تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BLACKHOLE PROTOCOL از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000000000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000000009
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000000000003
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 19, 2024
$0.000000000003
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 16, 2024
$0.000000000008
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 13, 2024
$0.00000000001
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 10, 2024
$0.00000000006
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 07, 2024
$0.00000000005
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 04, 2024
$0.00000000009
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۰ ت
Jun 01, 2024
$0.0000000001
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۲ ت
May 29, 2024
$0.0000000002
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۶ ت
May 26, 2024
$0.0000000004
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۷ ت
May 23, 2024
$0.0000000004
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۵ ت
May 20, 2024
$0.000000002
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۵ ت
May 17, 2024
$0.000000002
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۸۹ ت
May 14, 2024
$0.000000004
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۰۰ ت
May 11, 2024
$0.00000001
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۱۱ ت
May 08, 2024
$0.00000005
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۸۰۲ ت
May 05, 2024
$0.0000001
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۳۴۷ ت
May 02, 2024
$0.0000002
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۷۲۳ ت
Apr 29, 2024
$0.0000001
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۴۵ ت
Apr 26, 2024
$0.00000006
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۱۱۸ ت
Apr 23, 2024
$0.0000002
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۵۰۱۲۱ ت
Apr 20, 2024
$0.0000007
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۴۹۰۲۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000002
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۱۷۸۳۱۸ ت
Apr 14, 2024
$0.000002
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۵۵۲۱۵ ت
Apr 11, 2024
$0.000005
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۵۲۰۷۴ ت
Apr 08, 2024
$0.000010
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۸۰۲۰۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000013
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000033
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷.۱۸ ت
Mar 30, 2024
$0.000115
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶.۷۹ ت
Mar 27, 2024
$0.000110
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۱۹ ت
Mar 24, 2024
$0.000293
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000391
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۴.۶۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000906
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۵.۱۶ ت
Mar 15, 2024
$0.000418
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۹.۰۱ ت
Mar 12, 2024
$0.000821
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۴۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000693
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹.۷۵ ت
Mar 06, 2024
$0.002008
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۸.۵۶ ت
Mar 03, 2024
$0.002000
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۲.۷۹ ت
Feb 29, 2024
$0.001930
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۰.۶۰ ت
Feb 26, 2024
$0.001928
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۷.۸۴ ت
Feb 23, 2024
$0.001880
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۲.۴۹ ت
Feb 20, 2024
$0.001997
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۳.۲۸ ت
Feb 17, 2024
$0.002033