لیست دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال + قیمت و سودآوری

مدل دستگاه تاریخ عرضه مشخصات فنی دستگاه قیمت اصلی سود دهی وضعیت در بازار
innosilicon

G32-1800

Innosilicon
Nov 2019
 • 328 GPS هش
 • 76 db نویز
 • 1800 w قدرت
 • algoWarningMsg list-with-dots 2 اَلگو
$14600
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A10 Pro+ ETHMiner (750Mh)

Innosilicon
Dec 2020
 • 750 Mh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

G32-500

Innosilicon
Jan 2020
 • 100 GPS هش
 • 75 db نویز
 • 520 w قدرت
 • algoWarningMsg list-with-dots 2 اَلگو
$5231
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
innosilicon

A10 Pro+ ETHMiner (720Mh)

Innosilicon
Dec 2020
 • 720 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
innosilicon

A10 Pro ETHMiner (500Mh)

Innosilicon
May 2020
 • 500 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 960 w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
innosilicon

A10 ETHMaster (485Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 485 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 850 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$800
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A10 ETHMaster (432Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 432 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 740 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$750
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

BM-K1

iBeLink
Nov 2020
 • 5.3 Th/s هش
 • 74 db نویز
 • 835 w قدرت
 • Kadena اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ipollo

G1

iPollo
Dec 2020
 • 42 h/s هش
 • 75 db نویز
 • 2800 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S19 Pro (110Th)

Bitmain
May 2020
 • 110 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3250 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M30S++

MicroBT
Oct 2020
 • 112 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3472 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S19j Pro (100Th)

Bitmain
Jan 2021
 • 100 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3050 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

BM-N1

iBeLink
Nov 2020
 • 6.6 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 2400 w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
pandaminer

B3 Pro (8G)

PandaMiner
Jun 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1250 w قدرت
 • list-with-dots 3 اَلگو
$2699
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M30S+

MicroBT
Oct 2020
 • 100 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S19 (95Th)

Bitmain
May 2020
 • 95 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3250 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U1++

StrongU
Jul 2019
 • 52 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z15

Bitmain
Jun 2020
 • 420 ksol/s هش
 • 72 db نویز
 • 1510 w قدرت
 • Equihash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
canaan

AvalonMiner 1246

Canaan
Jan 2021
 • 90 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3420 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
microbt

Whatsminer M30S

MicroBT
Apr 2020
 • 86 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 3268 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
bitmain

Antminer T19 (84Th)

Bitmain
Jun 2020
 • 84 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3150 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer D1

MicroBT
Nov 2018
 • 48 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 1166 Pro

Canaan
Aug 2020
 • 81 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M31S+

MicroBT
Dec 2020
 • 80 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 3360 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

G32-Mini

Innosilicon
Nov 2019
 • 21.5 GPS هش
 • 65 db نویز
 • 140 w قدرت
 • algoWarningMsg list-with-dots 2 اَلگو
$1567
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
bitmain

Antminer S17+ (73Th)

Bitmain
Dec 2019
 • 73 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2920 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M31S

MicroBT
Apr 2020
 • 76 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3220 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS3

Goldshell
Oct 2020
 • 2 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2000 w قدرت
 • Handshake اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

Hornbill H8

StrongU
Oct 2020
 • 74 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 3330 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S17e (64Th)

Bitmain
Nov 2019
 • 64 Th/s هش
 • 80 db نویز
 • 2880 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer DR5 (34Th)

Bitmain
Dec 2018
 • 34 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1800 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S17 Pro (53Th)

Bitmain
Apr 2019
 • 53 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 2094 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

8 Nano S 58Th

ASICminer
Dec 2019
 • 58 Th/s هش
 • 47 db نویز
 • 2500 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
microbt

Whatsminer M20S

MicroBT
Aug 2019
 • 68 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3360 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S17 Pro (50Th)

Bitmain
Apr 2019
 • 50 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 1975 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

8 Nano Pro

ASICminer
May 2018
 • 76 Th/s هش
 • 48 db نویز
 • 4000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2700
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U8 Pro

StrongU
Sep 2019
 • 60 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2800 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T3+ 52T

Innosilicon
May 2019
 • 52 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2800 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1700
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S17 (56Th)

Bitmain
Apr 2019
 • 56 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 2520 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T17+ (64Th)

Bitmain
Dec 2019
 • 64 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S17 (53Th)

Bitmain
Apr 2019
 • 53 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 2385 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M32S

MicroBT
Nov 2020
 • 66 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3432 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-D

Baikal
Jun 2018
 • 320 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 1100 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$2000
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 1146 Pro

Canaan
Aug 2020
 • 63 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3276 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U8

StrongU
Jul 2019
 • 46 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M32

MicroBT
Jul 2020
 • 62 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3348 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E11++

Ebang
Oct 2018
 • 44 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1980 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$800
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E12+

Ebang
Sep 2019
 • 50 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2500 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

8 Nano 44Th

ASICminer
Oct 2018
 • 44 Th/s هش
 • 47 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$800
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T3 43T

Innosilicon
Jan 2019
 • 43 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A10 ETHMaster (500Mh)

Innosilicon
Sep 2019
 • 500 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 750 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$3120
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T17e (53Th)

Bitmain
Nov 2019
 • 53 Th/s هش
 • 80 db نویز
 • 2915 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS3-SE

Goldshell
Nov 2020
 • 930 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 930 w قدرت
 • Handshake اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T3+ 57T

Innosilicon
Sep 2019
 • 57 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M21S

MicroBT
Jun 2019
 • 56 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3360 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E12

Ebang
Sep 2019
 • 44 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2500 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T17 (40Th)

Bitmain
May 2019
 • 40 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T3 39T

Innosilicon
Mar 2019
 • 39 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2150 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E11+

Ebang
Oct 2018
 • 37 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2035 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$750
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-B

Baikal
Jan 2018
 • 160 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 410 w قدرت
 • list-with-dots 5 اَلگو
$599
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A10 ETHMaster (365Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 365 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 650 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$800
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T3 50T

Innosilicon
Jul 2019
 • 50 Th/s هش
 • --- db نویز
 • 3100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M10S

MicroBT
Sep 2018
 • 55 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3500 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A6+ LTCMaster

Innosilicon
Mar 2019
 • 2.2 Gh/s هش
 • 82 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$1000
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 1066

Canaan
Sep 2019
 • 50 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3250 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S15 (28Th)

Bitmain
Dec 2018
 • 28 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1596 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M21

MicroBT
Aug 2019
 • 31 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1860 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 1047

Canaan
Sep 2019
 • 37 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 2380 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
todek

Toddminer C1 PRO

Todek
May 2020
 • 3 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 2700 w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
microbt

Whatsminer M10

MicroBT
Sep 2018
 • 33 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2145 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ipollo

G1 Mini

iPollo
Jan 2021
 • 1.4 h/s هش
 • 40 db نویز
 • 100 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E11

Ebang
Oct 2018
 • 30 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1950 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$700
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer B7 (96Kh)

Bitmain
Mar 2019
 • 96 kh/s هش
 • 65 db نویز
 • 528 w قدرت
 • Tensority اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T15 (23Th)

Bitmain
Dec 2018
 • 23 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1541 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T2 Turbo+ 32T

Innosilicon
Sep 2018
 • 32 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
todek

Toddminer C1

Todek
Mar 2020
 • 1.55 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1380 w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z11

Bitmain
Apr 2019
 • 135 ksol/s هش
 • 70 db نویز
 • 1418 w قدرت
 • Equihash اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T2 Turbo 25T

Innosilicon
Oct 2018
 • 25 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2050 w قدرت
 • list-with-dots 4 اَلگو
$1444
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A9++ ZMaster

Innosilicon
May 2019
 • 140 ksol/s هش
 • 75 db نویز
 • 1550 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$2690
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
goldshell

HS1-PLUS

Goldshell
Oct 2020
 • 105 Gh/s هش
 • 34 db نویز
 • 115 w قدرت
 • Handshake اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
holic

H22

Holic
Dec 2018
 • 22 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1700 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$700
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
holic

H28

Holic
Dec 2018
 • 28 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$750
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S11 (20.5Th)

Bitmain
Nov 2018
 • 20.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1530 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A6 LTCMaster

Innosilicon
Jan 2018
 • 1.23 Gh/s هش
 • 82 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$1886
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig M1

Dayun
Nov 2018
 • 2.611 Gh/s هش
 • --- db نویز
 • 784 w قدرت
 • list-with-dots 5 اَلگو
$652
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A4+ LTCMaster

Innosilicon
Nov 2017
 • 620 Mh/s هش
 • 80 db نویز
 • 750 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$4345
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

Zeon 180K

ASICminer
Sep 2018
 • 180 ksol/s هش
 • 47 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$2300
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X6 Miner

FusionSilicon
Aug 2018
 • 860 Mh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1079 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A9 ZMaster

Innosilicon
Jun 2018
 • 50 ksol/s هش
 • 70 db نویز
 • 620 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$1276
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Mini Miner

Baikal
Sep 2016
 • 150 Mh/s هش
 • 45 db نویز
 • 50 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$210
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T2 Turbo 29T/30T

Innosilicon
Jan 2021
 • 30 Th/s هش
 • --- db نویز
 • 2400 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 SE (16Th)

Bitmain
Jul 2019
 • 16 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$661
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N

Baikal
Mar 2018
 • 20 kh/s هش
 • 60 db نویز
 • 60 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$400
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Miner Cube

Baikal
Apr 2017
 • 300 Mh/s هش
 • 45 db نویز
 • 90 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$1200
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-X

Baikal
Nov 2017
 • 10 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 630 w قدرت
 • list-with-dots 8 اَلگو
$476
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer E3 (190Mh)

Bitmain
Jul 2018
 • 190 Mh/s هش
 • 76 db نویز
 • 760 w قدرت
 • EtHash4G اَلگو
$1262
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U6

StrongU
Nov 2019
 • 440 Gh/s هش
 • 76 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC1 Slim

Obelisk
Jan 2019
 • 550 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 450 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A9+ ZMaster

Innosilicon
Jan 2019
 • 120 ksol/s هش
 • 75 db نویز
 • 1550 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$1620
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
gmominer

B2

GMO miner
Oct 2018
 • 24 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1950 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1999
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N+

Baikal
Mar 2018
 • 40 kh/s هش
 • 60 db نویز
 • 120 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$301.37
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Quadruple Mini Miner

Baikal
Aug 2016
 • 600 Mh/s هش
 • 50 db نویز
 • 192 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$900
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfury

Tardis

Bitfury
Nov 2018
 • 80 Th/s هش
 • 80 db نویز
 • 6300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC1 Immersion

Obelisk
Mar 2019
 • 2.2 Th/s هش
 • 30 db نویز
 • 1600 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش
innosilicon

T2 Turbo

Innosilicon
Aug 2018
 • 24 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1980 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1900
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-G28

Baikal
Oct 2018
 • 28 Gh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • list-with-dots 8 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
innosilicon

A8C CryptoMaster

Innosilicon
May 2018
 • 80 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 175 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$1263
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC1

Obelisk
Jun 2018
 • 550 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 500 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Giant A900

Baikal
Oct 2016
 • 900 Mh/s هش
 • 65 db نویز
 • 270 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$1600
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer E3 (180Mh)

Bitmain
Jul 2018
 • 180 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 800 w قدرت
 • EtHash4G اَلگو
$1400
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ffminer

Decred D18

FFMiner
Jun 2018
 • 340 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 180 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$290
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther B1

Bitfily
Jul 2018
 • 16 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1380 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$649
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 921

Canaan
Sep 2018
 • 20 Th/s هش
 • --- db نویز
 • 1700 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$250
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

SC1 Dual

Obelisk
Mar 2019
 • 1.1 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 900 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X7 Miner

FusionSilicon
Mar 2019
 • 262 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1420 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L3+ (600Mh)

Bitmain
Oct 2017
 • 600 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 850 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$520
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
aladdinminer

16Th/s Bitcoin

Aladdin Miner
Jul 2018
 • 16 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$800
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L3+ (504Mh)

Bitmain
Jun 2017
 • 504 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 800 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$250
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer R4

Bitmain
Feb 2017
 • 8.7 Th/s هش
 • 52 db نویز
 • 845 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1499
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z9 Mini

Bitmain
Jun 2018
 • 10 ksol/s هش
 • 65 db نویز
 • 300 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$660
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N70

Baikal
May 2018
 • 70 kh/s هش
 • 62 db نویز
 • 240 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther B1+

Bitfily
Aug 2018
 • 24.5 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$725
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L3++ (580Mh)

Bitmain
May 2018
 • 580 Mh/s هش
 • 76 db نویز
 • 942 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$326
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9j (14.5Th)

Bitmain
Aug 2018
 • 14.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$479
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9i (14Th)

Bitmain
May 2018
 • 14 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1320 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$752
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

T2 Terminator

Innosilicon
May 2018
 • 17.2 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1570 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1573
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 841

Canaan
Apr 2018
 • 13.6 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1290 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$425
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

Giant+ A2000

Baikal
Aug 2017
 • 2 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 450 w قدرت
 • list-with-dots 6 اَلگو
$1400
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (11.5Th)

Bitmain
Jun 2016
 • 11.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1127 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint T1

Halong Mining
Apr 2018
 • 16 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1480 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$995
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A8 CryptoMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 160 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 350 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$350
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (12.5Th)

Bitmain
Feb 2017
 • 12.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1225 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1356
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E10

Ebang
Feb 2018
 • 18 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1650 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$549
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bw

L21

BW
Jan 2018
 • 550 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 950 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$310
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9k (13.5Th)

Bitmain
Aug 2019
 • 13.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1310 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$589
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (13.5Th)

Bitmain
Sep 2017
 • 13.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1323 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1445
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9i (13Th)

Bitmain
May 2018
 • 13 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$599
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (14Th)

Bitmain
Nov 2017
 • 14 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1372 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$800
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 (13Th)

Bitmain
Jul 2017
 • 13 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$799
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer L3++ (596Mh)

Bitmain
May 2018
 • 596 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1050 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$599
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 821

Canaan
Feb 2018
 • 11.5 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$350
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B3 Mute

PandaMiner
Sep 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 60 db نویز
 • 1150 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$380
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer X3 (220Kh)

Bitmain
May 2018
 • 220 kh/s هش
 • 76 db نویز
 • 465 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$179.99
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A8+ CryptoMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 240 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 480 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$1200
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

RR-210

PinIdea
Apr 2018
 • 30 kh/s هش
 • 55 db نویز
 • 350 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$550
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S3

Bitmain
Jul 2014
 • 478 Gh/s هش
 • 60 db نویز
 • 366 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$700
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S9 Hydro (18Th)

Bitmain
Aug 2018
 • 18 Th/s هش
 • 45 db نویز
 • 1728 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$780
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

RR-200

PinIdea
Apr 2018
 • 27 kh/s هش
 • 55 db نویز
 • 350 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$1001
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pantech

SX6

Pantech
Sep 2017
 • 8.5 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$167
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-3

PinIdea
Apr 2017
 • 600 Mh/s هش
 • 50 db نویز
 • 345 w قدرت
 • X11 اَلگو
$97
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer B3 (780Hz)

Bitmain
May 2018
 • 780 h/s هش
 • 72 db نویز
 • 360 w قدرت
 • Tensority اَلگو
$475
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U1

StrongU
Oct 2018
 • 11 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1600 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1120
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
obelisk

DCR1

Obelisk
Jun 2018
 • 1.2 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 500 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$541.77
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer B3 (1Kh)

Bitmain
May 2018
 • 1 kh/s هش
 • 72 db نویز
 • 380 w قدرت
 • Tensority اَلگو
$1599
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E9i

Ebang
Jul 2018
 • 13.5 Th/s هش
 • 74 db نویز
 • 1420 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$184
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E9.2

Ebang
May 2018
 • 12 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1320 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$900
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer G2

Bitmain
Dec 2017
 • 220 Mh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • EtHash4G اَلگو
$1050
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B5 Plus

PandaMiner
Feb 2018
 • 110 Mh/s هش
 • 65 db نویز
 • 800 w قدرت
 • EtHash4G اَلگو
$2440
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer K5 (1130Gh)

Bitmain
Apr 2020
 • 1.13 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1580 w قدرت
 • Eaglesong اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pandaminer

B3 Pro

PandaMiner
Apr 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1250 w قدرت
 • list-with-dots 3 اَلگو
$2666
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U1+

StrongU
Oct 2018
 • 12.8 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1850 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1583
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer Z9

Bitmain
Sep 2018
 • 42 ksol/s هش
 • 75 db نویز
 • 970 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$1039
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X7+ Miner

FusionSilicon
Mar 2019
 • 320 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 2000 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S7-LN

Bitmain
Jun 2016
 • 2.7 Th/s هش
 • 48 db نویز
 • 697 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
baikal

BK-N240

Baikal
May 2018
 • 240 kh/s هش
 • 62 db نویز
 • 650 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$1650
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer S5

Bitmain
Dec 2014
 • 1.155 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 590 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$414
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E9.3

Ebang
May 2018
 • 16 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1760 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$490
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer DR3

Bitmain
Sep 2018
 • 7.8 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1410 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$670
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
fusionsilicon

X1 Miner

FusionSilicon
Jan 2019
 • 12.96 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1110 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T9 (11.5Th)

Bitmain
Apr 2017
 • 11.5 Th/s هش
 • 68 db نویز
 • 1450 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$300
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
canaan

AvalonMiner 741

Canaan
Apr 2017
 • 7.3 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1150 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$795
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A5 DashMaster

Innosilicon
Oct 2017
 • 32.5 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 750 w قدرت
 • X11 اَلگو
$680
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ebang

Ebit E9+

Ebang
Jan 2018
 • 9 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1275
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T9 (12.5Th)

Bitmain
Aug 2017
 • 12.5 Th/s هش
 • 68 db نویز
 • 1576 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1148
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer T9+ (10.5Th)

Bitmain
Jan 2018
 • 10.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1432 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$550
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint B29

Halong Mining
Apr 2018
 • 2.1 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 900 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$3200
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A4 Dominator

Innosilicon
Jul 2017
 • 280 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1050 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$110
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM22G

iBeLink
Sep 2017
 • 22 Gh/s هش
 • 81 db نویز
 • 810 w قدرت
 • X11 اَلگو
$4995
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer V9 (4Th)

Bitmain
Mar 2018
 • 4 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1027 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$183.04
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ffminer

DS19

FFMiner
Aug 2018
 • 3.1 Th/s هش
 • 67 db نویز
 • 980 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$720
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

D9 DecredMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 2.4 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1000 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$2400
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM11G

iBeLink
Jul 2017
 • 10.8 Gh/s هش
 • 81 db نویز
 • 810 w قدرت
 • X11 اَلگو
$3500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-100 Pro

PinIdea
Nov 2017
 • 21 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 900 w قدرت
 • X11 اَلگو
$3500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pinidea

DR-100

PinIdea
Aug 2017
 • 19 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 900 w قدرت
 • X11 اَلگو
$3500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
gmominer

B3

GMO miner
Nov 2018
 • 33 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3417 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig Z1+

Dayun
Oct 2018
 • 7.25 Gh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
$1606
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig Z1

Dayun
Sep 2018
 • 6.8 Gh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
$1323
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

D9+ DecredMaster

Innosilicon
Aug 2018
 • 2.8 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1230 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$2437
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig Z1 Pro

Dayun
Jun 2019
 • 13 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی
bitmain

Antminer S7

Bitmain
Sep 2015
 • 4.73 Th/s هش
 • 62 db نویز
 • 1293 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$133
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D5 (119Gh)

Bitmain
Nov 2018
 • 119 Gh/s هش
 • 76 db نویز
 • 1566 w قدرت
 • X11 اَلگو
$1790
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M3

MicroBT
Jan 2018
 • 12 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$250
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
microbt

Whatsminer M3X

MicroBT
Mar 2018
 • 12.5 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2050 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$75
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D3 (15Gh)

Bitmain
Sep 2017
 • 15 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • X11 اَلگو
$100
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

A5+ DashMaster

Innosilicon
Mar 2018
 • 65 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • X11 اَلگو
$2250
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D3 (17.5Gh)

Bitmain
Oct 2017
 • 17.5 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • X11 اَلگو
$120
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer D3 (19.3Gh)

Bitmain
Oct 2017
 • 19.3 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • X11 اَلگو
$150
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitmain

Antminer A3 (815Gh)

Bitmain
Jan 2018
 • 815 Gh/s هش
 • 76 db نویز
 • 1275 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$476
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DSM7T

iBeLink
Aug 2018
 • 7 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • list-with-dots 2 اَلگو
$855
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
innosilicon

S11 SiaMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 4.3 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$1950
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
halongmining

DragonMint B52

Halong Mining
Apr 2018
 • 3.83 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1380 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$6500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DSM6T

iBeLink
Jun 2018
 • 6 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1500
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther D1

Bitfily
Jul 2018
 • 6 Th/s هش
 • --- db نویز
 • 2100 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$182.5
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
strongu

STU-U2

StrongU
Oct 2018
 • 7 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1600 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfily

Snow Panther A1

Bitfily
Jan 2018
 • 49 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 5400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1800
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
spondoolies

SPx36

Spondoolies
Sep 2018
 • 540 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 4400 w قدرت
 • X11 اَلگو
$7000
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ibelink

DM56G

iBeLink
May 2018
 • 56 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • X11 اَلگو
$2000
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
dayun

Zig D1

Dayun
Nov 2018
 • 48 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • X11 اَلگو
$650
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
pantech

WX6

Pantech
Jan 2018
 • 34 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 5000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1400
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
hummerminer

Mars H1

Hummer Miner
Jul 2020
 • 88 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 2800 w قدرت
 • Handshake اَلگو
---
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
bitfury

B8

Bitfury
Dec 2017
 • 49 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 6400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$4000
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
asicminer

48 Th

ASICminer
May 2018
 • 48 Th/s هش
 • 55 db نویز
 • 8000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$3900
روزانه --- info
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال، آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۲,۹۹۸,۰۰۰
۱,۷۹۸,۸۰۰ تومان
شرکت در دوره
off