تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Blocery از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳۰۱.۲۱ ت
Jul 23, 2024
$0.005189
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰۲.۱۰ ت
Jul 19, 2024
$0.005222
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۸.۲۵ ت
Jul 15, 2024
$0.005269
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲۰.۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.005453
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹۳.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.004849
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲۶.۹۵ ت
Jul 03, 2024
$0.005303
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱۸.۹۷ ت
Jun 29, 2024
$0.005206
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۹.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.005046
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۹.۸۹ ت
Jun 21, 2024
$0.005718
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۰.۴۸ ت
Jun 17, 2024
$0.006313
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۳.۵۳ ت
Jun 13, 2024
$0.006503
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۰.۸۱ ت
Jun 09, 2024
$0.007290
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۰.۰۳ ت
Jun 05, 2024
$0.008737
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۹.۳۶ ت
Jun 01, 2024
$0.007291
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۱.۹۴ ت
May 28, 2024
$0.008002
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۵.۲۶ ت
May 24, 2024
$0.006102
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۹.۸۲ ت
May 20, 2024
$0.006563
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۲.۳۸ ت
May 16, 2024
$0.006679
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۷.۳۳ ت
May 12, 2024
$0.007684
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۵.۷۰ ت
May 08, 2024
$0.008383
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۳.۰۱ ت
May 04, 2024
$0.005559
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۹.۶۳ ت
Apr 30, 2024
$0.005843
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۵.۴۴ ت
Apr 26, 2024
$0.007461
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۲.۴۰ ت
Apr 22, 2024
$0.006317
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۸۹.۰۶ ت
Apr 18, 2024
$0.005799
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۲.۱۱ ت
Apr 14, 2024
$0.005782
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۲.۷۶ ت
Apr 10, 2024
$0.009436
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۸۶.۱۰ ت
Apr 06, 2024
$0.009032
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۵.۶۵ ت
Apr 02, 2024
$0.010556
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۲۰.۹۳ ت
Mar 29, 2024
$0.011673
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۵۴.۸۵ ت
Mar 25, 2024
$0.010607
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۸۹.۵۲ ت
Mar 21, 2024
$0.012879
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۰۴.۱۶ ت
Mar 17, 2024
$0.016797
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۶.۰۶ ت
Mar 13, 2024
$0.008812
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۳.۰۴ ت
Mar 09, 2024
$0.005739
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۹.۱۴ ت
Mar 05, 2024
$0.005788
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۷.۳۹ ت
Mar 01, 2024
$0.005192
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۲.۱۷ ت
Feb 26, 2024
$0.004571
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۵.۶۲ ت
Feb 22, 2024
$0.005013
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۶۱.۱۱ ت
Feb 18, 2024
$0.004662
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵۹.۲۴ ت
Feb 14, 2024
$0.004700
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۶۲.۰۱ ت
Feb 10, 2024
$0.004775
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۵۶.۲۱ ت
Feb 06, 2024
$0.004629
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۶۳.۹۶ ت
Feb 02, 2024
$0.004531
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۵۴.۰۰ ت
Jan 29, 2024
$0.004463
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۴.۸۷ ت
Jan 25, 2024
$0.004410
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۸.۵۱ ت
Jan 21, 2024
$0.004618
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۴۹.۳۰ ت
Jan 17, 2024
$0.004668
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۵۴.۰۵ ت
Jan 13, 2024
$0.004842
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۵۸.۸۳ ت
Jan 09, 2024
$0.005031

افزودن تراکنش

Blocery

BLY

  • BLY
  • IRT
  • USD