تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BoutsPro از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000318
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000319
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000341
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۱۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000328
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۸۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000351
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۸۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000370
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۱۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000190
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۴۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000382
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۴۲ ت
May 26, 2024
$0.000391
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۴۴ ت
May 20, 2024
$0.000361
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۴۱ ت
May 14, 2024
$0.000344
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۱۵ ت
May 08, 2024
$0.000343
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۳۰ ت
May 02, 2024
$0.000328
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۱۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000363
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵.۱۷ ت
Apr 20, 2024
$0.000378
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۲۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000377
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۷.۰۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000422
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۸۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000315
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۲۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000425
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۴۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000398
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۵.۸۲ ت
Mar 15, 2024
$0.000429
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۷۰ ت
Mar 09, 2024
$0.000413
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۴۰ ت
Mar 03, 2024
$0.000377
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۶۷ ت
Feb 26, 2024
$0.000308
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۲۴ ت
Feb 20, 2024
$0.000306
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۰.۲۰ ت
Feb 14, 2024
$0.000184
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۴.۵۴ ت
Feb 08, 2024
$0.000262
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۰۶ ت
Feb 02, 2024
$0.000258
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۴.۰۴ ت
Jan 27, 2024
$0.000253
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۳.۹۵ ت
Jan 21, 2024
$0.000259
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱۲.۹۳ ت
Jan 15, 2024
$0.000242
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۳.۵۲ ت
Jan 09, 2024
$0.000262
۱۳ دی ۱۴۰۲
۱۳.۱۴ ت
Jan 03, 2024
$0.000257
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۲.۷۷ ت
Dec 28, 2023
$0.000252
۰۱ دی ۱۴۰۲
۱.۱۲ ت
Dec 22, 2023
$0.000022
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۱۲.۳۵ ت
Dec 16, 2023
$0.000243
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۲.۸۷ ت
Dec 10, 2023
$0.000254
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۲.۴۱ ت
Dec 04, 2023
$0.000245
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۱.۵۹ ت
Nov 28, 2023
$0.000228
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۱۱.۱۰ ت
Nov 22, 2023
$0.000217
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۱۱.۷۶ ت
Nov 16, 2023
$0.000229
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۱.۵۹ ت
Nov 10, 2023
$0.000224
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۱۰.۸۲ ت
Nov 04, 2023
$0.000208
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۱۱.۲۹ ت
Oct 29, 2023
$0.000216
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۹.۷۸ ت
Oct 23, 2023
$0.000193
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۹.۳۷ ت
Oct 17, 2023
$0.000184
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۹.۴۷ ت
Oct 11, 2023
$0.000179
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۹.۲۴ ت
Oct 05, 2023
$0.000183
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۸.۹۶ ت
Sep 29, 2023
$0.000181
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۸.۹۰ ت
Sep 23, 2023
$0.000177