تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Buff Doge Coin از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000000002
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000000002
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۸ ت
Jun 16, 2024
$0.000000002
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000000002
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000000002
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000000002
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۴ ت
Jun 04, 2024
$0.000000002
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000000002
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۴ ت
May 29, 2024
$0.000000002
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۶ ت
May 26, 2024
$0.000000002
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۷ ت
May 23, 2024
$0.000000002
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۱ ت
May 20, 2024
$0.000000002
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۲ ت
May 17, 2024
$0.000000002
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۷ ت
May 14, 2024
$0.000000002
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۳ ت
May 11, 2024
$0.000000002
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۳ ت
May 08, 2024
$0.000000002
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۵ ت
May 05, 2024
$0.000000002
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۲ ت
May 02, 2024
$0.000000002
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۹ ت
Apr 29, 2024
$0.000000002
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۵ ت
Apr 26, 2024
$0.000000002
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۰ ت
Apr 23, 2024
$0.000000002
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۴ ت
Apr 20, 2024
$0.000000002
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000000002
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۲ ت
Apr 14, 2024
$0.000000002
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۸ ت
Apr 11, 2024
$0.000000002
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000000002
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۰ ت
Apr 05, 2024
$0.000000002
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000000002
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۵ ت
Mar 30, 2024
$0.000000002
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۲ ت
Mar 27, 2024
$0.000000002
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۴ ت
Mar 24, 2024
$0.000000002
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۷ ت
Mar 21, 2024
$0.000000002
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۵۱ ت
Mar 18, 2024
$0.000000002
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۴۷ ت
Mar 15, 2024
$0.000000002
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۶ ت
Mar 12, 2024
$0.000000002
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۳۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000000002
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۶ ت
Mar 06, 2024
$0.000000002
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۸ ت
Mar 03, 2024
$0.000000002
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۳۰ ت
Feb 29, 2024
$0.000000002
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۱۹ ت
Feb 26, 2024
$0.000000002
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۵ ت
Feb 23, 2024
$0.000000002
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۰۶ ت
Feb 20, 2024
$0.000000001
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۱۷ ت
Feb 17, 2024
$0.000000002