تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Atletico De Madrid Fan Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

2.75%
$2.23
۱۳۰,۱۳۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۵۹ تومان
معاملات روزانه $1,410,431
ارزش بازار $10,610,301
سکه در گردش 4,740,603 ATM
ارزش بازار رقیق شده $22,381,755
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹,۲۸۱.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$2.20
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶,۰۲۶.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$2.07
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۶۲۳.۵۳ ت
Jul 03, 2024
$2.23
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸,۰۷۳.۳۹ ت
Jun 29, 2024
$2.25
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۰۷۹.۲۶ ت
Jun 25, 2024
$2.23
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۲۵۶.۴۸ ت
Jun 21, 2024
$2.30
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۷,۸۷۴.۸۲ ت
Jun 17, 2024
$2.86
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۹,۴۸۵.۱۸ ت
Jun 13, 2024
$2.87
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۴,۲۶۴.۷۸ ت
Jun 09, 2024
$3.28
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۶,۷۷۳.۴۶ ت
Jun 05, 2024
$3.54
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۴,۶۹۰.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$2.96
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۷,۹۴۴.۳۸ ت
May 28, 2024
$2.90
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۴,۶۳۰.۱۶ ت
May 24, 2024
$2.82
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۶,۴۵۵.۲۹ ت
May 20, 2024
$2.97
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۱,۲۰۲.۶۱ ت
May 16, 2024
$2.91
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۸,۱۸۳.۷۶ ت
May 12, 2024
$2.92
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۳,۳۸۵.۱۱ ت
May 08, 2024
$3.14
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۷,۱۹۰.۲۵ ت
May 04, 2024
$3.19
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۳,۲۵۶.۱۱ ت
Apr 30, 2024
$3.13
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۷,۴۷۷.۵۱ ت
Apr 26, 2024
$3.25
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۹,۸۶۳.۹۱ ت
Apr 22, 2024
$3.36
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۱,۲۰۱.۶۳ ت
Apr 18, 2024
$3.14
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۳,۹۰۹.۳۰ ت
Apr 14, 2024
$3.21
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۴,۹۴۳.۹۳ ت
Apr 10, 2024
$3.46
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۵,۶۶۰.۵۳ ت
Apr 06, 2024
$3.78
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۶,۷۸۲.۱۶ ت
Apr 02, 2024
$3.27
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۱,۵۳۵.۷۹ ت
Mar 29, 2024
$3.42
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۶,۱۸۲.۲۵ ت
Mar 25, 2024
$3.17
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۸,۱۲۲.۳۶ ت
Mar 21, 2024
$2.90
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۲,۱۳۸.۰۱ ت
Mar 17, 2024
$3.04
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۷,۲۵۱.۲۶ ت
Mar 13, 2024
$3.30
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۲,۰۳۲.۸۳ ت
Mar 09, 2024
$3.21
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۴,۷۰۸.۵۳ ت
Mar 05, 2024
$3.06
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۴,۲۹۳.۶۹ ت
Mar 01, 2024
$2.77
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۶,۴۸۴.۷۴ ت
Feb 26, 2024
$2.72
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۲,۲۶۸.۳۰ ت
Feb 22, 2024
$2.67
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۱,۰۸۷.۱۶ ت
Feb 18, 2024
$2.69
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۵,۴۴۳.۵۵ ت
Feb 14, 2024
$2.63
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۱,۰۸۸.۵۸ ت
Feb 10, 2024
$2.57
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۹,۶۰۴.۹۹ ت
Feb 06, 2024
$2.52
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۹,۱۵۴.۱۰ ت
Feb 02, 2024
$2.56
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۵,۲۷۱.۶۶ ت
Jan 29, 2024
$2.55
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۰,۲۰۸.۰۰ ت
Jan 25, 2024
$2.52
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۸,۹۲۸.۶۹ ت
Jan 21, 2024
$2.58
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۴۶,۲۵۵.۸۲ ت
Jan 17, 2024
$2.73
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۳۵,۹۰۵.۱۵ ت
Jan 13, 2024
$2.59
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۳۰,۶۷۵.۹۲ ت
Jan 09, 2024
$2.53
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۳۵,۱۵۷.۸۹ ت
Jan 05, 2024
$2.62
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۳۲,۵۷۴.۲۳ ت
Jan 01, 2024
$2.58
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۳۹,۰۵۵.۴۳ ت
Dec 28, 2023
$2.74