تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BiFi از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

1.86%
$0.002010
۱۱۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۵۴ تومان
معاملات روزانه $141,418
ارزش بازار $1,029,408
سکه در گردش 511,971,323 BIFI
ارزش بازار رقیق شده $2,010,676
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰.۶۴ ت
Jul 11, 2024
$0.001884
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.001811
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۸۷ ت
Jul 03, 2024
$0.002025
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$0.002099
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۰.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.002124
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶.۷۹ ت
Jun 21, 2024
$0.002301
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۳.۸۳ ت
Jun 17, 2024
$0.002450
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۴.۵۰ ت
Jun 13, 2024
$0.002619
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۶.۱۶ ت
Jun 09, 2024
$0.002812
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۵.۸۸ ت
Jun 05, 2024
$0.002670
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۹.۹۸ ت
Jun 01, 2024
$0.002716
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۰.۷۰ ت
May 28, 2024
$0.003823
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۹.۰۹ ت
May 24, 2024
$0.003763
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۸.۸۹ ت
May 20, 2024
$0.003180
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۱.۰۲ ت
May 16, 2024
$0.003081
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۸.۷۵ ت
May 12, 2024
$0.003103
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۴.۲۶ ت
May 08, 2024
$0.002995
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۶.۵۶ ت
May 04, 2024
$0.003185
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۰.۳۱ ت
Apr 30, 2024
$0.003579
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۵.۴۴ ت
Apr 26, 2024
$0.003695
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۳.۴۸ ت
Apr 22, 2024
$0.003883
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۰.۱۳ ت
Apr 18, 2024
$0.004176
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۷.۱۷ ت
Apr 14, 2024
$0.004273
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۶۵.۴۵ ت
Apr 10, 2024
$0.005628
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۸.۹۲ ت
Apr 06, 2024
$0.005377
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۱.۵۴ ت
Apr 02, 2024
$0.005416
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۲.۶۸ ت
Mar 29, 2024
$0.005059
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۹.۷۳ ت
Mar 25, 2024
$0.004855
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۱.۳۶ ت
Mar 21, 2024
$0.005242
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۳.۵۶ ت
Mar 17, 2024
$0.005077
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۳.۹۶ ت
Mar 13, 2024
$0.005594
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۹۰.۱۵ ت
Mar 09, 2024
$0.004854
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۰.۴۷ ت
Mar 05, 2024
$0.004649
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۸.۳۴ ت
Mar 01, 2024
$0.004532
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۹.۵۹ ت
Feb 26, 2024
$0.004526
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۷.۲۵ ت
Feb 22, 2024
$0.004339
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳۶.۷۳ ت
Feb 18, 2024
$0.004227
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۳۰.۲۶ ت
Feb 14, 2024
$0.004174
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۳۸.۱۸ ت
Feb 10, 2024
$0.004341
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۳۲.۴۰ ت
Feb 06, 2024
$0.004199
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۰.۰۰ ت
Feb 02, 2024
$0.004120
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳۶.۸۳ ت
Jan 29, 2024
$0.004161
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۷.۵۸ ت
Jan 25, 2024
$0.004459
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۵۰.۳۸ ت
Jan 21, 2024
$0.004653
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۰۲.۳۴ ت
Jan 17, 2024
$0.005661
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۵۱.۷۸ ت
Jan 13, 2024
$0.004798
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۵۵.۸۲ ت
Jan 09, 2024
$0.004972
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۹۷.۳۲ ت
Jan 05, 2024
$0.005766
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۵۲.۲۲ ت
Jan 01, 2024
$0.004926
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۷۲.۳۸ ت
Dec 28, 2023
$0.005383