تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت بون شیبا سواپ از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۳۷۲.۶۸ ت
Jul 19, 2024
$0.559572
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۱۸۷.۸۴ ت
Jul 16, 2024
$0.555365
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۸۵۱.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.476385
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۱۷۳.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.460844
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۵۳۵.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.487348
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۷۵۷.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.465741
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۱۹۷.۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.503295
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۳۲۹.۱۳ ت
Jun 28, 2024
$0.508825
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۷۲۷.۹۴ ت
Jun 25, 2024
$0.485235
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۷۳۳.۷۲ ت
Jun 22, 2024
$0.501006
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۸۰۶.۸۶ ت
Jun 19, 2024
$0.503307
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۱۴۸.۹۴ ت
Jun 16, 2024
$0.548275
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۳,۱۷۲.۴۸ ت
Jun 13, 2024
$0.562483
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۵,۲۰۱.۱۲ ت
Jun 10, 2024
$0.596093
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۵۰۰.۲۷ ت
Jun 07, 2024
$0.621439
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۷,۲۷۲.۴۷ ت
Jun 04, 2024
$0.631624
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۸,۳۳۸.۱۶ ت
Jun 01, 2024
$0.651024
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۸۹۶.۱۶ ت
May 29, 2024
$0.683317
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۷۰۲.۵۴ ت
May 26, 2024
$0.641322
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۵۴۰.۵۶ ت
May 23, 2024
$0.635864
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۳۰۸.۷۵ ت
May 20, 2024
$0.594463
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۹۰۴.۸۱ ت
May 17, 2024
$0.613463
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۲۸۷.۷۲ ت
May 14, 2024
$0.578886
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۷۶۸.۶۹ ت
May 11, 2024
$0.567397
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶,۱۲۴.۳۶ ت
May 08, 2024
$0.587259
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۷۹۸.۱۴ ت
May 05, 2024
$0.618617
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۱۹۶.۰۵ ت
May 02, 2024
$0.602033
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۱۲۶.۶۱ ت
Apr 29, 2024
$0.609988
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰,۲۴۷.۴۰ ت
Apr 26, 2024
$0.631658
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۱۳۰.۲۶ ت
Apr 23, 2024
$0.690482
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲,۶۶۷.۷۴ ت
Apr 20, 2024
$0.641417
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۹,۵۴۴.۵۵ ت
Apr 17, 2024
$0.594110
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۸,۹۵۳.۱۰ ت
Apr 14, 2024
$0.560121
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۶,۲۳۰.۲۲ ت
Apr 11, 2024
$0.711327
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۷,۶۷۵.۸۵ ت
Apr 08, 2024
$0.746235
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۸,۲۰۹.۴۵ ت
Apr 05, 2024
$0.743468
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۰,۲۴۵.۰۷ ت
Apr 02, 2024
$0.796807
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۳,۷۷۴.۰۸ ت
Mar 30, 2024
$0.867037
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۷۰۳.۵۴ ت
Mar 27, 2024
$0.921222
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۳۰۰.۰۳ ت
Mar 24, 2024
$0.907860
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۳۹۵.۷۸ ت
Mar 21, 2024
$0.952607
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۷,۷۰۶.۶۱ ت
Mar 18, 2024
$0.956516
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۸,۰۳۹.۰۳ ت
Mar 15, 2024
$0.966238
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۶,۲۰۲.۲۴ ت
Mar 12, 2024
$1.11
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۰,۸۲۷.۵۴ ت
Mar 09, 2024
$1.18
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۸,۲۱۳.۱۸ ت
Mar 06, 2024
$1.14
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۰,۳۲۲.۶۹ ت
Mar 03, 2024
$0.848912
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۰,۴۰۶.۷۰ ت
Feb 29, 2024
$0.691682
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۵,۱۶۴.۸۲ ت
Feb 26, 2024
$0.613188
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۶۲۲.۷۸ ت
Feb 23, 2024
$0.568742

افزودن تراکنش

Bone ShibaSwap

BONE

  • BONE
  • IRT
  • USD