تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ARCS از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

0.2%
$0.000951
۵۵ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۴ تومان
معاملات روزانه $156,807
ارزش بازار $380,479
سکه در گردش 293,600,000 ARX
ارزش بازار رقیق شده $380,479
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000862
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۶۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000980
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۹۲ ت
Jun 30, 2024
$0.001082
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۵۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001069
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۲.۰۵ ت
Jun 20, 2024
$0.001220
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۵۹ ت
Jun 15, 2024
$0.001277
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۷۸ ت
Jun 10, 2024
$0.001283
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۲۸ ت
Jun 05, 2024
$0.001409
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۸.۹۳ ت
May 31, 2024
$0.001330
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۹.۲۸ ت
May 26, 2024
$0.001560
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۳۷ ت
May 21, 2024
$0.001530
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰.۸۲ ت
May 16, 2024
$0.001546
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲.۱۰ ت
May 11, 2024
$0.001503
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۱.۴۱ ت
May 06, 2024
$0.001831
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴.۵۰ ت
May 01, 2024
$0.001663
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۳.۷۸ ت
Apr 26, 2024
$0.001785
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۰.۳۳ ت
Apr 21, 2024
$0.001700
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۵.۲۷ ت
Apr 16, 2024
$0.001558
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۳.۹۳ ت
Apr 11, 2024
$0.002060
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۸.۱۵ ت
Apr 06, 2024
$0.002129
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۱.۲۸ ت
Apr 01, 2024
$0.002441
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۳.۹۹ ت
Mar 27, 2024
$0.002664
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۹.۲۴ ت
Mar 22, 2024
$0.002892
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۹.۲۰ ت
Mar 17, 2024
$0.002997
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۳.۳۶ ت
Mar 12, 2024
$0.002739
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۶.۳۸ ت
Mar 07, 2024
$0.002431
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۸.۲۷ ت
Mar 02, 2024
$0.002188
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۶.۱۹ ت
Feb 26, 2024
$0.002026
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۳.۰۷ ت
Feb 21, 2024
$0.001994
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۱.۵۲ ت
Feb 16, 2024
$0.001998
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۰.۵۲ ت
Feb 11, 2024
$0.001826
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۹۳.۰۹ ت
Feb 06, 2024
$0.001682
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۴.۷۵ ت
Feb 01, 2024
$0.002300
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۲.۴۶ ت
Jan 27, 2024
$0.002030
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۹.۹۱ ت
Jan 22, 2024
$0.002032
۲۷ دی ۱۴۰۲
۹۸.۰۸ ت
Jan 17, 2024
$0.001836
۲۲ دی ۱۴۰۲
۹۹.۰۷ ت
Jan 12, 2024
$0.001905
۱۷ دی ۱۴۰۲
۹۶.۷۱ ت
Jan 07, 2024
$0.001879
۱۲ دی ۱۴۰۲
۱۱۲.۳۳ ت
Jan 02, 2024
$0.002204
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۲۹.۸۹ ت
Dec 28, 2023
$0.002567
۰۲ دی ۱۴۰۲
۱۱۶.۹۴ ت
Dec 23, 2023
$0.002346
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۱۵۳.۷۵ ت
Dec 18, 2023
$0.003022
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۱۲۰.۳۲ ت
Dec 13, 2023
$0.002371
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۱۱۶.۱۱ ت
Dec 08, 2023
$0.002296
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۱۲۲.۳۶ ت
Dec 03, 2023
$0.002428
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۹۷.۳۷ ت
Nov 28, 2023
$0.001916
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۱۰۴.۲۸ ت
Nov 23, 2023
$0.002053
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۸۰.۷۵ ت
Nov 18, 2023
$0.001566
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۸۴.۳۶ ت
Nov 13, 2023
$0.001631
۱۷ آبان ۱۴۰۲
۸۶.۱۵ ت
Nov 08, 2023
$0.001670