تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Andy (Solana) از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000115
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000115
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000116
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000116
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000116
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000116
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000116
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000116
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000126
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000126
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000126
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000126
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000126
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000126
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000126
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000126
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000126
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000126
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000126
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000126
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000126
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000126
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000126
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000126
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000126
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000126
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000126
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000126
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000126
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000119
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000119
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000117
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000116
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000117
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000111
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000106
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000152
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000152
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000152
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000152
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000152
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000152
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000152
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000152
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000152
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000152
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000152
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000152
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000146
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000146