تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Afreum از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵۸.۳۴ ت
Jul 22, 2024
$0.001015
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۴۳ ت
Jul 19, 2024
$0.001010
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۷۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000996
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000795
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۹۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000847
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000853
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۸۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000840
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۳۲ ت
Jul 01, 2024
$0.001086
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۸۵ ت
Jun 28, 2024
$0.001167
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۹۲ ت
Jun 25, 2024
$0.001124
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.001200
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۲۲ ت
Jun 19, 2024
$0.001152
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۸۹ ت
Jun 16, 2024
$0.001192
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۰.۵۲ ت
Jun 13, 2024
$0.001195
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۱.۹۲ ت
Jun 10, 2024
$0.001218
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۰.۸۲ ت
Jun 07, 2024
$0.001205
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲.۱۲ ت
Jun 04, 2024
$0.001730
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۰.۹۸ ت
Jun 01, 2024
$0.001545
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰.۵۸ ت
May 29, 2024
$0.001722
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۸.۵۰ ت
May 26, 2024
$0.001546
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۸۹.۳۳ ت
May 23, 2024
$0.001554
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۲۵ ت
May 20, 2024
$0.001704
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹.۸۵ ت
May 17, 2024
$0.001535
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۶.۷۹ ت
May 14, 2024
$0.001803
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲.۰۸ ت
May 11, 2024
$0.001339
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۷۶ ت
May 08, 2024
$0.000987
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲.۴۷ ت
May 05, 2024
$0.001022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۷۷ ت
May 02, 2024
$0.000983
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲.۶۳ ت
Apr 29, 2024
$0.001029
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹.۱۸ ت
Apr 26, 2024
$0.001242
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶.۲۳ ت
Apr 23, 2024
$0.001319
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷.۷۲ ت
Apr 20, 2024
$0.001318
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸۴.۳۷ ت
Apr 17, 2024
$0.001267
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۸.۵۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000841
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۰۲ ت
Apr 11, 2024
$0.001062
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۲۱ ت
Apr 08, 2024
$0.000989
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۸۲ ت
Apr 05, 2024
$0.000984
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۱.۱۰ ت
Apr 02, 2024
$0.001127
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷۲.۴۱ ت
Mar 30, 2024
$0.001167
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۴.۷۴ ت
Mar 27, 2024
$0.001376
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷۲.۸۶ ت
Mar 24, 2024
$0.001174
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۴.۳۹ ت
Mar 21, 2024
$0.001213
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۶.۷۰ ت
Mar 18, 2024
$0.001105
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۹.۹۹ ت
Mar 15, 2024
$0.001664
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۸.۵۶ ت
Mar 12, 2024
$0.001485
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸۹.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.001504
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۰.۷۷ ت
Mar 06, 2024
$0.001186
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۸.۴۵ ت
Mar 03, 2024
$0.001154
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۰.۵۵ ت
Feb 29, 2024
$0.001378
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۰.۹۵ ت
Feb 26, 2024
$0.001934

افزودن تراکنش

Afreum

AFR

  • AFR
  • IRT
  • USD