لیست دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال + قیمت و سودآوری

مدل دستگاه تاریخ عرضه مشخصات فنی دستگاه قیمت اصلی سود دهی وضعیت در بازار
bitmain

Antminer E۹ (3Gh)

Bitmain
Coming soon
 • ۳ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۵۵۶ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۱ Pro ETH (2000Mh)

Innosilicon
Coming soon
 • ۲ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۵۰۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

G۳۲-۱۸۰۰

Innosilicon
Nov ۲۰۱۹
 • ۳۲۸ GPS هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۸۰۰ w قدرت
 • algoWarningMsg list-with-dots ۲ اَلگو
$۱۴۶۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۷ (9.5Gh)

Bitmain
Nov ۲۰۲۱
 • ۹.۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۲۵ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۷ (9.16Gh)

Bitmain
Nov ۲۰۲۱
 • ۹.۱۶ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۲۵ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

KD۵

Goldshell
Mar ۲۰۲۱
 • ۱۸ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۲۵۰ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ipollo

iPollo
Dec ۲۰۲۰
 • ۳۶ GPS هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۸۰۰ w قدرت
 • Cuckatoo۳۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ Pro+ ETHMiner (750Mh)

Innosilicon
Dec ۲۰۲۰
 • ۷۵۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۱++

StrongU
Jul ۲۰۱۹
 • ۵۲ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ Pro+ ETH (750Mh)

Innosilicon
Dec ۲۰۲۰
 • ۷۵۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer D۱

MicroBT
Nov ۲۰۱۸
 • ۴۸ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۷ Pro (۸G)

PandaMiner
Feb ۲۰۲۱
 • ۳۶۰ Mh/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۱۶۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D۷ (1286Gh)

Bitmain
Oct ۲۰۲۱
 • ۱.۲۸۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۱۴۸ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

G۳۲-۵۰۰

Innosilicon
Jan ۲۰۲۰
 • ۱۰۰ GPS هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۵۲۰ w قدرت
 • algoWarningMsg list-with-dots ۲ اَلگو
$۵۲۳۱
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
innosilicon

A۱۰ Pro ETHMiner (500Mh)

Innosilicon
May ۲۰۲۰
 • ۵۰۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۶۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
bitmain

Antminer DR5 (۳۵Th)

Bitmain
Sep ۲۰۲۱
 • ۳۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۶۱۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ Pro+ ETHMiner (720Mh)

Innosilicon
Dec ۲۰۲۰
 • ۷۲۰ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۰۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
bitmain

Antminer B۷ (96Kh)

Bitmain
Mar ۲۰۱۹
 • ۹۶ kh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۵۲۸ w قدرت
 • Tensority اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer DR5 (۳۴Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۸
 • ۳۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۸۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ Pro ETH (500Mh)

Innosilicon
May ۲۰۲۰
 • ۵۰۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۶۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M30S++

MicroBT
Oct ۲۰۲۰
 • ۱۱۲ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۷۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹ Pro (۱۱۰Th)

Bitmain
May ۲۰۲۰
 • ۱۱۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۳ Pro (۸G)

PandaMiner
Jun ۲۰۱۸
 • ۲۳۰ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۳ اَلگو
$۲۶۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹j Pro (۱۰۴Th)

Bitmain
Jul ۲۰۲۱
 • ۱۰۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۰۶۸ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹j Pro (۱۰۰Th)

Bitmain
Jun ۲۰۲۱
 • ۱۰۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۰۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹j Pro (۹۶Th)

Bitmain
Aug ۲۰۲۱
 • ۹۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۸۳۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M30S+

MicroBT
Oct ۲۰۲۰
 • ۱۰۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

LT۵ Pro

Goldshell
Aug ۲۰۲۱
 • ۲.۴۵ Gh/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۳۱۰۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۶+ LTCMaster

Innosilicon
Mar ۲۰۱۹
 • ۲.۲ Gh/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۱۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹ (95Th)

Bitmain
May ۲۰۲۰
 • ۹۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z۱۵

Bitmain
Jun ۲۰۲۰
 • ۴۲۰ ksol/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۵۱۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
innosilicon

A۱۰ ETHMaster (۴۸۵Mh)

Innosilicon
Sep ۲۰۱۸
 • ۴۸۵ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۸۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۹j (90Th)

Bitmain
Jun ۲۰۲۱
 • ۹۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

LT۵

Goldshell
Mar ۲۰۲۱
 • ۲.۰۵ Gh/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۰۸۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۲۴۶

Canaan
Jan ۲۰۲۱
 • ۹۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
microbt

Whatsminer M30S

MicroBT
Apr ۲۰۲۰
 • ۸۶ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۳۲۶۸ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
bitmain

Antminer T۱۹ (84Th)

Bitmain
Jun ۲۰۲۰
 • ۸۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۱۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ipollo

iPollo
Oct ۲۰۲۱
 • ۸۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ ETHMaster (۴۳۲Mh)

Innosilicon
Sep ۲۰۱۸
 • ۴۳۲ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۷۴۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
$۷۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

Hornbill H۸ Pro

StrongU
Jul ۲۰۲۱
 • ۸۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۳۳۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

KD۲

Goldshell
Mar ۲۰۲۱
 • ۶ Th/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۸۳۰ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

CK۵

Goldshell
Mar ۲۰۲۱
 • ۱۲ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۴۰۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS۵

Goldshell
Feb ۲۰۲۱
 • ۲.۷ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۶۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۱۶۶ Pro

Canaan
Aug ۲۰۲۰
 • ۸۱ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M31S+

MicroBT
Dec ۲۰۲۰
 • ۸۰ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۳۳۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

۸ Nano Pro

ASICminer
May ۲۰۱۸
 • ۷۶ Th/s هش
 • ۴۸ db نویز
 • ۴۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۲۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷+ (73Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۹
 • ۷۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۹۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M31S

MicroBT
Apr ۲۰۲۰
 • ۷۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

BM-K۱

iBeLink
Nov ۲۰۲۰
 • ۵.۳ Th/s هش
 • ۷۴ db نویز
 • ۸۳۵ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

Hornbill H۸

StrongU
Oct ۲۰۲۰
 • ۷۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۳۳۳۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

Zeon 180K

ASICminer
Sep ۲۰۱۸
 • ۱۸۰ ksol/s هش
 • ۴۷ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۲۳۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bolonminer

B۱۱

Bolon Miner
Aug ۲۰۲۱
 • ۷۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

۸ Nano S 58Th

ASICminer
Dec ۲۰۱۹
 • ۵۸ Th/s هش
 • ۴۷ db نویز
 • ۲۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
goldshell

HS۳

Goldshell
Oct ۲۰۲۰
 • ۲ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۰۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M20S

MicroBT
Aug ۲۰۱۹
 • ۶۸ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷e (64Th)

Bitmain
Nov ۲۰۱۹
 • ۶۴ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۸۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۱۲۶ Pro

Canaan
Aug ۲۰۲۱
 • ۶۸ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M32S

MicroBT
Nov ۲۰۲۰
 • ۶۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۳۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۱۷+ (64Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۹
 • ۶۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۸ Pro

StrongU
Sep ۲۰۱۹
 • ۶۰ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۸۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۱۴۶ Pro

Canaan
Aug ۲۰۲۰
 • ۶۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۷۶ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷ Pro (۵۳Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۵۳ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۰۹۴ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۶ LTCMaster

Innosilicon
Jan ۲۰۱۸
 • ۱.۲۳ Gh/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۱۵۰۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۱۸۸۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷ (56Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۵۶ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۵۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M۳۲

MicroBT
Jul ۲۰۲۰
 • ۶۲ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۴۸ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۳+ 52T

Innosilicon
May ۲۰۱۹
 • ۵۲ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۸۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷ Pro (۵۰Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۵۰ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۱۹۷۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۷ (53Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۵۳ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۳۸۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

۸ Nano ۴۴Th

ASICminer
Oct ۲۰۱۸
 • ۴۴ Th/s هش
 • ۴۷ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۳+ 57T

Innosilicon
Sep ۲۰۱۹
 • ۵۷ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۲+

Ebang
Sep ۲۰۱۹
 • ۵۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۶

StrongU
Nov ۲۰۱۹
 • ۴۴۰ Gh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۱۷e (53Th)

Bitmain
Nov ۲۰۱۹
 • ۵۳ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۲۹۱۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X۷+ Miner

FusionSilicon
Mar ۲۰۱۹
 • ۳۲۰ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۰۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۸

StrongU
Jul ۲۰۱۹
 • ۴۶ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfury

Tardis

Bitfury
Nov ۲۰۱۸
 • ۸۰ Th/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۶۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M21S

MicroBT
Jun ۲۰۱۹
 • ۵۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۳۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۱++

Ebang
Oct ۲۰۱۸
 • ۴۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۹۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M10S

MicroBT
Sep ۲۰۱۸
 • ۵۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۳ 43T

Innosilicon
Jan ۲۰۱۹
 • ۴۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۳ 50T

Innosilicon
Jul ۲۰۱۹
 • ۵۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X۶ Miner

FusionSilicon
Aug ۲۰۱۸
 • ۸۶۰ Mh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۰۷۹ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۱+

StrongU
Oct ۲۰۱۸
 • ۱۲.۸ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۸۵۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۱۵۸۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۲

Ebang
Sep ۲۰۱۹
 • ۴۴ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۰۶۶

Canaan
Sep ۲۰۱۹
 • ۵۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۲۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۳ Mute

PandaMiner
Sep ۲۰۱۸
 • ۲۳۰ Mh/s هش
 • ۶۰ db نویز
 • ۱۱۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۳۸۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

G۳۲-Mini

Innosilicon
Nov ۲۰۱۹
 • ۲۱.۵ GPS هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۴۰ w قدرت
 • algoWarningMsg list-with-dots ۲ اَلگو
$۱۵۶۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
spondoolies

SPx۳۶

Spondoolies
Sep ۲۰۱۸
 • ۵۴۰ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۴۴۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۷۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۳ Pro

PandaMiner
Apr ۲۰۱۸
 • ۲۳۰ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۳ اَلگو
$۲۶۶۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۱۷ (40Th)

Bitmain
May ۲۰۱۹
 • ۴۰ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

BM-N۱

iBeLink
Nov ۲۰۲۰
 • ۶.۶ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۴۰۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
innosilicon

T۳ 39T

Innosilicon
Mar ۲۰۱۹
 • ۳۹ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۱

StrongU
Oct ۲۰۱۸
 • ۱۱ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۶۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۱۱۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۱+

Ebang
Oct ۲۰۱۸
 • ۳۷ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۰۳۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS۳-SE

Goldshell
Nov ۲۰۲۰
 • ۹۳۰ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۹۳۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۴+ LTCMaster

Innosilicon
Nov ۲۰۱۷
 • ۶۲۰ Mh/s هش
 • ۸۰ db نویز
 • ۷۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۴۳۴۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۱۰۴۷

Canaan
Sep ۲۰۱۹
 • ۳۷ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۲۳۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

KDA-BOX

Goldshell
May ۲۰۲۱
 • ۱.۶ Th/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۰۵ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X۷ Miner

FusionSilicon
Mar ۲۰۱۹
 • ۲۶۲ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۴۲۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۳+ (600Mh)

Bitmain
Oct ۲۰۱۷
 • ۶۰۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۸۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۵۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M۲۱

MicroBT
Aug ۲۰۱۹
 • ۳۱ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۸۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M۱۰

MicroBT
Sep ۲۰۱۸
 • ۳۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۴۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

KD-BOX

Goldshell
May ۲۰۲۱
 • ۱.۶ Th/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۰۵ w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۵ (28Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۸
 • ۲۸ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۵۹۶ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۳++ (580Mh)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۵۸۰ Mh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۹۴۲ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۳۲۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۳++ (596Mh)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۵۹۶ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۰۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۵۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC۱ Immersion

Obelisk
Mar ۲۰۱۹
 • ۲.۲ Th/s هش
 • ۳۰ db نویز
 • ۱۶۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
ebang

Ebit E۱۱

Ebang
Oct ۲۰۱۸
 • ۳۰ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۹۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo+ ۳۲T

Innosilicon
Sep ۲۰۱۸
 • ۳۲ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z۱۱

Bitmain
Apr ۲۰۱۹
 • ۱۳۵ ksol/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۴۱۸ w قدرت
 • Equihash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bw

L۲۱

BW
Jan ۲۰۱۸
 • ۵۵۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۳۱۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۹++ ZMaster

Innosilicon
May ۲۰۱۹
 • ۱۴۰ ksol/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۵۵۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۲۶۹۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L۳+ (504Mh)

Bitmain
Jun ۲۰۱۷
 • ۵۰۴ Mh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۸۰۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۲۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer DR3

Bitmain
Sep ۲۰۱۸
 • ۷.۸ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۴۱۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۶۷۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo HF+

Innosilicon
Jul ۲۰۲۱
 • ۳۳ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۶۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
holic

H۲۸

Holic
Dec ۲۰۱۸
 • ۲۸ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo ۲۹T/۳۰T

Innosilicon
Jan ۲۰۲۱
 • ۳۰ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۴۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۱۵ (23Th)

Bitmain
Dec ۲۰۱۸
 • ۲۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۵۴۱ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۹+ ZMaster

Innosilicon
Jan ۲۰۱۹
 • ۱۲۰ ksol/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۵۵۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۱۶۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

ST-BOX

Goldshell
Aug ۲۰۲۱
 • ۱۳.۹۲ kh/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۶۱ w قدرت
 • CryptoNightR اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
holic

H۲۲

Holic
Dec ۲۰۱۸
 • ۲۲ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۷۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B۵ Plus

PandaMiner
Feb ۲۰۱۸
 • ۱۱۰ Mh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۸۰۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
$۲۴۴۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo ۲۶T

Innosilicon
Jul ۲۰۲۱
 • ۲۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo ۲۵T

Innosilicon
Oct ۲۰۱۸
 • ۲۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۰۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۴ اَلگو
$۱۴۴۴
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
gmominer

GMO miner
Oct ۲۰۱۸
 • ۲۴ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۹۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۹۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۱۱ (20.5Th)

Bitmain
Nov ۲۰۱۸
 • ۲۰.۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۵۳۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Turbo

Innosilicon
Aug ۲۰۱۸
 • ۲۴ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۹۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۹۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther B۱+

Bitfily
Aug ۲۰۱۸
 • ۲۴.۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۲۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-G۲۸

Baikal
Oct ۲۰۱۸
 • ۲۸ Gh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۸ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
obelisk

SC۱ Dual

Obelisk
Mar ۲۰۱۹
 • ۱.۱ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ ETHMaster (۳۶۵Mh)

Innosilicon
Sep ۲۰۱۸
 • ۳۶۵ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۶۵۰ w قدرت
 • EtHash اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۹۲۱

Canaan
Sep ۲۰۱۸
 • ۲۰ Th/s هش
 • --- db نویز
 • ۱۷۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۲۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
aladdinminer

۱۶Th/s Bitcoin

Aladdin Miner
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ SE (16Th)

Bitmain
Jul ۲۰۱۹
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۲۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۶۶۱
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

Mini-DOGE

Goldshell
Jul ۲۰۲۱
 • ۱۸۵ Mh/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۳۳ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
gmominer

GMO miner
Nov ۲۰۱۸
 • ۳۳ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۴۱۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther A۱

Bitfily
Jan ۲۰۱۸
 • ۴۹ Th/s هش
 • ۸۲ db نویز
 • ۵۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
aisen

A۱ Pro

Aisen
May ۲۰۲۱
 • ۲۳ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ipollo

G۱ Mini

iPollo
Jan ۲۰۲۱
 • ۱.۲ GPS هش
 • ۴۰ db نویز
 • ۱۲۰ w قدرت
 • Cuckatoo۳۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

CK-BOX

Goldshell
Jul ۲۰۲۱
 • ۱.۰۵ Th/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۱۵ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS-BOX

Goldshell
May ۲۰۲۱
 • ۲۳۵ Gh/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۲۳۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther B۱

Bitfily
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۶۴۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DSM۷T

iBeLink
Aug ۲۰۱۸
 • ۷ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۸۵۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۱۰

Ebang
Feb ۲۰۱۸
 • ۱۸ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۶۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۴۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T۲ Terminator

Innosilicon
May ۲۰۱۸
 • ۱۷.۲ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۵۷۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۵۷۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۹ ZMaster

Innosilicon
Jun ۲۰۱۸
 • ۵۰ ksol/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۶۲۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۱۲۷۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ Hydro (۱۸Th)

Bitmain
Aug ۲۰۱۸
 • ۱۸ Th/s هش
 • ۴۵ db نویز
 • ۱۷۲۸ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۸۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint T۱

Halong Mining
Apr ۲۰۱۸
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۴۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۹۹۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹j (14.5Th)

Bitmain
Aug ۲۰۱۸
 • ۱۴.۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۷۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹i (14Th)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۱۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۳۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۵۲
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC۱ Slim

Obelisk
Jan ۲۰۱۹
 • ۵۵۰ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۴۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۸۴۱

Canaan
Apr ۲۰۱۸
 • ۱۳.۶ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۲۹۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۲۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (14Th)

Bitmain
Nov ۲۰۱۷
 • ۱۴ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۳۷۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۸۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹k (13.5Th)

Bitmain
Aug ۲۰۱۹
 • ۱۳.۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۳۱۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۸۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (13.5Th)

Bitmain
Sep ۲۰۱۷
 • ۱۳.۵ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۳۲۳ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۴۴۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC۱

Obelisk
Jun ۲۰۱۸
 • ۵۵۰ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۵۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (12.5Th)

Bitmain
Feb ۲۰۱۷
 • ۱۲.۵ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۲۲۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۳۵۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹i (13Th)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۱۳ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۲۸۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (13Th)

Bitmain
Jul ۲۰۱۷
 • ۱۳ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۴ Dominator

Innosilicon
Jul ۲۰۱۷
 • ۲۸۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۰۵۰ w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$۱۱۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۹ (11.5Th)

Bitmain
Jun ۲۰۱۶
 • ۱۱.۵ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۱۱۲۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS۱-PLUS

Goldshell
Oct ۲۰۲۰
 • ۱۰۵ Gh/s هش
 • ۳۴ db نویز
 • ۱۱۵ w قدرت
 • Handshake اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E9i

Ebang
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۳.۵ Th/s هش
 • ۷۴ db نویز
 • ۱۴۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۸۴
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-X

Baikal
Nov ۲۰۱۷
 • ۱۰ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۶۳۰ w قدرت
 • list-with-dots ۸ اَلگو
$۴۷۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer R۴

Bitmain
Feb ۲۰۱۷
 • ۸.۷ Th/s هش
 • ۵۲ db نویز
 • ۸۴۵ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۴۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۸۲۱

Canaan
Feb ۲۰۱۸
 • ۱۱.۵ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۳۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۹.۳

Ebang
May ۲۰۱۸
 • ۱۶ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۷۶۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۹۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

LB-BOX

Goldshell
Aug ۲۰۲۱
 • ۱۷۵ Gh/s هش
 • ۳۵ db نویز
 • ۱۶۲ w قدرت
 • Lbry اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DSM۶T

iBeLink
Jun ۲۰۱۸
 • ۶ Th/s هش
 • ۷۸ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۱۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther D۱

Bitfily
Jul ۲۰۱۸
 • ۶ Th/s هش
 • --- db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۱۸۲.۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۹.۲

Ebang
May ۲۰۱۸
 • ۱۲ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۲۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۹۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ffminer

DS۱۹

FFMiner
Aug ۲۰۱۸
 • ۳.۱ Th/s هش
 • ۶۷ db نویز
 • ۹۸۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۷۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-B

Baikal
Jan ۲۰۱۸
 • ۱۶۰ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۴۱۰ w قدرت
 • list-with-dots ۵ اَلگو
$۵۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

LB۱

Goldshell
Apr ۲۰۲۱
 • ۸۷ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۸۰ w قدرت
 • Lbry اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pantech

SX۶

Pantech
Sep ۲۰۱۷
 • ۸.۵ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۶۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۸+ CryptoMaster

Innosilicon
Apr ۲۰۱۸
 • ۲۴۰ kh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۴۸۰ w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$۱۲۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer X۳ (220Kh)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۲۲۰ kh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۴۶۵ w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$۱۷۹.۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig M۱

Dayun
Nov ۲۰۱۸
 • ۲.۶۱۱ Gh/s هش
 • --- db نویز
 • ۷۸۴ w قدرت
 • list-with-dots ۵ اَلگو
$۶۵۲
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D۵ (119Gh)

Bitmain
Nov ۲۰۱۸
 • ۱۱۹ Gh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۵۶۶ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۱۷۹۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z۹

Bitmain
Sep ۲۰۱۸
 • ۴۲ ksol/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۹۷۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۱۰۳۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer E۳ (190Mh)

Bitmain
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۹۰ Mh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۷۶۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
$۱۲۶۲
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer E۳ (180Mh)

Bitmain
Jul ۲۰۱۸
 • ۱۸۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۸۰۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
$۱۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۱۰ ETHMaster (۵۰۰Mh)

Innosilicon
Sep ۲۰۱۹
 • ۵۰۰ Mh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۷۵۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۸ CryptoMaster

Innosilicon
Apr ۲۰۱۸
 • ۱۶۰ kh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۳۵۰ w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$۳۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۸C CryptoMaster

Innosilicon
May ۲۰۱۸
 • ۸۰ kh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۷۵ w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$۱۲۶۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer G۲

Bitmain
Dec ۲۰۱۷
 • ۲۲۰ Mh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • EtHash۴G اَلگو
$۱۰۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-D

Baikal
Jun ۲۰۱۸
 • ۳۲۰ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۱۰۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۲۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N

Baikal
Mar ۲۰۱۸
 • ۲۰ kh/s هش
 • ۶۰ db نویز
 • ۶۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Mini Miner

Baikal
Sep ۲۰۱۶
 • ۱۵۰ Mh/s هش
 • ۴۵ db نویز
 • ۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۲۱۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N+

Baikal
Mar ۲۰۱۸
 • ۴۰ kh/s هش
 • ۶۰ db نویز
 • ۱۲۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۳۰۱.۳۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Miner Cube

Baikal
Apr ۲۰۱۷
 • ۳۰۰ Mh/s هش
 • ۴۵ db نویز
 • ۹۰ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۱۲۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۹ (11.5Th)

Bitmain
Apr ۲۰۱۷
 • ۱۱.۵ Th/s هش
 • ۶۸ db نویز
 • ۱۴۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۳۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۹ (12.5Th)

Bitmain
Aug ۲۰۱۷
 • ۱۲.۵ Th/s هش
 • ۶۸ db نویز
 • ۱۵۷۶ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۱۴۸
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

DCR۱

Obelisk
Jun ۲۰۱۸
 • ۱.۲ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۵۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۵۴۱.۷۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ffminer

Decred D۱۸

FFMiner
Jun ۲۰۱۸
 • ۳۴۰ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۱۸۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۲۹۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N۷۰

Baikal
May ۲۰۱۸
 • ۷۰ kh/s هش
 • ۶۲ db نویز
 • ۲۴۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z۹ Mini

Bitmain
Jun ۲۰۱۸
 • ۱۰ ksol/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۳۰۰ w قدرت
 • Equihash اَلگو
$۶۶۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Quadruple Mini Miner

Baikal
Aug ۲۰۱۶
 • ۶۰۰ Mh/s هش
 • ۵۰ db نویز
 • ۱۹۲ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۹۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

D۹ DecredMaster

Innosilicon
Apr ۲۰۱۸
 • ۲.۴ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۰۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۲۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Giant A۹۰۰

Baikal
Oct ۲۰۱۶
 • ۹۰۰ Mh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۲۷۰ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۱۶۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint B۲۹

Halong Mining
Apr ۲۰۱۸
 • ۲.۱ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۹۰۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۳۲۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N۲۴۰

Baikal
May ۲۰۱۸
 • ۲۴۰ kh/s هش
 • ۶۲ db نویز
 • ۶۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۱۶۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T۹+ (10.5Th)

Bitmain
Jan ۲۰۱۸
 • ۱۰.۵ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۴۳۲ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Giant+ A۲۰۰۰

Baikal
Aug ۲۰۱۷
 • ۲ Gh/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۴۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۶ اَلگو
$۱۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

D۹+ DecredMaster

Innosilicon
Aug ۲۰۱۸
 • ۲.۸ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۳۰ w قدرت
 • Blake۲۵۶R۱۴ اَلگو
$۲۴۳۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
todek

Toddminer C۱

Todek
Mar ۲۰۲۰
 • ۱.۵۵ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۸۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۹+

Ebang
Jan ۲۰۱۸
 • ۹ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۲۷۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner ۷۴۱

Canaan
Apr ۲۰۱۷
 • ۷.۳ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۱۱۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۹۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer B۳ (1Kh)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۱ kh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۳۸۰ w قدرت
 • Tensority اَلگو
$۱۵۹۹
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer B۳ (780Hz)

Bitmain
May ۲۰۱۸
 • ۷۸۰ h/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۳۶۰ w قدرت
 • Tensority اَلگو
$۴۷۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

RR-۲۱۰

PinIdea
Apr ۲۰۱۸
 • ۳۰ kh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۳۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۵۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

RR-۲۰۰

PinIdea
Apr ۲۰۱۸
 • ۲۷ kh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۳۵۰ w قدرت
 • list-with-dots ۲ اَلگو
$۱۰۰۱
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E۹

Ebang
Sep ۲۰۱۸
 • ۶.۳ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۰۷۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۳

Bitmain
Jul ۲۰۱۴
 • ۴۷۸ Gh/s هش
 • ۶۰ db نویز
 • ۳۶۶ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۵ DashMaster

Innosilicon
Oct ۲۰۱۷
 • ۳۲.۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۷۵۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۶۸۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-۳

PinIdea
Apr ۲۰۱۷
 • ۶۰۰ Mh/s هش
 • ۵۰ db نویز
 • ۳۴۵ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۹۷
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S7-LN

Bitmain
Jun ۲۰۱۶
 • ۲.۷ Th/s هش
 • ۴۸ db نویز
 • ۶۹۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfury

Bitfury
Dec ۲۰۱۷
 • ۴۹ Th/s هش
 • ۸۵ db نویز
 • ۶۴۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
todek

Toddminer C۱ PRO

Todek
May ۲۰۲۰
 • ۳ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۲۷۰۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
ebang

Ebit E10D

Ebang
Sep ۲۰۲۱
 • ۲۵ Th/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۳۵۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۵

Bitmain
Dec ۲۰۱۴
 • ۱.۱۵۵ Th/s هش
 • ۶۵ db نویز
 • ۵۹۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۴۱۴
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X۱ Miner

FusionSilicon
Jan ۲۰۱۹
 • ۱۲.۹۶ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۱۱۰ w قدرت
 • Lyra۲REv۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M3X

MicroBT
Mar ۲۰۱۸
 • ۱۲.۵ Th/s هش
 • ۷۸ db نویز
 • ۲۰۵۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۷۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM۲۲G

iBeLink
Sep ۲۰۱۷
 • ۲۲ Gh/s هش
 • ۸۱ db نویز
 • ۸۱۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۴۹۹۵
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M۳

MicroBT
Jan ۲۰۱۸
 • ۱۲ Th/s هش
 • ۷۸ db نویز
 • ۲۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۲۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer V۹ (4Th)

Bitmain
Mar ۲۰۱۸
 • ۴ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۰۲۷ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۸۳.۰۴
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-۱۰۰ Pro

PinIdea
Nov ۲۰۱۷
 • ۲۱ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۹۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۳۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A۵+ DashMaster

Innosilicon
Mar ۲۰۱۸
 • ۶۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۵۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۲۲۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-۱۰۰

PinIdea
Aug ۲۰۱۷
 • ۱۹ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۹۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۳۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM۱۱G

iBeLink
Jul ۲۰۱۷
 • ۱۰.۸ Gh/s هش
 • ۸۱ db نویز
 • ۸۱۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۳۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer K۵ (1130Gh)

Bitmain
Apr ۲۰۲۰
 • ۱.۱۳ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۵۸۰ w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S۷

Bitmain
Sep ۲۰۱۵
 • ۴.۷۳ Th/s هش
 • ۶۲ db نویز
 • ۱۲۹۳ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۳۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pantech

WX۶

Pantech
Jan ۲۰۱۸
 • ۳۴ Th/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۵۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۱۴۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig Z۱+

Dayun
Oct ۲۰۱۸
 • ۷.۲۵ Gh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • Lyra۲REv۲ اَلگو
$۱۶۰۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig Z۱

Dayun
Sep ۲۰۱۸
 • ۶.۸ Gh/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • Lyra۲REv۲ اَلگو
$۱۳۲۳
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig Z۱ Pro

Dayun
Jun ۲۰۱۹
 • ۱۳ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۱۵۰۰ w قدرت
 • Lyra۲REv۲ اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
bitmain

Antminer D۳ (15Gh)

Bitmain
Sep ۲۰۱۷
 • ۱۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۲۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۱۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D۳ (17.5Gh)

Bitmain
Oct ۲۰۱۷
 • ۱۷.۵ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۲۸۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۱۲۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D۳ (19.3Gh)

Bitmain
Oct ۲۰۱۷
 • ۱۹.۳ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۱۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer A۳ (815Gh)

Bitmain
Jan ۲۰۱۸
 • ۸۱۵ Gh/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۲۷۵ w قدرت
 • Blake۲B اَلگو
$۴۷۶
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

S۱۱ SiaMaster

Innosilicon
Apr ۲۰۱۸
 • ۴.۳ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۵۰ w قدرت
 • Blake۲B اَلگو
$۱۹۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint B۵۲

Halong Mining
Apr ۲۰۱۸
 • ۳.۸۳ Th/s هش
 • ۷۰ db نویز
 • ۱۳۸۰ w قدرت
 • Blake۲B اَلگو
$۶۵۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM۵۶G

iBeLink
May ۲۰۱۸
 • ۵۶ Gh/s هش
 • ۷۲ db نویز
 • ۲۱۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۲۰۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U۲

StrongU
Oct ۲۰۱۸
 • ۷ Th/s هش
 • ۷۶ db نویز
 • ۱۶۰۰ w قدرت
 • Blake۲B اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig D۱

Dayun
Nov ۲۰۱۸
 • ۴۸ Gh/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۲۲۰۰ w قدرت
 • X۱۱ اَلگو
$۶۵۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
hummerminer

Mars H۱

Hummer Miner
Jul ۲۰۲۰
 • ۸۸ Gh/s هش
 • ۷۵ db نویز
 • ۲۸۰۰ w قدرت
 • Handshake اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

۴۸ Th

ASICminer
May ۲۰۱۸
 • ۴۸ Th/s هش
 • ۵۵ db نویز
 • ۸۰۰۰ w قدرت
 • SHA-۲۵۶ اَلگو
$۳۹۰۰
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۶,۰۰۰,۰۰۰
off
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA