همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$0.999973۵۷,۸۰۹تومان $33.67B ۱.۹۴۸ هزار همت $6.086B ۳۵۲.۰ همت 0.001%-0.002%usd-coin-chart
2$0.551937۳۱,۹۰۸تومان $30.86B ۱.۷۸۵ هزار همت $2.650B ۱۵۳.۳ همت 6.11%21.82%xrp-chart
3$0.119728۶,۹۲۱تومان $17.38B ۱.۰۰۵ هزار همت $668.2M ۳۸.۶۵ همت 1.91%12.47%dogecoin-chart
4$376.12۲۱,۷۴۴,۱۸۸تومان $7.423B ۴۲۹.۴ همت $267.9M ۱۵.۵۰ همت 0.81%8.15%bitcoin-cash-chart
5$71.15۴,۱۱۳,۲۷۲تومان $5.320B ۳۰۷.۷ همت $246.5M ۱۴.۲۶ همت 0.95%4.39%litecoin-chart
6$0.102565۵,۹۲۹تومان $3.006B ۱۷۳.۹ همت $91.05M ۵.۲۶۷ همت 2.98%15.03%stellar-chart
7$159.67۹,۲۳۱,۰۸۶تومان $2.946B ۱۷۰.۴ همت $67.25M ۳.۸۹۰ همت 0.81%0.09%monero-chart
8$0.093088۵,۳۸۱تومان $2.473B ۱۴۳.۱ همت $7.428M ۴۲۹.۷ میلیارد ت 0.3%7.49%cronos-chart
9$45.74۲,۶۴۴,۴۸۰تومان $902.6M ۵۲.۲۱ همت $34.81M ۲.۰۱۳ همت 0.69%20.65%bitcoin-sv-chart
10$0.585332۳۳,۸۳۸تومان $879.5M ۵۰.۸۸ همت $89.05M ۵.۱۵۱ همت 3.06%12.18%eos-chart
11$0.170776۹,۸۷۲تومان $571.1M ۳۳.۰۴ همت $8.114M ۴۶۹.۴ میلیارد ت 1.69%10.04%iota-chart
12$31.25۱,۸۰۶,۶۲۵تومان $510.3M ۲۹.۵۲ همت $81.43M ۴.۷۱۰ همت 1.59%31.25%zcash-chart
13$25.85۱,۴۹۴,۴۲۸تومان $452.7M ۲۶.۱۹ همت $6.025M ۳۴۸.۶ میلیارد ت 1.44%12.39%bitcoin-gold-chart
14$27.19۱,۵۷۲,۰۲۵تومان $323.1M ۱۸.۶۹ همت $38.35M ۲.۲۱۹ همت 2.12%13.34%dash-chart
15$3.81۲۲۰,۷۲۶تومان $248.1M ۱۴.۳۵ همت $10.01M ۵۷۸.۹ میلیارد ت 0.88%16.40%gas-chart
16$12.94۷۴۸,۱۰۲تومان $209.6M ۱۲.۱۳ همت $3.258M ۱۸۸.۵ میلیارد ت 6.63%-1.72%decred-chart
17$12.22۷۰۶,۴۷۷تومان $186.1M ۱۰.۷۶ همت $30.62M ۱.۷۷۱ همت 3.93%16.47%horizen-chart
18$0.001935۱۱۱تومان $173.5M ۱۰.۰۴ همت $464.9K ۲۶.۸۹ میلیارد ت 4.67%2.23%telcoin-chart
19$0.256575۱۴,۸۳۲تومان $156.7M ۹.۰۶۶ همت $5.862M ۳۳۹.۱ میلیارد ت 0.29%11.69%sxp-chart
20$0.015576۹۰۰تومان $140.2M ۸.۱۰۹ همت $39.90M ۲.۳۰۸ همت 10.53%19.73%nem-chart
21$0.008257۴۷۷تومان $141.5M ۸.۱۸۶ همت $6.983M ۴۰۳.۹ میلیارد ت 2.61%16.14%digibyte-chart
22$0.946382۵۴,۷۱۱تومان $126.1M ۷.۲۹۵ همت $2.140M ۱۲۳.۸ میلیارد ت 2.44%20.41%nano-chart
23$0.110150۶,۳۶۷تومان $110.1M ۶.۳۷۰ همت $1.773M ۱۰۲.۶ میلیارد ت 5.24%10.14%request-chart
24$0.208118۱۲,۰۳۱تومان $78.16M ۴.۵۲۲ همت $14.70M ۸۵۰.۳ میلیارد ت 0.94%-6.36%telos-chart
25$1.12۶۴,۷۶۵تومان $74.60M ۴.۳۱۵ همت $25.18M ۱.۴۵۷ همت 1.8%10.72%metal-chart
26$0.004483۲۵۹تومان $74.08M ۴.۲۸۵ همت $3.301M ۱۹۱.۰ میلیارد ت 3.18%17.53%verge-chart
27$0.002336۱۳۵تومان $41.99M ۲.۴۲۹ همت $989.3K ۵۷.۲۳ میلیارد ت 1.28%1.25%electroneum-chart
28$0.286265۱۶,۵۴۹تومان $40.15M ۲.۳۲۲ همت $14.30M ۸۲۷.۳ میلیارد ت 1.03%3.45%omg-chart
29$0.194315۱۱,۲۳۳تومان $38.13M ۲.۲۰۶ همت $109.3K ۶.۳۲۳ میلیارد ت 2.8%21.23%pirate-chain-chart
30$0.631926۳۶,۵۳۲تومان $33.67M ۱.۹۴۸ همت $1.708M ۹۸.۷۹ میلیارد ت 3.24%3.70%ava-chart
31$2.35۱۳۶,۱۲۷تومان $31.63M ۱.۸۳۰ همت $163.9K ۹.۴۸۱ میلیارد ت 3.97%-11.15%zano-chart
32$0.338096۱۹,۵۴۵تومان $28.91M ۱.۶۷۲ همت $3.043M ۱۷۶.۰ میلیارد ت 1.35%3.90%groestlcoin-chart
33$0.838057۴۸,۴۴۸تومان $23.97M ۱.۳۸۷ همت $0.000 ۰.۰۰۰ 0%0.05%usdk-chart
34$0.252176۱۴,۵۷۸تومان $21.31M ۱.۲۳۳ همت $1.890M ۱۰۹.۳ میلیارد ت 5.24%5.46%pivx-chart
35$1.30۷۵,۳۸۵تومان $18.15M ۱.۰۵۰ همت $879.1K ۵۰.۸۶ میلیارد ت 2.18%12.16%firo-chart
36$0.0000003۰.۰۱تومان $17.39M ۱.۰۰۶ همت $4.819M ۲۷۸.۸ میلیارد ت 2.58%11.91%volt-inu-v2-chart
37$0.262503۱۵,۱۷۵تومان $17.25M ۹۹۸.۱ میلیارد ت $555.9K ۳۲.۱۶ میلیارد ت 13%-5.78%monacoin-chart
38$0.483713۲۷,۹۶۳تومان $14.03M ۸۱۱.۸ میلیارد ت $134.8K ۷.۷۹۸ میلیارد ت 1.35%15.42%peercoin-chart
39$0.000686۳۹تومان $12.36M ۷۱۵.۲ میلیارد ت $162.5K ۹.۴۰۱ میلیارد ت 1.39%-1.58%electra-protocol-chart
40$0.064704۳,۷۴۰تومان $12.07M ۶۹۸.۰ میلیارد ت $26.19K ۱.۵۱۵ میلیارد ت 4.91%13.95%bitcoin-diamond-chart
41$0.027852۱,۶۱۰تومان $10.60M ۶۱۳.۱ میلیارد ت $494.4K ۲۸.۶۰ میلیارد ت 0.67%-0.11%aeternity-chart
42$0.035886۲,۰۷۴تومان $7.988M ۴۶۲.۱ میلیارد ت $17.84K ۱.۰۳۲ میلیارد ت 18.81%-21.81%husd-chart
43$0.461298۲۶,۶۶۸تومان $8.421M ۴۸۷.۱ میلیارد ت $1.343K ۷۷.۶۹ میلیون ت 2.26%7.77%bitcoin2-chart
44$0.041740۲,۴۱۳تومان $6.293M ۳۶۴.۰ میلیارد ت $113.0K ۶.۵۳۴ میلیارد ت 6%34.75%beam-chart
45$0.070504۴,۰۷۵تومان $4.925M ۲۸۴.۹ میلیارد ت $22.36K ۱.۲۹۳ میلیارد ت 5.25%9.18%vertcoin-chart
46$0.409601۲۳,۶۷۹تومان $4.179M ۲۴۱.۸ میلیارد ت $774.8K ۴۴.۸۲ میلیارد ت 0.4%-2.17%utopia-chart
47$0.000021۱تومان $3.984M ۲۳۰.۵ میلیارد ت $24.76K ۱.۴۳۲ میلیارد ت 7.74%-5.60%bytecoin-bcn-chart
48$0.003845۲۲۲تومان $3.087M ۱۷۸.۵ میلیارد ت $38.46 ۲.۲۲۵ میلیون ت 14.98%12.30%litecoin-cash-chart
49$0.030013۱,۷۳۵تومان $2.948M ۱۷۰.۵ میلیارد ت $157.5K ۹.۱۱۰ میلیارد ت 0.22%18.54%grin-chart
50$0.000116۶تومان $2.464M ۱۴۲.۵ میلیارد ت $3.880 ۲۲۴.۵ هزار ت 0.01%-26.09%apollo-currency-chart