تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Brett (ETH) از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۹۶.۳۹ ت
Jul 25, 2024
$0.059398
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۰۱.۷۸ ت
Jul 25, 2024
$0.059357
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۶۰.۴۱ ت
Jul 25, 2024
$0.060622
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۶۲۰.۷۷ ت
Jul 24, 2024
$0.062018
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۸۴۲.۱۰ ت
Jul 24, 2024
$0.066073
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳,۷۹۲.۷۹ ت
Jul 24, 2024
$0.064901
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۴,۰۳۵.۰۶ ت
Jul 24, 2024
$0.069232
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳,۹۱۱.۴۲ ت
Jul 23, 2024
$0.066935
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴,۰۰۴.۳۲ ت
Jul 23, 2024
$0.068543
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴,۲۷۲.۵۳ ت
Jul 23, 2024
$0.073483
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴,۰۹۶.۲۳ ت
Jul 23, 2024
$0.070569
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۷۷.۵۶ ت
Jul 22, 2024
$0.061916
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۹۵۴.۵۴ ت
Jul 22, 2024
$0.068233
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۸۵.۹۲ ت
Jul 22, 2024
$0.061855
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۴۷۵.۸۲ ت
Jul 22, 2024
$0.060490
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۲۴.۶۳ ت
Jul 21, 2024
$0.066405
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۰۶.۹۱ ت
Jul 21, 2024
$0.097470
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۵۰.۶۰ ت
Jul 21, 2024
$0.094999
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۳۸.۳۹ ت
Jul 21, 2024
$0.096554
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۵۲.۳۰ ت
Jul 20, 2024
$0.101893
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۵۶.۱۷ ت
Jul 20, 2024
$0.093352
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۶۸.۰۲ ت
Jul 20, 2024
$0.095638
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۶۳.۸۵ ت
Jul 20, 2024
$0.085065
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۹۳.۳۲ ت
Jul 19, 2024
$0.064199
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۴۴.۳۰ ت
Jul 19, 2024
$0.062962
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۵۷.۱۱ ت
Jul 19, 2024
$0.073594
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۷۱.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.068656
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۴۸.۶۰ ت
Jul 18, 2024
$0.066603
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۶۱.۴۹ ت
Jul 18, 2024
$0.072008
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۳۴.۶۳ ت
Jul 18, 2024
$0.057588
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۲۴.۳۰ ت
Jul 18, 2024
$0.052257
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۰۲.۰۸ ت
Jul 17, 2024
$0.051871
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۴۱.۰۳ ت
Jul 17, 2024
$0.045653
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۱۶.۲۷ ت
Jul 17, 2024
$0.057249
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۵۰.۰۶ ت
Jul 17, 2024
$0.052561
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۰۲.۷۸ ت
Jul 16, 2024
$0.044872
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۵۶.۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.047512
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۹۵.۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.046645
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۲۰.۷۳ ت
Jul 16, 2024
$0.045217
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۸.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.034039
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۶۰.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.035333
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۸۸.۸۱ ت
Jul 15, 2024
$0.035879
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۱۷.۳۱ ت
Jul 15, 2024
$0.036193
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۶۵.۹۸ ت
Jul 14, 2024
$0.033480
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۶۶.۰۷ ت
Jul 14, 2024
$0.033668
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۳۷.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$0.035128
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۲.۸۴ ت
Jul 14, 2024
$0.036191
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۴۶.۸۳ ت
Jul 13, 2024
$0.035182
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۱۰.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.032886
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۲۵.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.034786

افزودن تراکنش

Brett (ETH)

BRETT

  • BRETT
  • IRT
  • USD