تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Blendr Network از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۹۲۶.۳۵ ت
Jul 14, 2024
$0.566689
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۸۷۳.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.617496
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۱۷۶.۶۰ ت
Jul 13, 2024
$0.567460
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۲۹۱.۷۷ ت
Jul 12, 2024
$0.531974
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۲۱۲.۲۹ ت
Jul 12, 2024
$0.564863
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۷۲۶.۳۹ ت
Jul 11, 2024
$0.575319
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۵۰۸.۱۰ ت
Jul 11, 2024
$0.672753
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۱۵۸.۷۹ ت
Jul 10, 2024
$0.815000
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۸۹۱.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.812211
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۸۶۴.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.841652
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۷۲۷.۵۰ ت
Jul 09, 2024
$0.801139
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۰۷۱.۱۶ ت
Jul 08, 2024
$0.754720
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۶۱۳.۷۹ ت
Jul 08, 2024
$0.695545
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۲۷۸.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.819959
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۵۳.۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.598181
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۵۳۷.۵۳ ت
Jul 06, 2024
$0.536135
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۴۲۶.۱۹ ت
Jul 06, 2024
$0.476354
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۰۲۵.۰۲ ت
Jul 05, 2024
$0.387894
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۷۵۴.۷۹ ت
Jul 05, 2024
$0.432274
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۸۷۳.۵۵ ت
Jul 04, 2024
$0.435195
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۹۲۸.۶۰ ت
Jul 04, 2024
$0.452314
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۴۳۶.۲۹ ت
Jul 03, 2024
$0.477586
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۱۰۴.۹۹ ت
Jul 03, 2024
$0.488289
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۹۰۳.۵۷ ت
Jul 02, 2024
$0.483200
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۹۳۲.۳۸ ت
Jul 02, 2024
$0.498475
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۴۴۴.۳۸ ت
Jul 01, 2024
$0.475361
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۰۶۶.۷۹ ت
Jul 01, 2024
$0.468928
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۵۷۳.۸۷ ت
Jun 30, 2024
$0.442968
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۲۸۲.۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.425194
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۴۱۵.۷۷ ت
Jun 29, 2024
$0.511320
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۷۲۸.۰۴ ت
Jun 29, 2024
$0.534243
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۷۵۸.۲۸ ت
Jun 28, 2024
$0.581246
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۰۸۰.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.569749
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۷۴۱.۴۲ ت
Jun 27, 2024
$0.596582
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۹۳۹.۲۵ ت
Jun 27, 2024
$0.573526
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۹۸۲.۳۰ ت
Jun 26, 2024
$0.611889
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۴۴۷.۳۹ ت
Jun 26, 2024
$0.604224
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۰۸۰.۸۰ ت
Jun 25, 2024
$0.624977
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۶۰۵.۶۱ ت
Jun 25, 2024
$0.597496
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۰۱۵.۹۷ ت
Jun 24, 2024
$0.573200
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۹۲۷.۸۸ ت
Jun 24, 2024
$0.561032
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۰۳۱.۷۵ ت
Jun 23, 2024
$0.620609
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۴۴۶.۲۷ ت
Jun 23, 2024
$0.581523
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۳۰۹.۶۷ ت
Jun 22, 2024
$0.628590
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۴۹۸.۲۲ ت
Jun 22, 2024
$0.631836
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۳۲۰.۲۹ ت
Jun 21, 2024
$0.678524
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۳۸۶.۵۴ ت
Jun 21, 2024
$0.679496
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۲۴۵.۰۵ ت
Jun 20, 2024
$0.732073
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۰,۹۷۸.۰۶ ت
Jun 20, 2024
$0.693878
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۰,۹۲۴.۰۰ ت
Jun 19, 2024
$0.691517