تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Acala از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۱,۲۲۰.۷۷ ت
Jul 22, 2024
$0.366153
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۱,۳۷۴.۸۱ ت
Jul 22, 2024
$0.371988
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۹۴۵.۴۹ ت
Jul 21, 2024
$0.364117
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۱۱۹.۲۰ ت
Jul 21, 2024
$0.368183
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۵۶۳.۳۴ ت
Jul 20, 2024
$0.358399
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۵۳۰.۶۹ ت
Jul 20, 2024
$0.359069
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۰۱۴.۹۷ ت
Jul 19, 2024
$0.345798
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۳۱۹.۲۰ ت
Jul 19, 2024
$0.351224
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۸۹۱.۴۲ ت
Jul 18, 2024
$0.361493
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۷۸۰.۳۱ ت
Jul 18, 2024
$0.359067
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۳۳۳.۹۱ ت
Jul 17, 2024
$0.368779
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۴۹۲.۲۳ ت
Jul 17, 2024
$0.370376
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۹۰۹.۰۸ ت
Jul 16, 2024
$0.360370
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۵۰۳.۵۱ ت
Jul 16, 2024
$0.371018
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۳۹۳.۳۹ ت
Jul 15, 2024
$0.366915
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۱۷۳.۳۵ ت
Jul 15, 2024
$0.361937
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۸۴۱.۵۸ ت
Jul 14, 2024
$0.356906
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۴۳۰.۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.351618
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۲۰۵.۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.347790
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۲۵۶.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.346479
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۷۰۳.۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.334966
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۹۵۲.۴۳ ت
Jul 12, 2024
$0.339344
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۱۷۷.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.344204
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۹۰۳.۸۱ ت
Jul 11, 2024
$0.338926
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۰۰۸.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.338610
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۹۵۳.۱۷ ت
Jul 10, 2024
$0.338395
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۰۴۵.۲۵ ت
Jul 09, 2024
$0.338342
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۷۵۷.۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.331638
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۴۳۹.۵۹ ت
Jul 08, 2024
$0.342262
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۴۰۹.۷۵ ت
Jul 08, 2024
$0.324420
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۴۱۲.۳۰ ت
Jul 07, 2024
$0.339647
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۰۰۸.۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.346636
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۷۸۵.۱۵ ت
Jul 06, 2024
$0.326008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۰۸۴.۷۳ ت
Jul 06, 2024
$0.336571
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۴۶۸.۷۸ ت
Jul 05, 2024
$0.330477
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۹۷۸.۰۱ ت
Jul 05, 2024
$0.338940
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۹۵۰.۴۰ ت
Jul 04, 2024
$0.355469
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۷۵۹.۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.368594
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۳۴۷.۷۳ ت
Jul 03, 2024
$0.378803
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۶۸۲.۸۲ ت
Jul 03, 2024
$0.384124
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۷۹۰.۷۶ ت
Jul 02, 2024
$0.384425
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۴۳۸.۲۳ ت
Jul 02, 2024
$0.377707
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۷۹۴.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.384154
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۶۲۳.۹۸ ت
Jul 01, 2024
$0.381121
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۵۴۶.۹۵ ت
Jun 30, 2024
$0.378276
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۲۷.۹۵ ت
Jun 30, 2024
$0.374166
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۱۵۴.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$0.376862
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۹۹۲.۲۳ ت
Jun 29, 2024
$0.375319
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۴۸۹.۹۶ ت
Jun 28, 2024
$0.381826
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۷۵۵.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.385813

افزودن تراکنش

Acala

ASEED

  • ASEED
  • IRT
  • USD