M fc

M fc

آخرین بازدید: ---
عضویت: 1 ماه و 25 روز قبل
1
1
63
1
1
63

رمز ارز فگ 1D بسیار بولیش اما ...

رمز ارز فگ 1D بسیار بولیش اما ...
خنثی

آخرین تحلیل از نواحی sdg تایم روزانه فگمدت ۵ماه است که توکن فگ با بریک اوت ها و اصلاحات، ریزش ۶۵درصدی رو برای خودش ثبت کرده است. آخرین حمایت از مدلاین ۶ماهه قرار گرفته است امیدوارم اینبار بتواند بشکنت و بسمت تارگت ۰.۰۰۵ حرکت شروع شود، به شخصه منتظر یه بولیش ۱۰۰۰درصدی از فگ هستم.امیدوارم محدوده ۰.۰۰۰۴۵ رو از دست نده و رشد خود را با شکست استاتیک شروع کند وگرنه وارد فاز اصلاح زمانی خواهد شد