00: 00: 00
رویدادها

Physical Security

"ION Sensors deployed: 85K Telecom Partnerships: 40 Neuron: Directive controls Users Identified: 54 million"


& quot؛ سنسورهای ION مستقر: ۸۵K مخابرات شرکت های مشارکتی: ۴۰ نورون: دستورالعمل کنترل کاربران شناسایی: ۵۴ میلیون & quot؛

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

Physical Security

درباره نویسنده

Avatar

رویدادها

دیدگاه کاربران

avatar
  اشتراک  
اطلاع از