تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت April از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

1.19%
$0.001208
۷۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۷۱ تومان
معاملات روزانه $35
ارزش بازار $101,842
سکه در گردش 84,265,543 APRIL
ارزش بازار رقیق شده $146,886
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.001212
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.001180
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001202
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.001328
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.001408
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.001428
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.001378
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۷۸ ت
Jun 22, 2024
$0.001479
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۱۷ ت
Jun 19, 2024
$0.001471
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹۰.۹۸ ت
Jun 16, 2024
$0.001551
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۶.۹۹ ت
Jun 13, 2024
$0.001644
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۷.۶۵ ت
Jun 10, 2024
$0.001822
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۲.۱۸ ت
Jun 07, 2024
$0.001910
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۳.۶۴ ت
Jun 04, 2024
$0.001756
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰.۲۰ ت
Jun 01, 2024
$0.001701
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲.۶۴ ت
May 29, 2024
$0.001758
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۷.۴۹ ت
May 26, 2024
$0.001703
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۵.۰۳ ت
May 23, 2024
$0.001827
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵.۰۲ ت
May 20, 2024
$0.001768
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵.۴۲ ت
May 17, 2024
$0.001801
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۶.۰۸ ت
May 14, 2024
$0.002128
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۰.۰۰ ت
May 11, 2024
$0.002121
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۱.۴۶ ت
May 08, 2024
$0.002137
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۲.۶۷ ت
May 05, 2024
$0.002171
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸.۵۲ ت
May 02, 2024
$0.002080
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۵.۷۵ ت
Apr 29, 2024
$0.002394
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۰.۸۶ ت
Apr 26, 2024
$0.002367
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۰.۶۴ ت
Apr 23, 2024
$0.002304
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۷.۳۷ ت
Apr 20, 2024
$0.002215
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۴.۱۷ ت
Apr 17, 2024
$0.002166
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۵.۵۰ ت
Apr 14, 2024
$0.002092
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۹.۰۹ ت
Apr 11, 2024
$0.002447
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۴.۰۲ ت
Apr 08, 2024
$0.002410
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۸.۷۶ ت
Apr 05, 2024
$0.002448
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۳.۹۹ ت
Apr 02, 2024
$0.002442
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۷.۸۶ ت
Mar 30, 2024
$0.002545
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۵.۷۰ ت
Mar 27, 2024
$0.002692
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۷.۲۶ ت
Mar 24, 2024
$0.002697
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۵.۳۴ ت
Mar 21, 2024
$0.002697
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۳.۸۸ ت
Mar 18, 2024
$0.002882
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۲.۰۷ ت
Mar 15, 2024
$0.003697
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۶۶.۳۲ ت
Mar 12, 2024
$0.011172
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۴۲.۶۰ ت
Mar 09, 2024
$0.012424
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۸۰.۳۸ ت
Mar 06, 2024
$0.011408
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۷۶.۲۳ ت
Mar 03, 2024
$0.011407
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۷۲.۴۵ ت
Feb 29, 2024
$0.011511
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۹۳.۸۷ ت
Feb 26, 2024
$0.012099
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۹۹.۳۲ ت
Feb 23, 2024
$0.012191
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۸۶.۹۸ ت
Feb 20, 2024
$0.012197
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۶۸۵.۸۳ ت
Feb 17, 2024
$0.012309