علی اصغر عظیم‌پوران

علی اصغر عظیم‌پوران

آخرین بازدید: ---
عضویت: 3 سال و 2 ماه قبل
0
0
5
0
0
5
علی اصغر عظیم‌پوران
علی اصغر عظیم‌پوران
۲ ماه قبل

بعضی از این اساتید بیسواد،اعلام‌میکنن:بیت کوین دیگر خط شکست رو در نوردیده وپمپ خواهد کرد!تو غلط میکنی گازهای معده ات را متصاعد میکنی؟تو از ارز دیجیتال اندازه یک بقال نمیفهمی!!!؟

علی اصغر عظیم‌پوران
علی اصغر عظیم‌پوران
۲ ماه قبل

چرا جملات جنابعالی عاری از دستور زبان فارسی بوده وعموما"مفهوم نیست!!!؟

علی اصغر عظیم‌پوران
علی اصغر عظیم‌پوران
۱ سال قبل

بی بی دوج به کف قیمت رسید تا ساعت 23امشب فرصت خرید دارید،چرا که اصلاح به پایان خود نزدیک شد…

علی اصغر عظیم‌پوران
علی اصغر عظیم‌پوران
۱ سال قبل

بی بی دوچ کوین در دوسال آینده به مبلغ 0.007. دلار افزایش خواهد یافت.با توجه به اطلاعات خروجی سایت DTy

علی اصغر عظیم‌پوران
علی اصغر عظیم‌پوران
۱ سال قبل

در عرض پنج سال آتی ،قیمت بیبی دوج به میزان قابل توجه جامپ‌کرده وبه 0.008 دلار خواهد رسید.