Sohrab

Sohrab

آخرین بازدید: ---
عضویت: 5 ماه و 15 روز قبل
2
58
25
2
58
25

انفجار نات کوین

انفجار نات کوین
آموزشی

پیشاپیش ورود نهنگ ها رو تبریک میگمبیشترین معامله امروز در این بازه اتفاق افتاد و این روند بسیار عالیه برای ارزی به نام نات کوین ، و همچنین از رتبه 98 به رتبه 82 صعودکرد ، این یعنی آینده ای درخشان در انتظار این رمزارز محبوب هسترو رد کنه Egldمن به شخصه فکر نمیکردم ارزی عظیم مثلپایدار باشید