارد ت 4.63%16.10%nfprompt-chart
37$1.14۶۵,۸۲۶تومان $76.03M ۴.۳۹۲ همت $6.826M ۳۹۴.۳ میلیارد ت 1.38%10.33%metal-chart
38$0.403469۲۳,۲۶۱تومان $73.54M ۴.۲۴۸ همت $21.28M ۱.۲۲۹ همت 1.93%28.49%ark-chart
39$0.035744۲,۰۶۰تومان $74.39M ۴.۲۹۷ همت $228.0K ۱۳.۱۷ میلیارد ت 0.68%-2.70%locus-chain-chart
40$7.36۴۲۴,۳۵۸تومان $73.60M ۴.۲۵۲ همت $763.9K ۴۴.۱۳ میلیارد ت 0.34%3.90%uquid-coin-chart
41$0.008141۴۶۹تومان $57.12M ۳.۳۰۰ همت $2.806M ۱۶۲.۱ میلیارد ت 1.61%10.53%quarkchain-chart
42$0.005510۳۱۷تومان $55.11M ۳.۱۸۳ همت $1.455M ۸۴.۰۴ میلیارد ت 4.05%-5.78%wirex-token-chart
43$0.360401۲۰,۷۷۸تومان $47.11M ۲.۷۲۱ همت $945.6K ۵۴.۶۳ میلیارد ت 3.04%9.17%boson-protocol-chart
44$0.003868۲۲۳تومان $42.40M ۲.۴۵۰ همت $1.244M ۷۱.۸۳ میلیارد ت 2.63%6.85%funtoken-chart
45$0.201308۱۱,۶۰۶تومان $39.90M ۲.۳۰۵ همت $47.33K ۲.۷۳۴ میلیارد ت 4.78%5.61%mobilecoin-chart
46$0.041519۲,۳۹۳تومان $41.52M ۲.۳۹۸ همت $563.9K ۳۲.۵۷ میلیارد ت 1.62%4.42%district0x-chart
47$0.110356۶,۳۶۲تومان $42.06M ۲.۴۲۹ همت $1.162M ۶۷.۱۴ میلیارد ت 3.77%6.08%ultra-chart
48$0.003953۲۲۷تومان $39.26M ۲.۲۶۸ همت $11.26M ۶۵۰.۶ میلیارد ت 3.12%21.25%verasity-chart
49$0.282299۱۶,۲۷۵تومان $39.59M ۲.۲۸۷ همت $10.44M ۶۰۳.۳ میلیارد ت 1.51%-3.76%omg-chart
50$0.001574۹۰تومان $35.93M ۲.۰۷۶ همت $18.40M ۱.۰۶۳ همت 0.11%20.47%reef-chart