Ram Call

Ram Call

آخرین بازدید: ---
عضویت: 1 ماه و 9 روز قبل
4
99
4
4
99
4

محدوده مهم

محدوده مهم
آموزشی

پیرو تحلیل های گذشتهقیمت با قدرت از خط روند نزولی عبور کرداما در حال حاضر در محدوده قیمتی گره مینور قبلی به سر میبردکه محدوده قیمت تاثیر گذاری بوده و به نوعی عدد روانی محسوب میشودچنانچه قیمت بتواند در تایم فریم ۴ ساعته سقف های بالاتر و‌کف های بالاتر را ببیند حد اقل برای ۱ گره مینورمیتواند شروع روند سعودی باشداما با نگاه دیگر میتوان انتظار دستکاری قیمت بخاطر معاملات باز بر روی شورت این ارز را داشتکه مارکت میکر قصد لیکوئید کردن آنها را داشتهشرایط برای خرید اصلا مناسب نیست تا حد اقل تاییدیه ها را بدهدبه خاطر داشته باشید لزوما تعداد معاملات به شما سود نمیدهدمهم معاملات درست با درصد برد مناسب استآپدیت بعدی ارائه خواهد شد

آپدیت

آپدیت
آموزشی

با توجه به از دست رفتن مقاومت 0.011 و شکستن خط روند نزولی و پولبک احتمالی با خط روندپیشبینی میشود در صورت شکستن مقاومت 0.095 که عدد روانیم حسوب میشود.پیشبینی میشود تا محدوده 0.07 ریزش خواهد داشتدر صورت برگشت به روند خط روند قبلی و یا تکمیل نشدن پولبک آبدیت بعدی منتشر خواهد شد

روند نزولی

روند نزولی
آموزشی

روند قطغا نزولی است.هیچ مثلثی رو نشکسته و اصلا خبری از تغییر روند نیست.خط روند معتبر هستش چون ۳ بار بهش واکنش نشون داده.(خط مشکی).تقاطع خط آبی و زرد میتواند شروع روند سعودی باشد به شرطی که خط روند نزولی با قدرت شکسته شودکه این اتفاق هنوز نیوفتاده.نه با کندل های ضعیف .سپس پولبک به ناحیه.سقوط تا نقطه 0.012 محتمل هست.مقاومت بسیار مهم 0.010