00: 00: 00

بازارها

  • حجم کل بازار : 286.255 میلیارد دلار
  • معاملات 24 ساعت : 55.509 میلیارد دلار
  • سهم بیت کوین : 57.27 درصد
  • تعداد ارزهای دیجیتال : 2,253
  • بازارهای فعال : 18,909
  • تعداد توکن ها : 719
#ناممیانگین گردش روزانهروزانههفتگیماهانهتعداد ارزهاتغییرات 24 ساعتنمودار 7 روزتاسیس
1

OKEx

2.44 میلیارد دلار2.44 میلیارد دلار18.03 میلیارد دلار46.6 میلیارد دلار411

-34.14%

5 سال 5 ماه 17 روز پیش
2

Binance

2.31 میلیارد دلار2.31 میلیارد دلار15.93 میلیارد دلار38.39 میلیارد دلار473

-33.54%

1 سال 11 ماه 4 روز پیش
3

DOBI Exchange

2.25 میلیارد دلار2.25 میلیارد دلار11.11 میلیارد دلار30.33 میلیارد دلار20

-2.24%

1 سال 1 ماه 18 روز پیش
4

Coineal

1.92 میلیارد دلار1.92 میلیارد دلار11.55 میلیارد دلار30.83 میلیارد دلار52

-15.59%

1 سال 1 ماه 26 روز پیش
5

OEX

1.79 میلیارد دلار1.79 میلیارد دلار10.79 میلیارد دلار27.43 میلیارد دلار23

-4.30%

1 سال 8 ماه 30 روز پیش
6

BitForex

1.69 میلیارد دلار1.69 میلیارد دلار12.45 میلیارد دلار34.05 میلیارد دلار175

-22.20%

1 سال 17 روز پیش
7

BW.com

1.69 میلیارد دلار1.69 میلیارد دلار12.36 میلیارد دلار33.52 میلیارد دلار68

-29.11%

2 سال 5 ماه 17 روز پیش
8

Bit-Z

1.66 میلیارد دلار1.66 میلیارد دلار13.58 میلیارد دلار32.84 میلیارد دلار183

-39.55%

3 سال 17 روز پیش
9

Huobi Global

1.66 میلیارد دلار1.66 میلیارد دلار12.43 میلیارد دلار29.5 میلیارد دلار438

-35.91%

5 سال 9 ماه 17 روز پیش
10

DigiFinex

1.64 میلیارد دلار1.64 میلیارد دلار14.46 میلیارد دلار40.54 میلیارد دلار182

-40.70%

1 سال 2 ماه 17 روز پیش
11

IDAX

1.6 میلیارد دلار1.6 میلیارد دلار10.3 میلیارد دلار29.68 میلیارد دلار110

-18.42%

1 سال 6 ماه 18 روز پیش
12

Fatbtc

1.54 میلیارد دلار1.54 میلیارد دلار8.78 میلیارد دلار27.2 میلیارد دلار86

1.13%

5 سال 1 ماه 18 روز پیش
13

LBank

1.49 میلیارد دلار1.49 میلیارد دلار12.25 میلیارد دلار34.3 میلیارد دلار108

-42.34%

1 سال 8 ماه 18 روز پیش
14

CoinBene

1.36 میلیارد دلار1.36 میلیارد دلار9.11 میلیارد دلار28.82 میلیارد دلار196

-15.23%

1 سال 8 ماه 29 روز پیش
15

BCEX

1.26 میلیارد دلار1.26 میلیارد دلار6.41 میلیارد دلار22.22 میلیارد دلار64

23.42%

1 سال 9 ماه 26 روز پیش
16

LATOKEN

1.25 میلیارد دلار1.25 میلیارد دلار5.24 میلیارد دلار14.51 میلیارد دلار189

24.73%

1 سال 11 ماه 18 روز پیش
17

CoinTiger

1.15 میلیارد دلار1.15 میلیارد دلار9.43 میلیارد دلار24.76 میلیارد دلار118

-27.91%

1 سال 6 ماه 18 روز پیش
18

BitMart

1.12 میلیارد دلار1.12 میلیارد دلار6.78 میلیارد دلار22.53 میلیارد دلار154

0.72%

1 سال 3 ماه 3 روز پیش
19

RightBTC

1.11 میلیارد دلار1.11 میلیارد دلار5.17 میلیارد دلار19.24 میلیارد دلار63

30.10%

4 سال 11 ماه 8 روز پیش
20

Upbit

1.1 میلیارد دلار1.1 میلیارد دلار6.77 میلیارد دلار11.88 میلیارد دلار322

-11.69%

1 سال 7 ماه 25 روز پیش
21

HitBTC

1.09 میلیارد دلار1.09 میلیارد دلار6.47 میلیارد دلار23.93 میلیارد دلار801

-5.52%

5 سال 3 ماه 29 روز پیش
22

ZB.COM

1.02 میلیارد دلار1.02 میلیارد دلار3.01 میلیارد دلار20.38 میلیارد دلار107

0.00%

1 سال 7 ماه 17 روز پیش
23

Cryptonex

967.59 میلیون دلار967.59 میلیون دلار4.08 میلیارد دلار4.28 میلیارد دلار18

-7.69%

1 سال 8 ماه 18 روز پیش
24

Bibox

899.03 میلیون دلار899.03 میلیون دلار4.41 میلیارد دلار22.9 میلیارد دلار179

20.56%

1 سال 7 ماه 17 روز پیش
25

BKEX

884.54 میلیون دلار884.54 میلیون دلار887.48 میلیون دلار887.48 میلیون دلار80

0.00%

1 سال 17 روز پیش
26

55 Global Markets

830.2 میلیون دلار830.2 میلیون دلار4.22 میلیارد دلار10.62 میلیارد دلار33

41.58%

11 ماه 18 روز پیش
27

IDCM

672.02 میلیون دلار672.02 میلیون دلار4.03 میلیارد دلار12.82 میلیارد دلار66

0.60%

1 سال 2 ماه 16 روز پیش
28

TOPBTC

654.99 میلیون دلار654.99 میلیون دلار4.59 میلیارد دلار18.44 میلیارد دلار42

0.03%

2 سال 6 ماه 1 روز پیش
29

P2PB2B

653.71 میلیون دلار653.71 میلیون دلار3.98 میلیارد دلار17.6 میلیارد دلار202

3.13%

1 سال 5 ماه 17 روز پیش
30

CoinEgg

627.16 میلیون دلار627.16 میلیون دلار4.04 میلیارد دلار20.96 میلیارد دلار67

-4.67%

2 سال 3 ماه 5 روز پیش
31

OOOBTC

626.61 میلیون دلار626.61 میلیون دلار3.68 میلیارد دلار15.07 میلیارد دلار34

-1.58%

1 سال 7 ماه 17 روز پیش
32

BW

611.58 میلیون دلار611.58 میلیون دلار2.78 میلیارد دلار16.38 میلیارد دلار38

62.58%

2 سال 5 ماه 17 روز پیش
33

Hubi

611.45 میلیون دلار611.45 میلیون دلار3.66 میلیارد دلار8.84 میلیارد دلار41

-37.95%

1 سال 17 روز پیش
34

BITKER

586.36 میلیون دلار586.36 میلیون دلار5.82 میلیارد دلار14.47 میلیارد دلار54

-33.59%

1 سال 1 ماه 18 روز پیش
35

Coinbase Pro

479 میلیون دلار479 میلیون دلار4.34 میلیارد دلار8.37 میلیارد دلار45

-46.05%

5 سال 25 روز پیش
36

Kraken

347.2 میلیون دلار347.2 میلیون دلار2.98 میلیارد دلار6.03 میلیارد دلار74

-44.41%

7 سال 10 ماه 21 روز پیش
37

Huobi

312.17 میلیون دلار312.17 میلیون دلار1.62 میلیارد دلار14.74 میلیارد دلار392

7.44%

5 سال 9 ماه 17 روز پیش
38

DragonEX

299.07 میلیون دلار300.2 میلیون دلار1.79 میلیارد دلار6.67 میلیارد دلار85

-5.32%

1 سال 7 ماه 16 روز پیش
39

Bitinka

285.2 میلیون دلار285.2 میلیون دلار1.93 میلیارد دلار5.55 میلیارد دلار133

-22.68%

4 سال 6 ماه 12 روز پیش
40

Bitfinex

276.93 میلیون دلار276.93 میلیون دلار3.1 میلیارد دلار7.16 میلیارد دلار123

-56.61%

6 سال 8 ماه 7 روز پیش
41

Hotbit

274.32 میلیون دلار274.32 میلیون دلار1.73 میلیارد دلار6.53 میلیارد دلار419

-7.19%

1 سال 5 ماه 4 روز پیش
42

Simex

264.47 میلیون دلار264.47 میلیون دلار1.92 میلیارد دلار8.06 میلیارد دلار12

-5.01%

4 سال 4 ماه 17 روز پیش
43

Dcoin

250.84 میلیون دلار250.84 میلیون دلار1.52 میلیارد دلار3.89 میلیارد دلار84

-20.22%

1 سال 1 ماه 18 روز پیش
44

Bitstamp

217.66 میلیون دلار217.66 میلیون دلار1.98 میلیارد دلار4.04 میلیارد دلار14

-44.14%

7 سال 11 ماه 14 روز پیش
45

BiteBTC

217.03 میلیون دلار217.03 میلیون دلار761.79 میلیون دلار1.97 میلیارد دلار87

55.51%

1 سال 5 ماه 17 روز پیش
46

LocalTrade

202.33 میلیون دلار202.33 میلیون دلار1.35 میلیارد دلار6.76 میلیارد دلار96

0.26%

1 سال 7 ماه 14 روز پیش
47

Sistemkoin

198.87 میلیون دلار198.87 میلیون دلار1.01 میلیارد دلار4.17 میلیارد دلار249

4.31%

1 سال 3 ماه 20 روز پیش
48

Allcoin

151.11 میلیون دلار151.11 میلیون دلار447.59 میلیون دلار1.73 میلیارد دلار32

190.22%

4 سال 11 ماه 24 روز پیش
49

Huobi Korea

145.75 میلیون دلار145.75 میلیون دلار996.16 میلیون دلار2.96 میلیارد دلار394

-19.12%

1 سال 2 ماه 19 روز پیش
50

Gate.io

137.2 میلیون دلار137.2 میلیون دلار1.16 میلیارد دلار2.84 میلیارد دلار380

-44.56%

6 سال 5 ماه 17 روز پیش
51

CoinMex

137.16 میلیون دلار137.16 میلیون دلار802.76 میلیون دلار3.64 میلیارد دلار68

7.28%

11 ماه 3 روز پیش
52

Exrates

132.41 میلیون دلار132.41 میلیون دلار1.2 میلیارد دلار5.06 میلیارد دلار152

-19.63%

3 سال 2 ماه پیش
53

BitMax

130.32 میلیون دلار204.88 میلیون دلار11.32 میلیارد دلار95.59 میلیارد دلار114

-29.47%

11 ماه 18 روز پیش
54

Coinsbit

119.33 میلیون دلار119.33 میلیون دلار647.35 میلیون دلار2.91 میلیارد دلار33

-3.71%

9 ماه 28 روز پیش
55

TOKOK

111.25 میلیون دلار111.41 میلیون دلار669.72 میلیون دلار2.94 میلیارد دلار54

12.34%

11 ماه 19 روز پیش
56

Bitbank

106.26 میلیون دلار106.26 میلیون دلار907.84 میلیون دلار1.7 میلیارد دلار8

-39.70%

5 سال 1 ماه 11 روز پیش
57

Tidebit

102.33 میلیون دلار102.33 میلیون دلار397.44 میلیون دلار6.57 میلیارد دلار7

36.05%

4 سال 5 ماه 17 روز پیش
58

Kryptono

98.48 میلیون دلار98.48 میلیون دلار582.18 میلیون دلار2.17 میلیارد دلار38

0.01%

1 سال 17 روز پیش
59

Coinsuper

91.25 میلیون دلار91.25 میلیون دلار585.29 میلیون دلار2.09 میلیارد دلار119

-4.86%

1 سال 3 ماه 22 روز پیش
60

Coinone

81.5 میلیون دلار81.5 میلیون دلار637.5 میلیون دلار1.29 میلیارد دلار46

-34.32%

5 سال 7 روز پیش
61

Iquant

79.66 میلیون دلار116.73 میلیون دلار757.81 میلیون دلار1.8 میلیارد دلار37

-31.21%

1 سال 11 ماه 5 روز پیش
62

Bittrex

79.18 میلیون دلار79.18 میلیون دلار771.42 میلیون دلار1.81 میلیارد دلار350

-46.00%

5 سال 4 ماه 5 روز پیش
63

CHAOEX

71.55 میلیون دلار71.55 میلیون دلار1.35 میلیارد دلار6.94 میلیارد دلار68

-52.28%

1 سال 10 ماه 30 روز پیش
64

bitFlyer

71.23 میلیون دلار71.88 میلیون دلار641.79 میلیون دلار1.34 میلیارد دلار3

-17.60%

5 سال 5 ماه 9 روز پیش
65

Cat.Ex

70.64 میلیون دلار70.64 میلیون دلار310.01 میلیون دلار696.38 میلیون دلار74

13.87%

10 ماه 5 روز پیش
66

Korbit

62.92 میلیون دلار62.92 میلیون دلار442.72 میلیون دلار752.44 میلیون دلار23

-30.82%

5 سال 10 ماه 24 روز پیش
67

Bitrue

62 میلیون دلار62 میلیون دلار464.13 میلیون دلار1.16 میلیارد دلار164

-25.00%

10 ماه 29 روز پیش
68

ABCC

57.63 میلیون دلار57.63 میلیون دلار412.66 میلیون دلار1.92 میلیارد دلار138

-10.20%

1 سال 1 ماه 21 روز پیش
69

CoinEx

52.35 میلیون دلار52.35 میلیون دلار350.53 میلیون دلار1.17 میلیارد دلار143

-5.61%

1 سال 6 ماه 18 روز پیش
70

BitBay

51.33 میلیون دلار51.33 میلیون دلار287.07 میلیون دلار571.48 میلیون دلار79

16.06%

5 سال 4 ماه 17 روز پیش
71

ExtStock

49.9 میلیون دلار49.9 میلیون دلار272.47 میلیون دلار792.59 میلیون دلار11

-4.41%

1 سال 4 ماه 17 روز پیش
72

CoinsBank

49.18 میلیون دلار49.18 میلیون دلار345.57 میلیون دلار1.55 میلیارد دلار6

-1.52%

3 سال 2 ماه 13 روز پیش
73

Bitrabbit

46.54 میلیون دلار46.54 میلیون دلار421.29 میلیون دلار1.4 میلیارد دلار20

-35.76%

1 سال 4 ماه 17 روز پیش
74

Poloniex

45.42 میلیون دلار45.42 میلیون دلار440.45 میلیون دلار988.8 میلیون دلار124

-49.61%

5 سال 5 ماه 8 روز پیش
75

EtherFlyer

41.4 میلیون دلار41.4 میلیون دلار220.15 میلیون دلار677.82 میلیون دلار43

47.10%

1 سال 8 ماه 18 روز پیش
76

KuCoin

41.02 میلیون دلار41.02 میلیون دلار298.46 میلیون دلار926.25 میلیون دلار408

-15.46%

1 سال 10 ماه 5 روز پیش
77

Exmo

36.07 میلیون دلار36.07 میلیون دلار239.72 میلیون دلار803.2 میلیون دلار142

-14.26%

4 سال 2 ماه 13 روز پیش
78

Gemini

35 میلیون دلار35 میلیون دلار425.76 میلیون دلار832.17 میلیون دلار12

-64.21%

4 سال 8 ماه 18 روز پیش
79

Liquid

31.53 میلیون دلار255.44 میلیون دلار2.57 میلیارد دلار7.26 میلیارد دلار193

-25.95%

5 سال 5 ماه 17 روز پیش
80

GOPAX

30.15 میلیون دلار30.15 میلیون دلار231.48 میلیون دلار398.69 میلیون دلار73

-33.14%

2 سال 4 روز پیش
81

BHEX

28.93 میلیون دلار28.93 میلیون دلار216.73 میلیون دلار560.15 میلیون دلار16

-57.63%

6 ماه 15 روز پیش
82

Coinhub

27.14 میلیون دلار27.14 میلیون دلار163.91 میلیون دلار671.47 میلیون دلار18

8.98%

1 سال 11 ماه 18 روز پیش
83

Bilaxy

24.45 میلیون دلار24.45 میلیون دلار175.73 میلیون دلار914.24 میلیون دلار112

-22.04%

1 سال 1 ماه 25 روز پیش
84

B2BX

24.03 میلیون دلار24.03 میلیون دلار140.74 میلیون دلار723.04 میلیون دلار56

7.44%

1 سال 5 ماه 17 روز پیش
85

Trade By Trade

22.22 میلیون دلار22.22 میلیون دلار121.22 میلیون دلار450.28 میلیون دلار15

8.78%

1 سال 7 ماه 17 روز پیش
86

itBit

20.83 میلیون دلار20.83 میلیون دلار225.37 میلیون دلار516.24 میلیون دلار4

-42.99%

6 سال 5 ماه 17 روز پیش
87

LakeBTC

20.66 میلیون دلار20.66 میلیون دلار117.42 میلیون دلار361.32 میلیون دلار12

12.25%

5 سال 6 ماه 24 روز پیش
88

ProBit Exchange

20.46 میلیون دلار20.46 میلیون دلار113.08 میلیون دلار312.83 میلیون دلار95

0.77%

6 ماه 19 روز پیش
89

Livecoin

20.44 میلیون دلار20.44 میلیون دلار126.34 میلیون دلار468.82 میلیون دلار302

-1.21%

5 سال 3 ماه 14 روز پیش
90

Paribu

18.72 میلیون دلار18.72 میلیون دلار125.28 میلیون دلار243.03 میلیون دلار13

0.57%

2 سال 6 ماه 18 روز پیش
91

Coinbit

17.35 میلیون دلار49.68 میلیون دلار253.69 میلیون دلار1.57 میلیارد دلار34

17.37%

10 ماه 26 روز پیش
92

STEX

17.26 میلیون دلار17.26 میلیون دلار100.3 میلیون دلار504.21 میلیون دلار170

-8.80%

2 سال 4 ماه 17 روز پیش
93

Bitlish

16.8 میلیون دلار16.8 میلیون دلار101.54 میلیون دلار463.11 میلیون دلار33

-17.62%

4 سال 10 ماه 25 روز پیش
94

YoBit

16.73 میلیون دلار16.73 میلیون دلار65.89 میلیون دلار368.44 میلیون دلار497

-18.42%

4 سال 9 ماه 24 روز پیش
95

CoinField

16.72 میلیون دلار16.72 میلیون دلار16.67 میلیون دلار16.67 میلیون دلار56

0.00%

1 سال 5 ماه 17 روز پیش
96

BtcTurk

15.85 میلیون دلار15.85 میلیون دلار122.67 میلیون دلار213.61 میلیون دلار7

-35.45%

5 سال 11 ماه 16 روز پیش
97

C2CX

15.82 میلیون دلار15.82 میلیون دلار98.15 میلیون دلار377.41 میلیون دلار36

-6.67%

2 سال 6 ماه 18 روز پیش
98

Mercatox

15 میلیون دلار15 میلیون دلار92.62 میلیون دلار349.8 میلیون دلار340

-1.07%

3 سال 8 ماه 6 روز پیش
99

YunEx

14.77 میلیون دلار14.77 میلیون دلار78.58 میلیون دلار324.17 میلیون دلار12

3.44%

1 سال 5 ماه 17 روز پیش
100

Coindeal

14.72 میلیون دلار14.72 میلیون دلار92.91 میلیون دلار319.47 میلیون دلار45

2.62%

1 سال 3 ماه 20 روز پیش